Pedagógusképzés, továbbképzés

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

  • pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,
  • bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Az Oktatási Hivatal együttműködési megállapodás keretében bevonhatja az állami feladatellátás keretei között ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokba a pedagógusképző felsőoktatási intézmény által fenntartott pedagógiai intézetet, a pedagógiai tárgyú továbbképzések, pedagógiai kísérletek köznevelés-fejlesztéssel összefüggő megszervezésébe.

Tájékoztató az érettségi vizsgaelnöki továbbképzésről

Nyomtatás