A pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolítása

A pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolításáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése rendelkezik, mely szerint a köznevelésért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók.

A pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolítását az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) végzi.

A vizsgálathoz kapcsolódó anyagok (iskolai levelek, útmutatók)