Elméleti háttér

A fenntarthatóságra nevelés az egész életre kiterjedő folyamat a korai gyermekkortól egészen a felsőoktatásig és a felnőttképzésig, túlmutatva a formális oktatás keretein. Mégis, mivel az értékek, életstílusok és attitűdök már nagyon fiatal korban kialakulnak, ezért a köznevelés szerepe különösen fontos mindenki számára. A pedagógiai kutatásokban a fenntarthatóságra nevelés különböző határterületeinek vizsgálata nem ritka Magyarországon sem. Alábbiakban az elmúlt évtized kapcsolódó tudományos publikációit és dokumentumait tesszük közzé.

További tartalom feltöltés alatt.

 

A Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ EGB Stratégia

 

A Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ EGB Stratégiájának megvalósítási jelentései

 

Néder K., Saly E., Szentpétery M.: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban (2013)

 

Tanulmánykötet az ENSI-ről (2018, OFI. A jelenlegi angol nyelvű könyv áttekintést nyújt az ENSI történetéről, három kontinensen a nemzeti kontextusokra gyakorolt hatásáról, az együttműködés módjáról és a harminc év munkájának tanulságairól. Szerkesztők: Ch. Affolter, Attila Varga)

 

Mónus Ferenc (2020): A fenntarthatóságra nevelés trendjei, lehetőségei és gyakorlata

 

Varga Attila: A fenntarthatóságra nevelés elméleti alapjai és egész intézményes megközelítése

 

Könczey Réka: A környezeti nevelés agilitása

 

Az eredményes iskola és tanulásfejlesztés infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanuláscentrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára (Tanító tér kötet, OFI, 2012)

 

Varga A.: A magyarországi ökoiskolák hálózata

 

Iskolahálózatok: Jó tapasztalatok itthon és külföldön (benne: ökoiskolák)

 

"Tanító tér" konferencia - Összegzés

 

Kotogán R: A környezeti tudatosság személyiségtényezői

 

Horváth D, Száraz P., Varga A.: A környezeti kompetenciák fejlesztése Magyarországon Eredmények és lehetőségek

 

Varga A.: A környezeti kompetenciák fejlesztése a tanítási gyakorlatban

 

Vőcsei Katalin – Varga Attila – Horváth Dániel –Graça Simoes de Carvalho: Pedagógusok és pedagógusjelöltek környezeti attitűdjei?

 

Könczey R.: Az európai környezeti nevelési törekvések és a magyar környezeti nevelés

 

Széplaki N.: Jó munkához idő kell – az ökoiskolák munkájának eredményeiről

 

Széll K.: Iskolai eredményesség és tanári attitűdök (2015)

 

Környezetpedagógiai Szakosztály (A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének szakosztálya)