Sikeresen lezajlottak a 2021. évi tavaszi pedagógiai napok

Az Oktatási Hivatal (OH) pedagógiai oktatási központjai idén tavasszal pedagógiai szakmai napokat rendeztek, országosan 590 programmal, 21.929 fő részvételével.

2021-ben is az volt a rendezvénysorozat elsődleges célja, hogy erősítse az intézményvezetők, a pedagógusok és az OH közötti együttműködést és szakmai munkát, fő témaként pedig módszertani segítséget nyújtson a digitális oktatáshoz. A rendezvény másik fókuszába az integrációt és inklúziót segítő oktatási-nevelési módszerek kerültek.

Az érdeklődők intézménytípusonként és tantárgyanként is válogathattak a módszertanra fokuszáló gazdag kínálatból. A digitális szakmai műhelyeket főként az OH szaktanácsadói vezették, a plenáris napokon az oktatásügy elismert szakemberei tartottak előadásokat: elméleti ismereteket és számos tanulás-módszertani ötletet, könnyen kipróbálható digitális eszközt és alkalmazást is bemutattak. Sok látogatót vonzott a gyakorlatközpontú tájékoztató a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztésről, a tankönyvkatalógusról és a Nemzeti Köznevelési Portál használatáról, az SNI tanulók integrált környezetben is használható tankönyveiről, taneszközeiről, valamint az óvoda-iskola átmenetről és az óvodai nevelésről, az információbiztonságról, az adatvédelemről és az online kapcsolattartásról is; továbbá a fenntarthatóságról, az öko- és a Boldogságprogramról, illetve a pedagógus életpályához kapcsolódó portfólió elkészítéséről, az önértékelésről, a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre történő felkészülésről és a pedagógusok mentálhigiénés támogatásáról is. – A tehetséggondozás, a természettudományos tantárgyak oktatása, és a művészeti nevelés, valamint az esélyegyenlőség, az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében működtetett Dobbantó-Védőhálóval, a Második esély, a Lépésről lépésre program és az EFOP 3.1.5 kiemelt uniós projekt eredményeinek bemutatása mellett a programozásról, a robotikáról, a Lego-programról, a gamifikációról és az e-Twinning nemzetközi projektről is volt szó.

A koronavírus-világjárvány okozta szigorítások miatt a rendezvények főként online formában, de így is a korábbi évekhez hasonló magas színvonalon, nagy sikerrel zajlottak, amiben a szaktanácsadói és a bázisintézményi hálózat is kiemelkedő szerepet vállalt számos jógyakorlat, pedagógiai innováció bemutatásával. Az online kommunikáció minden esetben jól működött, elsősporban a Microsoft Teams és a Google Meet alkalmazás használatával. Az elégedettségmérő kérdőívek átlaga 4,87 volt, ami tükrözi, hogy a pedagógusok hasznosnak tartották a programokat, és a későbbiekben is szívesen részt vennének hasonló rendezvényen.

Ezúton is köszönjük a közreműködő szakembereknek, szaktanácsadóinknak, bázisintézményeinknek, hogy aktívan közreműködtek az eredményes megvalósításban; a résztvevő intézmények vezetőinek, pedagógusainak pedig, hogy érdeklődésükkel, aktív részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! A megkezdett munkát újult erővel, még több tapasztalattal, digitális tudástöbblettel folytatjuk az őszi pedagógiai napokon. Bízunk benne, hogy az online rendezvények mellett ősszel már személyes találkozásra is lesz lehetőség.

 

Nyomtatás