Ökopedagógia a gyakorlatban

Felhívjuk figyelmét Ökoiskolai Hírmondónk Módszertan rovatára, ahol olyan ötleteket és jó gyakorlatokat mutatunk be, amelyek bármely hazai iskola pedagógusai számára alkalmasak, nemcsak az ökoiskolában tanító pedagógusoknak.

Könczey Réka: Fenntarthatóság és ökológiai tudatosság a nevelésben (Nemzeti Pedagógus Kar Heves megyei konferenciája, 2021)

Némethné Dr. Katona Judit: Bioindikáció környezetpedagógiai szerepe és jelentősége környezeti haváriák megelőzésében (2013)

Natúrázzunk! pedagógiai kézikönyv sorozat (2016)

N2KaLAND játékalkalmazás (Natura 2000 tematikájú tanulási eszköztár egyik eleme, 2017)

A komplex természettudomány tantárgy témái (Fejlesszünk együtt! tanítási segédanyagok, 2016)

Környezettudatosság szempontjai (Tanítótér projekt ajánlásaiból, 2011)

Közösségépítés szempontjai (A Tanító Tér konferencia ajánlásaiból, 2011)

Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában – UNESCO Forrásgyűjtemény (2014)

Halácsy Á., Fáy E., Könczey R.: Segédanyag pedagógusoknak a „Mi világunk…” c. rajzpályázat megvalósításához (KÜM 2015 V4 pályázat tanári anyagai)

Némethné dr. Katona Judit: Terepi oktatási módszerek környezetvédelmi és környezetpedagógiai jelentősége (2013, tanulmány a budapesti Doberdó tanösvény apropóján)

Némethné Katona J.: A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése (2012)

Nagy C. Edit: A környezeti nevelésben alkalmazott oktatási színterek, korszerű módszerek hatása a környezettudatos magatartás kialakítására

Út az ökoiskola felé – módszertani segédanyag és útmutató leendő ökoiskoláknak (kézikönyv, 2016)

Zöld Óvoda leszünk! - módszertani segédanyag és útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak (kézikönyv, 2016)

2015-2030: Fenntartható Fejlődési Célok ─ tanulási lehetőségek ökoiskolákban

2015-2030: Fenntartható Fejlődési Célok ─ tanulási lehetőségek zöld óvodákban

Egészintézményes fenntarthatóságra nevelés (poszter)

Nyomtatás