Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM)

A pályaorientációs ismeretek és lehetőségek bővítése érdekében az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 – „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” című - az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával megvalósuló –  program keretében a pályaválasztást segítő webes alkalmazást fejlesztett az Oktatási Hivatal.

A projekt átfogó célja az általános iskolák és gimnáziumok pályaorientációs eszköztárának bővítése, valamint a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák népszerűsítésére is alkalmas pályaorientáció módszertani megújulásának elősegítése volt. A projektben létrehozott és ingyenesen elérhető Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, azaz a POM önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeivel, feladataival a tanulók megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat. A POM önértékelésre épülő kérdéssorai segítenek feltérképezni a tanulók irányultságát, érdeklődését, kompetenciáit, míg az MTMI rész objektív feladatsorai  pedig megmutatják, melyik terület áll hozzájuk igazán közel. Az online mérőeszköz mind a 7-8. évfolyamos, mind pedig a 10-12. évfolyamos tanulók részére elérhető.

A rendszer célja elsősorban a tanulók (mint a pályaorientációban közvetlenül érintettek),másodsorban az őket segítő szülők, pedagógusok, pályaorientációs szakemberek támogatása, illetve egy komplex pályaorientációs eszköztár biztosítása az eredményes pályaorientációhoz, mely magában foglalja az önismeretet, a tervezési és döntési folyamatot támogató mérőeszközt, továbbá a mérőeszközhöz kapcsolódó, de anélkül is használható szakmai pályainformációs felületeket.

A szoftver céljai:

  • A felhasználó tanulókat aktivitásra ösztönözni: érdeklődést ébreszteni önmaguk és a pályák világának megismerése iránt.
  • Gondolkodási és beszélgetési témákat ajánlani, számos kérdéssel és tájékozódási lehetőséggel megismertetni az érdeklődőket.
  • A mérőeszköz használata által visszajelzést adni saját érdeklődésükről, kompetenciáikról, a pályaépítésben fontos személyes tulajdonságaikról.
  • Ajánlásokat tenni a mérési visszajelzések és illeszkedő pályák alapján. (Az ajánlások nem kész válaszok és megoldások, hanem továbbgondolkodásra ösztönző javaslatok. A kérdőív kitöltése csak egy lépés a megfelelő pályatervezés irányába.)
  • Útmutatást nyújtani, hogyan lehet közelebbről is megismerni egy-egy foglalkozási irányt.
  • Tevékenység-javaslatokat megfogalmazni, amellyel a tanulók segíthetik saját felkészültségüket az életpálya-tervezésben.

Figyelem! A Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (https://pom.oktatas.hu/) nem azonos a 8. osztályos tanulók kötelező pályaorientációs vizsgálatához használandó programmal, amelyre vonatkozó részletes információk, tudnivalók a következő linkre kattintva érhetők el: A 2023/2024. tanévi pályaorientációs vizsgálat lebonyolítása.

A Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz itt érhető el: https://pom.oktatas.hu/:

A vármegyei pedagógiai szakszolgálatoknál található pályaorientációs tanácsadás elérhetőségeit ide kattintva érhetik el.

A rendszer használatát az alábbi dokumentumok segítik: