Az Országos Köznevelési Tanács ülései és az ülések napirendi pontjai

2023. évi ülések

43. /2023. november 15.

Napirendi pontok:
1./ Pedagógusokat pályára segítő és megtartó programterv egyeztetése
előadó: Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkár
2./ Szakmai, módszertani ajánlás a pedagógusok és a vezetők teljesítmény értékeléshez
előadó: Dr. Puszter Bernadett köznevelési elnök helyettes OH
3./ Egyebek

Összefoglaló az ülésről:

Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkár asszony a Pedagógusokat pályára segítő és megtartó programterv egyeztetése című napirend keretében kifejtette, hogy megítélése szerint a társadalom pedagógusokat megítélő véleményén változtatni kell. A pályakezdő pedagógusok lelkesedésének megtartása, munkájuk segítése primer feladat. A képzésben részt vevő és a végzős pedagógus hallgatók megszólítását személyes találkozókon tervezi. E programok keretében a hallgatók motivációs előadásokat hallgathatnak majd meg. Az iskolákba kikerülve a mentortanárok támogatásával dolgozhatnának a pályakezdő pedagógusok. A találkozókra a pedagógusképző felsőoktatási intézmények vonzáskörzetébe tartozó fenntartókat is szeretné meghívni. Az OKNT tagjai a kezdeményezést pozitívan ítélték meg, és számos olyan javaslattal éltek, amelyek elősegíthetik a fiatalok pályára vonzását, illetve a pályakezdők pályán tartását.
A második napirendi pontban ismét a pedagógusok teljesítmény értékelése került fókuszba. Dr. Puszter Bernadett elnökhelyettes asszony részletes tájékoztatást adott a „Szakmai, módszertani ajánlás a pedagógusok, vezetők teljesítményértékeléséhez általános iskolák és óvodák számára" készült dokumentum tartalmáról. A testület tagjai a teljesítmény értékelés szabályozására vonatkozó rendelet mielőbbi megjelenését sürgették. Emellett kérték, hogy az egyes iskola típusokra vonatkozó kidolgozott módszertani ajánlások is legyenek elérhetők, megismerhetők.

 

42./ 2023. október 18.

Napirendi javaslatunk:
1./ A teljesítményértékelési pilot program (a szeptember 27-i ülésen megkezdett téma folytatása)
előadó: Dr. Lebanov József főosztályvezető BM
2./ Tájékoztató az óvodai nevelő okleveles technikus képzésről
előadó: Óvári Márta osztályvezető KIM
3./ Tapasztalatok a tankötelezettség-megkezdés halasztásának eljárása kapcsán
előadó: Dr. Szikora Ágnes főosztályvezető OH
Összefogalaló az ülésről >>

 

41. 2023. szeptember 27.

Napirendi pontok
1./ A 2023/2024-es tanév aktualitásai Tájékoztatás a 2023/2024 tanévben életbe lépő új érettségi szabályokról
előadó: Dugasz János főosztályvezető Oktatási Hivatal
2./ Tájékoztató a teljesítményértékelési pilot programról előadó: Dr. Lebanov József főosztályvezető BM
3./ Egyebek
Összefoglaló az ülésről >>

 

40. / 2023. június 14.

Napirendi pontok:
1./ Az iskolaőrök jelenlétének hatása az iskolák mindennapi életében, a program tapasztalatai
előadó: Szabó Péter, rendőr százados, az ORFK, Bűnügyi Főigazgatóság
2./ Az OKNT munkatervének véglegesítése
3./ Az OKNT ügyrendjének véglegesítése
4./ Javaslat az OKNT – KIB bizottsági tagokra
5./ Egyebek

Összefoglaló az ülésről:

AZ ORFK képviselője előadásában tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy az iskolaőr program már három éve működik. Az iskolaőrök a területileg illetékes rendőrkapitányság állományába tartoznak, tevékenységük során jogszabályban meghatározott intézkedési jogkörrel rendelkeznek.Az induló évben 478 intézményben kezdte meg iskolaőr a működését. 2022-ben már egyházi és magánfenntartási intézmények is igényelték az iskolaőrök jelenlétét. Az intézkedéseik típusai az elsősegélynyújtás, a szabálysértés és a bűncselekmény kategóriákba sorolhatók. Az iskolaőr program megkezdése óta jelentősen csökkent az intézkedések száma. Kiemelendő, hogy megalapításra került az Év iskolaőre elismerési díj. Az Alapvető Jogok Biztosa is monitorozza az iskolaőri tevékenységet. Az iskolaőr program fontos, de nem az egyedüli eszköz a köznevelésben, amellyel az iskolai erőszakot, zaklatást kezelni kell és lehet. Az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programjai is segítenek ebben, valamint a „Van kihez fordulnod” program.Az ülésen elfogadásra került a Tanács 2023. évi munkaterve és ügyrendje, valamint az OKNT − Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók bizottságának megalakulására vonatkozó javaslat.

