Az eredményes iskola és tanulásfejlesztés infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanuláscentrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára (Tanító tér kötet, OFI, 2012)

6.7.2 elemi projekt - Az eredményes iskola és tanulásfejlesztés infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanuláscentrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára

 

Projektünk az eredményes iskola infrastrukturális feltételeinek meghatározására, e feltételek minőségi kritériumrendszerének összeállítására vállalkozott hazai és nemzetközi példák, esettanulmányok elemzésén keresztül. A projekt célja volt továbbá, hogy oktatáspolitikai ajánlásokat állítson össze, emellett jó gyakorlatokat, megvalósítható példákat, ötleteket bemutató mintaprogram-csomagot szerkesszen. A projekt megvalósításában dr. Varga Attila témavezető mellett két főállású kutató, Lippai Edit és Réti Mónika dolgozott, munkájukat a projekt első szakaszában Hermann István és Borók Zsuzsanna, később Pianovszky Beatrix, majd Fischer Edina segítették.

A projekt során végzett szalmai munkánk a következő főbb szakaszokon keresztül valósult meg: (1) hazai és nemzetközi szakirodalom feltárása, trend- és tartalomelemzés; (2) intézménylátogatások, tanulmányutak, felmérések, interjúk; (3) szakértői munkacsoportok: kritériumok, ütközőpontok, trendek és megoldási minták értékelése; (4) érdekcsoportok attitűdvizsgálatai (online kérdőíves felmérések); (5) kiadványok készítése; (6) disszemináció; (7) értékelés.

A fenti tevékenységeket igyekeztünk a munkánk során mindvégig folytatni. Nemcsak a szakirodalmat követtük folyamatosan, hanem például az érdekcsoportok képviselőivel többször (például a minőségi kritériumrendszer illetve az ajánlások és a mintaprogram-csomag súlypontjainak meghatározásában) kerekasztal-vitákat kezdeményeztünk, ahogy a disszeminációs tevékenységünk is végigkísérte szakmai munkánk legtöbb állomását (amit számos megjelent tanulmányunk, cikkünk, előadásunk is jelez).

Fontos eredménynek tekintjük, hogy a tanulási környezet választott modelljét úgy tudtuk alkalmazni oktatási épületek értékelésére, hogy az segítette az általunk kezdeményezett szakértői csoportok együtt-gondolkodását. Ezáltal nemcsak a tervezett minőségi kritériumrendszert állítottuk fel, de ennek egyes elemeit mélyebben is vizsgáltuk, a különböző felhasználói csoportok és más érdekcsoportok szemszögéből. Alapvető eredményünk az oktatási épület-fejlesztés rendszerszintű kérdéseinek vizsgálata és az oktatási épületekkel kapcsolatos integrált szemléletmód megalapozása, valamint az ütközőpontok, dilemmák és kompromisszum-lehetőségek feltárása: ez hazánkban eddig átfogó módon nem történt meg.

A munkánk során megismert jó gyakorlatokat a Kívül-belül jó iskola című kézikönyvben, az általános, rendszerszintű kérdéseket pedig az Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához című oktatáspolitikai javaslatcsomagban foglaltuk össze.

A projekt élénk partneri kapcsolatokat épített ki és ápolt szakmai szervezetekkel, illetve oktatási intézményekkel és munkájával több nemzetközi projekthez, szakmai műhelyhez is kapcsolódott. (Egyebek mellett a hazai szervezetek közül a Magyar Pszichológiai Társasággal (elsősorban a Környezetpszichológiai szekcióval), a Magyar Építőművészek Szövetségével, a BME Környezeti Kommunikációs Műhelyével, a Kutató Tanárok Országos Szövetségével, valamint a nemzetközi szervezetek közül az Environmental and School Initiatives (ENSI), az OECD CELE (Creating Efficient Learning Environments), illetve az ILE (Innovative Learning Environments) és az IUCN CEC munkacsoporttal működtünk együtt.)

Munkánkat 2011. szeptember 30-án a Tanító Tér – Oktatási épületek infrastruktúrája: fenntarthatóság és más minőségi kritériumok című konferencián (a résztvevői értékelések szerint) sikerrel mutattuk be. A tanitoter.ofi.hu honlapon, illetve Facebook aloldalunkon is betekintést nyújtunk főbb eredményeinkbe, ötleteket és megoldási javaslatokat tárunk az érdeklődők elé.

Úgy gondoljuk, a Tanító Tér projekt megvalósította a kitűzött szakmai célokat és olyan produktumokat alkotott, amelyek intenzív kapcsolatépítésünknek, hazai és nemzetközi disszeminációs tevékenységünknek köszönhetően minden bizonnyal elérik célközönségüket és reményeink szerint sikeresen épülhetnek be a gyakorlatba.

ProduktumokKapcsolódó tanulmányok

Nyomtatás

CÍMKÉK

ökoiskola