Ajánlás az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetésére

1. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetésére minden olyan innovatív intézmény alkalmas, amely nyitott a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés felé.

2. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programban megjelenő fenntarthatóságra nevelés jelenlegi legfontosabb iránya a közösségekkel való együttműködés, az aktív állampolgárságra nevelés és az IKT alkalmazások beépítése a tanítási gyakorlatba.

3. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programban megjelenő modulokban a tanulási-tanítási folyamat komplex értelmezése kettős: egyrészt jelenti a tantárgyak közötti átjárhatóságot, másrészt a humán-reál tantárgyak összehangolásában rejlő módszertani lehetőségek alkalmazását.

4. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programot bevezetését azért is ajánljuk, mert a programban résztvevő tanulók hamarabb reagálnak a folyton változó világra, hiszen a környezeti nevelés egyik alapvető üzenete az adott környezethez való alkalmazkodás.

5. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program moduljaiban megjelenő innovatív pedagógiai módszerek gazdagíthatják az iskolák módszertani tárházát is.

6. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program elterjedéséhez nagymértékben hozzájárul a hazai Ökoiskolák Hálózat, melynek minden Ökoiskola Címmel rendelkező intézmény tagja.

 

Letölthető dokumentumok:

Nyomtatás