 

39. / 2023. május 17.

Napirendi javaslatunk:
1./ Tájékoztatás az új pedagógus jogállási törvény helyzetéről
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ Az OKNT ügyrendjének áttekintése
3/ Az OKNT – OPTB albizottságának megalakulása
4./ Javaslatok az OKNT munkatervére
5./ Egyebek

 

38./ 2023. április 5.

Napirendi pontok

1. A pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos változások.

előadók:
Kisfaludy László helyettes államtitkár
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető

A dokumentumok itt érhetők el

Az Országos Köznevelési Tanács rendkívüli ülés keretében megvitatta a társadalmi egyeztetésre bocsátott  „2023. évi … törvény a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló tervezetet. A testületet számára Kisfaludy László köznevelési helyettes államtitkár úr rövid tartalmi összefoglalójában vázolta a tervezet megalkotásának szükségességét, valamint a tervezett változtatások főbb elemeit. A Tanács tagjai számos kérdést és javaslatot fogalmaztak meg. A javaslatokról visszajelzést fog kapni a testület.

 

37./ 2023. március 22.

Napirendi pontok
1. Köszöntő

2. Személyi kérdések

3. A pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos változások.

előadók:
Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár
Kisfaludy László helyettes államtitkár

A dokumentumok itt érhetők el

 


 

2022. évi ülések

30./ 2022. február 10.

Napirendi pontok

1./ Aktualitások
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

2./ A vezetők feladatai sztrájk esetén
előadó:Kisfaludy László helyettes államtitkár

3/ Tájékoztatás a 2022 évi bértervekről a hatályos költségvetés alapján
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
Jordán Zsuzsanna főosztályvezető

4./ Az OKNT munkatervi javaslatai
előadó: Bella Tibor OKNT elnök

 

31/ 2022. március 10.

Napirendi pontok

1./ Pedagógus igazolvány
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

2./ Digitalizációs fejlesztések
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

3./ Tankönyvek:

a Nat. kompatibilis tankönyvek beválása, a könyvtárak helyzete, tekintettel a több évre kölcsönözhető tankönyvekre, új elképzelések a fejlesztések szempontjából.

előadó: Pálfi Erika főosztályvezető

32./2022. április 21.

Napirendi pontok

1. A felsőoktatás helyzete a pedagógusképzés terén. Az elmúlt évek feltöltöttsége, trendje, elképzelések, tervek a következő évekre nézve. A pedagógusképzés átalakítása különös tekintettel a gyakorlatok végzésének helyszínére.

előadók: dr. Rapos Nóra, dr. Hamar Pál OKNT tagok

meghívott: Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnöke

2. Az intézmények taneszköz, szemléltető eszközellátottságának áttekintése, bútorzat és egyéb felszereltség helyzete.

előadó: Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnöke

3. Az Intézmények napi működésének költségvetési megléte, a tankerületek egységes finanszírozási feltétele; azonos elvek alatt alkalmazott létszámok; azonos elvek alapján működő pedagógus juttatások.

előadó: Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnöke

 

33./2022. május 19.

Napirendi pontok

1. A pedagógusok és a NOKS-os munkakörben dolgozók foglalkoztatása, bérezése (a foglalkoztatás jogi keretei, munkaterhek, alternatív ösztönzési javaslatok)

OKNT ad hoc bizottsági javaslatok

Összefoglaló az ülésről:

A pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők munkájának fejlesztéséről, munkakörülményeinek javításáról tárgyalt az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) 2022. májusi ülésén. A köznevelésért felelős miniszter szakmai tanácsadó testületének tagjai a pedagógus szakmai szervezetek választott képviselői, továbbá köztestületek (pl. Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia, Nemzeti Pedagógus Kar), valamint a pedagógusképző felsőoktatási intézmények delegáltjai. Az ülésen ezúttal is részt vett Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár és a köznevelési államtitkárság több tisztviselője.

Az OKNT tagjai egyeztettek a pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők foglalkoztatásának, juttatási rendszerének megújításával, felkészültségének növelésével, teljesítményének minőségalapú elismerésével kapcsolatos lehetőségekről. A megbeszélés konstruktív légkörben zajlott; a résztvevők alapvetően azonosan értékelték a jelenlegi helyzetet és a fennálló legfontosabb kihívásokat, és megállapodtak a felmerült kérdések további, részletes vizsgálatában.


