Az Országos Köznevelési Tanács ülései és az ülések napirendi pontjai

 

1./ 2017. október 20.

Napirendi pontok:
1. Köszöntő
2. Az OKNT tagságra vonatkozó felkérők átadása
3. Javaslatok az OKNT Ügyrendjének módosítására
4. Tisztségviselő választás (elnök, alelnök)
5. OKNT képviselő választás a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalba
6. Egyebek

 

2./ 2017. november 16.

Napirendi pontok:
1. Az OKNT ügyrendjének elfogadása
2. Az OKNT Bizottságainak megalakulása
3. Munkaterv összeállítás a javasolt témák figyelembe vételével
4. Egyebek
 • OKNT megjelentetés az OH honlapján
 • Tájékoztatás az EUNEC-ben végzett OKNT képviseleti munkáról

 

3./ 2017. december 14.

Napirendi pontok:
1. Az Oktatási Hivatal által működtetett iskolai lemorzsolódási jelzőrendszer főbb tapasztalatai.
előadók: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes OH
2. Az országos kompetenciamérés, az idegen nyelvi mérés és ami az adatok mögött van.
előadó: Pongrácz László főosztályvezető OH
3. A nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről.
előadó: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH
4. Egyebek

 

4./ 2018. január 11.

Napirendi pontok

1. A vezetői életpálya, a vezetők helyzete. A tanfelügyeleti és önértékelési rendszer hogyan szolgálja a pedagógiai minőség fejlesztését.

meghívottak: Horváth Péter NPK elnök
Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításából adódó jogszabály módosításokról (az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet).

előadó: dr. Hafiek Andrea főosztályvezető NGM

meghívott: Borosán Beáta főosztályvezető-helyettes EMMI

3. Egyebek

 

5./ 2018. február 15.

Napirendi pontok
1. A NOKS-osok alkalmazási feltételei
2. A tankerületi fenntartói rendszer egyéves munkájának tapasztalatai
előadó: dr. Solti Péter elnök
3. Az OKNT bizottságainak megalakulása
4. Egyebek

 

6./ 2018. március 8.

Napirendi pontok
1. A 2018/2019. évi tanév rendjéről szóló .../2018. (... ...) EMMI rendelet
2. OKNT részvétel a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkacsoportjaiban
3. Az OKNT második félévi munkatervének összeállítása
4. Egyebek

 

7./ 2018. június 21.

Napirendi pontok:
1. A tanárképzés jelenlegi működése, OKNT ajánlások a tanárképzés megújításához
2. Javaslat az OKNT második félévi munkatervére
3. Egyebek

 

8./ 2018. szeptember 13.

Napirendi pontok:
1. A nemzeti alaptanterv tervezete:
 • Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében.
 • A dokumentum a www.oktatas2030.hu oldalon érhető el.
 • előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria
2.  Egyebek

 

9./ 2018. október 18.

Napirendi pontok:
1./ Az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója 2017. évi tevékenységéről
előadó: dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa
2./ Az egyes köznevelési tárgyú törvények és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításának tervezete
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
3./ A pedagógus ellátottság egyenetlensége és utánpótlás megoldási javaslatok
előadó: Bárányos József OKNT-Köznevelési Környezet Elemző Bizottság

 

10./ 2018. december 6.

Tervezett napirend:
1./ Tájékoztatás az EUNEC 2018. évi tevékenységéről
előadó: Dr. Szebedy Tas OKNT alelnök
2./ A pedagógusképzés és továbbképzés helyzete
előadó: Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

 

11./ 2019. február 14.

Tervezett napirend:
1./ Tájékoztatás az EUNEC 2018. évi tevékenységéről
előadó: Dr. Szebedy Tas OKNT-alelnök
2./ Az OKNT-KIB tájékoztatója az elmúlt évben történt bizottsági ülésekről és annak eredményeként megfogalmazódott felvetések, javaslatok az integrált neveléssel, oktatással kapcsolatban
előadó: Horváthné Moldvay Ilona OKNT_KIB-elnök
3./ Egyebek
Javaslat az OKNT 2019. évi munkatervére

 

12./ 2019. március 14.

Napirendi pontok:
1./ „Kodályi Kincsek – Nemzetstratégiai koncepció a magyar zenei nevelés ügyében”
előadó: Rónaszékiné Keresztes Monika miniszteri biztos
2./ Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program pályázat két moduljának ismertetése
 • 2.1./  „4 vizuális modul”
  előadó: dr. Kárpáti Andrea prof.
 • 2.2./ „Énektanítás mozgással”
  előadó: dr. Deszpot Gabriella tudományos főmunkatárs
3./ Művészettel nevelés
előadó: dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész
4./ Alapfokú művészetoktatás a köznevelés rendszerében
előadó: Lebanov József főosztályvezető

 

13./ 2019. május 23.

Napirendi pontok:

1./ A szakképzési centrumok működésének tapasztalatai, tervezett változások
előadó: Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár, ITM

2./ A tankerületi központok működésének tapasztalatai
előadó: Hajnal Gabriella elnök, Klebelsberg Központ
3./ Tájékoztató a 2019/2020. tanév rendjéről szóló, az emberi erőforrások minisztere ..../2019. (......) EMMI rendeletéről
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezető, EMMI

 

14. / 2019. június 13.

Napirendi pontok:
1./ Diagnosztikus értékelés és a tanulók differenciált fejlesztése
előadó: Csapó Benő egyetemi tanár, SZTE Neveléstudományi Intézet
2./ Digitalizáció a nemzetközi és az országos pedagógiai mérési rendszerekben (Oktatási Hivatal)
előadók:
Ostorics László szakmai vezető
Szepesi Ildikó osztályvezető
Benczúr Katalin osztályvezető15./ 2019. szeptember 18.

