Új fejlesztés támogatja a nyolcadikosok pályaorientációját

Honlapunkon elérhető az Oktatási Hivatal által a nyolcadikos tanulóknak kísérleti jelleggel összeállított, a pályaválasztást támogató mérőeszköz. A kérdéssort idén minden nyolcadikosnak – jogszabály alapján – kötelező megválaszolnia és kitöltenie október 12-ig. Kizárólag a kitöltést elvégző tanulók láthatják a saját válaszaikat és azok kiértékelését. Érdemes viszont ezeket megosztaniuk a szülővel vagy olyan szakemberrel, aki további tanácsokkal segítheti őket a számukra megfelelő továbbtanulás, életpálya megválasztásában.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése értelmében: „Az oktatásért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók."

A törvényben foglaltaknak megfelelően a 2020/2021-es tanévben megszervezésre kerül az Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) (a továbbiakban: OPM). A vizsgálatra (mérésre) a 2020/2021.tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kerül sor.

Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja, hogy az adott tanévben nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett az eszköz sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja.

A vizsgálatra (mérésre) való felkészülést az alábbi dokumentumok segítik:

Javasoljuk, hogy az érdeklődő szülők olvassák el a tanulóknak szóló tájékoztatót!

Nyomtatás