34./2022. október 3.

Napirendi pontok

1. Tájékoztató az aktualitásokról, a tervezett fejlesztésekről

előadó: Kisfaludy László köznevelési helyettes államtitkár

2. MKKR - Képesítési keretrendszerek és tanulási eredmények a gyakorlatban

meghívott: Bucsi Szabó István osztályvezető Oktatási Hivatal

3. Egyebek

 

35./2022. november 10.

Napirendi pontok

1.  MKKR - Képesítési keretrendszerek és tanulási eredmények a gyakorlatban

meghívott: Bucsi Szabó István osztályvezető Oktatási Hivatal

2.  A vezetői munka áttekintése (OKNT munkacsoport által készített anyag alapján)

3.  Egyebek

36./2022. december 14.

Napirendi pontok
1. Visszatekintés az OKNT elmúlt ciklusára

2. Köszönőlevelek átadása

3. Tájékoztatás az OKNT választásról

 


 

2021. évi ülések

23./ 2021. január 12.

Napirendi pontok
1. / Az új érettségi vizsgakövetelmények
előadók: Kisfaludy László helyettes államtitkár
dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
Pálfi Erika főosztályvezető
2./ Egyebek Járványhelyzet, digitális munkarend tapasztalatai

 

24./ 2021. március 24.

Napirendi pontok
1. /Járványhelyzet, digitális munkarend
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2. /Egyebek

 

25./ 2021. április 29.

Napirendi pontok
1./ Időszerű kérdések és válaszok a koronavírus okozta helyzetről, az érettségi vizsgával kapcsolatban.
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ 2021. évi középfokú beiskolázás lebonyolításának tapasztalatai, – központi írásbeli felvételi országos eredményének elemzése,
szóbeli felvételik lebonyolíthatósága, hatásfoka a rendkívüli helyzetben.
előadók: Brassói Sándor mb. elnök Oktatási Hivatal
Hamar Pál OKNT tag és Takács Zoltán MTTOE alelnök
3./ A COVID-19 okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása a diákok tudás és képességszintjére.
előadó: Molnár Gyöngyvér OKNT tag
4./ Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRP) keretében tervezett köznevelési intézkedések
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

26./ 2021. május 27.

Napirendi pontok
1./ Az aktuális járványhelyzet tapasztalatai
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ A beiskolázás változásának hatása a diákok iskolaérettségi kritériumaira, olvasási és számolási előkészségeinek fejlettségi szintjére
előadó: Molnár Gyöngyvér OKNT-tag

3./ Óvoda-iskola átmenet tapasztalatai a megváltozott beiskolázási lehetőségek tükrében
előadók: Brassói Sándor OH mb. elnök
dr. Csergő László OH-osztályvezető
4./ Az OKNT bizottságok működése
előadó: Bella Tibor OKNT-elnök

 

27./ 2021. június 17.

Napirendi pontok
1./ A tantermen kívüli digitális munkarend tapasztalatai. Fejlesztési tervek a tantermen kívüli és tantermi oktatás és nevelés terén az elmúlt időszak tapasztalatai alapján
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ Pedagógus megbecsülés, a pedagógus ösztönző rendszer működése
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
3./ Óvoda-iskola átmenet tapasztalatai a megváltozott beiskolázási lehetőségek tükrében
előadók: Brassói Sándor OH mb. elnök
dr. Csergő László OH-osztályvezető
4./ A nevelési – oktatási intézmények és szakszolgálati intézmények munkájának hatékonyabb összehangolása
előadók: Mosányi Emőke főigazgató, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
Péterffy Balázs szakmai elnökhelyettes Klebelsberg Központ
5./ A szakiskolák, készségfejlesztő iskolák helyzete
előadó: dr. Kiss László pedagógiai szakszolgálati és gyógypedagógiai referens
6./ Az OKNT bizottságok működése
előadó: Bella Tibor OKNT elnök

 

28./ 2021. november 11.

Napirendi pontok
1./ Tájékoztató a tanévkezdésről
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ A pedagógus minősítés tapasztalatai
előadó: Brassói Sándor mb. elnök OH
Dr. Szikora Ágnes főosztályvezető OH
Marosi Katalin osztályvezető OH
3./ Tájékoztató a tanfelügyeleti eljárásokról és az új komplex tanfelügyeleti eljárás tervéről
előadók: Brassói Sándor mb. elnök OH
Dr. Szikora Ágnes főosztályvezető OH
Márkus Lajos osztályvezető OH
4./ Egyebek

29./ 2021. december 9.