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás az óvodákban és az iskolákban végzendő szociális segítő tevékenységekről.
előadók: dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető, EMMI
Túri Katalin igazgató, PTR Gyakorló Gimnázium
meghívott: Merklné Kálvin Mária főosztályvezető Oktatási Hivatal
2./ Az idegen nyelvi képzési program megvalósítási tervének ismertetése
előadó: Bartos Mónika miniszteri biztos

 


16./ 2019. november 12.

Napirendi pontok

1./ A köznevelés fejlesztésének súlypontjai: út az új ágazati stratégia felé
előadó: dr. Maruzsa Zoltán államtitkár

2./ Konzultáció a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény végrehajtási rendeleteiről
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezet

3./ Az OKNT bizottságainak beszámolója

 

17./ 2020. február 20

Napirendi pontok
1./ Új köznevelési stratégia
2./ A Nat legfontosabb változásai, megjelenése utáni feladatok, ütemezésük
3./ Egyebek


18./ 2020. március 12.

Napirendi pontok

1./ Javaslatok, eszközök a pedagógusbántalmazás és -bántalmazási kísérletek megelőzésére

2./ Az OKNT 2020. évi munkatervének elfogadása

3./ Egyebek

 

19./ 2020. május 21.

Napirendi pontok
1./ Az érettségi vizsga megszervezésének és lebonyolításának tapasztalatai
2./ Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendről
3./ Tanév zárása

 

20./ 2020. június 25.

Napirendi pontok
1./ A 2020. évi érettségi vizsga tapasztalatai
előadók: Brassói Sándor OH köznevelési elnökhelyettes
Pongrácz László OH főosztályvezető
2./ Tájékoztató a tanévzáráshoz kapcsolódó intézkedésekről
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
3./ Tájékoztató az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges
egyes törvénymódosításokról
A dokumentum a linkre kattintva érhető el.
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
4./ Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
A dokumentum a linkre kattintva érhető el.
TERVEZET egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről.
előadó: Dr. Madarász Hedvig főosztályvezet

 

21./ 2020. szeptember 24.

Napirendi pontok
1./ A köznevelési tárgyú jogszabály módosítások
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ A tanévkezdés tapasztalatai
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

22./ 2020. november 12.

Napirendi pontok
1./ A 2021 – 2027 közötti humánfejlesztések fő irányai, alapelvei
előadó: dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár
2./ A Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) köznevelési prioritás konstrukciói
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

23./ 2021. január 12.

Napirendi pontok
1. / Az új érettségi vizsgakövetelmények
előadók: Kisfaludy László helyettes államtitkár
dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
Pálfi Erika főosztályvezető
2./ Egyebek Járványhelyzet, digitális munkarend tapasztalatai

 

24./ 2021. március 24.

Napirendi pontok
1. /Járványhelyzet, digitális munkarend
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2. /Egyebek

 

25./ 2021. április 29.

Napirendi pontok
1./ Időszerű kérdések és válaszok a koronavírus okozta helyzetről, az érettségi vizsgával kapcsolatban.
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ 2021. évi középfokú beiskolázás lebonyolításának tapasztalatai, – központi írásbeli felvételi országos eredményének elemzése,
szóbeli felvételik lebonyolíthatósága, hatásfoka a rendkívüli helyzetben.
előadók: Brassói Sándor mb. elnök Oktatási Hivatal
Hamar Pál OKNT tag és Takács Zoltán MTTOE alelnök
3./ A COVID-19 okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása a diákok tudás és képességszintjére.
előadó: Molnár Gyöngyvér OKNT tag
4./ Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRP) keretében tervezett köznevelési intézkedések
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

26./ 2021. május 27.

Napirendi pontok
1./ Az aktuális járványhelyzet tapasztalatai
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ A beiskolázás változásának hatása a diákok iskolaérettségi kritériumaira, olvasási és számolási előkészségeinek fejlettségi szintjére
előadó: Molnár Gyöngyvér OKNT-tag

3./ Óvoda-iskola átmenet tapasztalatai a megváltozott beiskolázási lehetőségek tükrében
előadók: Brassói Sándor OH mb. elnök
dr. Csergő László OH-osztályvezető
4./ Az OKNT bizottságok működése
előadó: Bella Tibor OKNT-elnök

 

27./ 2021. június 17.

Napirendi pontok
1./ A tantermen kívüli digitális munkarend tapasztalatai. Fejlesztési tervek a tantermen kívüli és tantermi oktatás és nevelés terén az elmúlt időszak tapasztalatai alapján
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ Pedagógus megbecsülés, a pedagógus ösztönző rendszer működése
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
3./ Óvoda-iskola átmenet tapasztalatai a megváltozott beiskolázási lehetőségek tükrében
előadók: Brassói Sándor OH mb. elnök
dr. Csergő László OH-osztályvezető
4./ A nevelési – oktatási intézmények és szakszolgálati intézmények munkájának hatékonyabb összehangolása
előadók: Mosányi Emőke főigazgató, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
Péterffy Balázs szakmai elnökhelyettes Klebelsberg Központ
5./ A szakiskolák, készségfejlesztő iskolák helyzete
előadó: dr. Kiss László pedagógiai szakszolgálati és gyógypedagógiai referens
6./ Az OKNT bizottságok működése
előadó: Bella Tibor OKNT elnök
Nyomtatás

CÍMKÉK

OKNT