Az Országos Köznevelési Tanács ülései és az ülések napirendi pontjai

1./ 2017. október 20.

Napirendi pontok:
1. Köszöntő
2. Az OKNT tagságra vonatkozó felkérők átadása
3. Javaslatok az OKNT Ügyrendjének módosítására
4. Tisztségviselő választás (elnök, alelnök)
5. OKNT képviselő választás a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalba
6. Egyebek

 

2./ 2017. november 16.

Napirendi pontok:
1. Az OKNT ügyrendjének elfogadása
2. Az OKNT Bizottságainak megalakulása
3. Munkaterv összeállítás a javasolt témák figyelembe vételével
4. Egyebek
  • OKNT megjelentetés az OH honlapján
  • Tájékoztatás az EUNEC-ben végzett OKNT képviseleti munkáról

 

3./ 2017. december 14.

Napirendi pontok:
1. Az Oktatási Hivatal által működtetett iskolai lemorzsolódási jelzőrendszer főbb tapasztalatai.
előadók: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes OH
2. Az országos kompetenciamérés, az idegen nyelvi mérés és ami az adatok mögött van.
előadó: Pongrácz László főosztályvezető OH
3. A nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről.
előadó: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH
4. Egyebek

 

4./ 2018. január 11.

Napirendi pontok

1. A vezetői életpálya, a vezetők helyzete. A tanfelügyeleti és önértékelési rendszer hogyan szolgálja a pedagógiai minőség fejlesztését.

meghívottak: Horváth Péter NPK elnök
Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításából adódó jogszabály módosításokról (az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet).

előadó: dr. Hafiek Andrea főosztályvezető NGM

meghívott: Borosán Beáta főosztályvezető-helyettes EMMI

3. Egyebek

 

5./ 2018. február 15.

Napirendi pontok
1. A NOKS-osok alkalmazási feltételei
2. A tankerületi fenntartói rendszer egyéves munkájának tapasztalatai
előadó: dr. Solti Péter elnök
3. Az OKNT bizottságainak megalakulása
4. Egyebek

 

6./ 2018. március 8.

Napirendi pontok
1. A 2018/2019. évi tanév rendjéről szóló .../2018. (... ...) EMMI rendelet
2. OKNT részvétel a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkacsoportjaiban
3. Az OKNT második félévi munkatervének összeállítása
4. Egyebek


Nyomtatás