Életjelek Akciófelhívás ökoiskoláknak és zöld óvodáknak

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szakmai támogatása mellett akciófelhívást tesz közzé Zöld Óvodák, Örökös Zöld Óvodák, Ökoiskolák és Örökös Ökoiskolák körében Életjelek Akció címmel.

A felhíváshoz csatlakozhat minden Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda, Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel rendelkező óvoda és iskola óvodás vagy iskolás csapata, pedagógusaik támogatásával, vezetésével. Minden ökocímes intézmény részt vehet az akcióban, függetlenül attól, hogy az adott óvoda, iskola városias vagy vidéki környezetben van-e.

Az Életjelek Akció lényege, hogy a csoport az óvodája, iskolája a környezetében találjon Natura 2000 területet, látogassa azt meg, készítsen fotót, és azt töltse fel 2019. június 14-ig egy közös digitális felszínre. A zöld óvodák és ökoiskolák e-mailben kapják meg a feltöltéshez szükséges kódjukat és a képek feltöltésének űrlapját.

A felhívás egyszerre kívánja segíteni a Natura 2000 fogalom megismerését, a terepi élménypedagógiát, és a digitális lehetőségek pedagógiai felhasználását. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feltöltött fotókat - néhány nap késéssel - egy közös térképalkalmazásban nyilvánosságra hozzuk, így a zöld óvodák és az ökoiskolák is megnézhetik a társintézmények alkotásait is, és felmutathatják közös eredményeiket másoknak. A virtuális nyilvánosság a helyi értékek iránti büszkeség mellett segíti a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodák és iskolák közötti kapcsolatok erősítését is.

Az Életjelek Akció évente ismétlődik, ezen keresztül szolgálva egy-egy táj változásának közösségi-intézményi dokumentálását, valamint az évfolyamok, generációk közötti élő kapcsolat fejlődését. A 2016-os és 2017-es képek az oldal alján böngészhetőek.

Az Életjelek Akció időszaka idén: 2019. május 21. - június 14.

A feltöltéshez szükséges tudnivalókat az intézmények e-mail címére juttatja el a szervező. Kérjük, figyelje az e-maileket, kérdezzen rá intézményében az illetékeseknél! Érdeklődni a Natura2000Eletjelek@ofi.hu mailcímen lehet. Ugyanitt kérjük jelezni, az intézmény pontos megnevezésével, amennyiben a feltöltőkódot nem találják hivatalos e-postafiókjukban.

Feladat zöld óvodás csapatok részére

Keressék meg és fedezzék fel az óvodához legközelebb eső Natura 2000-es területet, s erről mutassanak fel életjelet az interneten! A Natúrázzunk! foglalkoztató füzet és segédletei letölthetők a linken elérhető oldalról.

  1. Internetes forrás (http://natura2000.eea.europa.eu/) vagy települési, nemzeti parki szakértői kapcsolat segítségével azonosítsák a legközelebbi helyszínt (Natura 2000 területet), és annak néhány érdekességét. Ne felejtsék el leírni a terület kódját, ugyanis a feltöltéshez egy fotó mellett majd szükség lesz a helyszín, azaz a Natura 2000 terület kódjára is (példa: HUBF30003).
  2. Az akció időszakában tett kirándulás, látogatás alkalmával készítsenek fényképet egy Natura 2000 jelölő fajról vagy nyomáról (életjeléről), vagy csoportképet az egyik Natura 2000 helyszínen úgy, hogy a fényképen a táj is látható legyen, vagy örökítsék meg a területen készített öröm-bánat térképüket. Az Akcióban nincs korlátozva a terepi programban résztvevők száma (sem alsó, sem felső korlát nem tartozik hozzá).
  3. Résztvevő csapatonként legalább néhány fotót, vagy az öröm-bánat térkép fotóját (legfeljebb 5 képállományt) nevezzék el az óvoda településének neve és az óvoda hosszú (9-jegyű) OM-azonosítója segítségével. Mentsék el a fotót digitális állományként, 600*800-as felbontású, jpg vagy png típusú képként. A fotót/fotókat és a kódot 2019. május 21. – június 14. között lehet feltölteni az Életjelek Akcióba. A feltöltés részleteit az intézménynek megküldött email tartalmazza.

Figyelem! A védett helyszínen a természetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet tevékenykedni, és csak a természetvédelmi előírásoknak megfelelően készülhetnek az alkotások!

Javasoljuk, hogy óvodájuk honlapján vagy virtuális közösségi csoportjában is jelentessék meg a képeket, melyhez természetesen sokkal több alkotást, tevékenység leírást csatolhatnak.

Feladat ökoiskolás csapatok részére

Ökoiskolás csoportok (például osztály, szakkör, természetjáró klub) diákjai, esetleg tanáraik segítségével keressék meg interneten (http://natura2000.eea.europa.eu/) az iskolájukhoz legközelebbi Natura 2000 területet, és fedezzék azt fel. Látogassanak el ide, és keressenek Natura 2000 jelölő növény-, vagy állatfajokat, ezek életjeleit. A helyszínen készítsenek a jelölő élőhelyet felismerhetően mutató tájról fényképet vagy csoportfelvételt; vagy Natura 2000 jelölő fajról, annak életjeléről fotót; vagy a Natura 2000 terület területkezelőjével egyeztetve a csoport vegyen részt élőhelyfenntartó munkában, és erről készüljön fénykép.

A fotót (file-t, file-okat) így nevezzék el: az iskola településének neve és az iskola hosszú (9-jegyű) OM-azonosítója. Mentsék a fotót digitális állományként, 600*800-as felbontású, jpg vagy png típusú képként. Amennyiben élőhelyfenntartó munkában is részt vettek, az ezt bemutató fotó digitális állományának elnevezésében az előbbiek mellett szerepeljen a munkafolyamat neve.

Ne felejtsék el leírni a terület kódját, ugyanis a feltöltéshez egy fotó mellett majd szükség lesz a helyszín, azaz a Natura 2000 terület kódjára is (példa: HUBF30003). Felkészüléshez, illetve a téma feldolgozásához javasoljuk a Natúrázzunk! rejtvényfüzet feladatait, tesztjeit. Pedagógiai segédlettel együtt letölthető a linken elérhető oldalról. A fotót és a kódot 2019. május 21. – június 14. éjfél között lehet majd feltölteni az Életjelek Akcióba. A feltöltés részleteit az intézménynek megküldött email tartalmazza. Az Akcióban nincs korlátozva a terepi programban résztvevők száma (sem alsó, sem felső korlát nem tartozik hozzá).

Figyelem! A helyszínen a természetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet tevékenykedni, és csak a természetvédelmi előírásoknak megfelelően készülhetnek az alkotások!

Amennyiben a területen például mocsári teknőst, zöld leveli békát, szarvasbogarat látnak, a megfigyelést a www.vadonleso.hu weboldalra is feltölthetik. Ezek a fajok könnyen azonosítható Natura 2000 jelölő fajok, így szerepelnek a Vadonleső akcióban. A „megfigyelés körülményei” rovatba beírhatják a következőket: <ökoiskola VAGY örökös ökoiskola>. Javasoljuk, hogy iskolájuk honlapján is jelentessék meg a képeket, melyhez természetesen sokkal több alkotást, leírást csatolhatnak.

Nyomtatás