Napirendi pontok

1./ A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók helyzete a jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe feltöltött intézményi adatok alapján (az elmúlt két tanév tapasztalatai - előrelépések, lemaradások).

előadó: Benczúr Katalin osztályvezető Oktatási Hivatal

2./ A szakiskolák, készségfejlesztő iskolák helyzete.

előadó: dr. Kiss László pedagógiai szakszolgálati és gyógypedagógiai referens

3./ Az integrált SNI-s tanulók és a BTMN-s tanulók helyzete, az intézmények lehetőségei oktatás-nevelésükkel kapcsolatban, az érintett intézmények közötti együttműködés eredményessége.

előadó: dr. Kiss László pedagógiai szakszolgálati és gyógypedagógiai referens

 


 

2020. évi ülések

17./ 2020. február 20

Napirendi pontok
1./ Új köznevelési stratégia
2./ A Nat legfontosabb változásai, megjelenése utáni feladatok, ütemezésük
3./ Egyebek


18./ 2020. március 12.

Napirendi pontok

1./ Javaslatok, eszközök a pedagógusbántalmazás és -bántalmazási kísérletek megelőzésére

2./ Az OKNT 2020. évi munkatervének elfogadása

3./ Egyebek

 

19./ 2020. május 21.

Napirendi pontok
1./ Az érettségi vizsga megszervezésének és lebonyolításának tapasztalatai
2./ Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendről
3./ Tanév zárása

 

20./ 2020. június 25.

Napirendi pontok
1./ A 2020. évi érettségi vizsga tapasztalatai
előadók: Brassói Sándor OH köznevelési elnökhelyettes
Pongrácz László OH főosztályvezető
2./ Tájékoztató a tanévzáráshoz kapcsolódó intézkedésekről
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
3./ Tájékoztató az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges
egyes törvénymódosításokról
A dokumentum a linkre kattintva érhető el.
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
4./ Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
A dokumentum a linkre kattintva érhető el.
TERVEZET egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről.
előadó: Dr. Madarász Hedvig főosztályvezet

 

21./ 2020. szeptember 24.

Napirendi pontok
1./ A köznevelési tárgyú jogszabály módosítások
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
2./ A tanévkezdés tapasztalatai
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

22./ 2020. november 12.

Napirendi pontok
1./ A 2021 – 2027 közötti humánfejlesztések fő irányai, alapelvei
előadó: dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár
2./ A Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) köznevelési prioritás konstrukciói
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

2019. évi ülések

11./ 2019. február 14.

Tervezett napirend:
1./ Tájékoztatás az EUNEC 2018. évi tevékenységéről
előadó: Dr. Szebedy Tas OKNT-alelnök
2./ Az OKNT-KIB tájékoztatója az elmúlt évben történt bizottsági ülésekről és annak eredményeként megfogalmazódott felvetések, javaslatok az integrált neveléssel, oktatással kapcsolatban
előadó: Horváthné Moldvay Ilona OKNT_KIB-elnök
3./ Egyebek
Javaslat az OKNT 2019. évi munkatervére

 

12./ 2019. március 14.

Napirendi pontok:
1./ „Kodályi Kincsek – Nemzetstratégiai koncepció a magyar zenei nevelés ügyében”
előadó: Rónaszékiné Keresztes Monika miniszteri biztos
2./ Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program pályázat két moduljának ismertetése
 • 2.1./  „4 vizuális modul”
  előadó: dr. Kárpáti Andrea prof.
 • 2.2./ „Énektanítás mozgással”
  előadó: dr. Deszpot Gabriella tudományos főmunkatárs
3./ Művészettel nevelés
előadó: dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész
4./ Alapfokú művészetoktatás a köznevelés rendszerében
előadó: Lebanov József főosztályvezető

 

13./ 2019. május 23.

Napirendi pontok:

1./ A szakképzési centrumok működésének tapasztalatai, tervezett változások
előadó: Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár, ITM

2./ A tankerületi központok működésének tapasztalatai
előadó: Hajnal Gabriella elnök, Klebelsberg Központ
3./ Tájékoztató a 2019/2020. tanév rendjéről szóló, az emberi erőforrások minisztere ..../2019. (......) EMMI rendeletéről
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezető, EMMI

 

14. / 2019. június 13.

Napirendi pontok:
1./ Diagnosztikus értékelés és a tanulók differenciált fejlesztése
előadó: Csapó Benő egyetemi tanár, SZTE Neveléstudományi Intézet
2./ Digitalizáció a nemzetközi és az országos pedagógiai mérési rendszerekben (Oktatási Hivatal)
előadók:
Ostorics László szakmai vezető
Szepesi Ildikó osztályvezető
Benczúr Katalin osztályvezető15./ 2019. szeptember 18.

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás az óvodákban és az iskolákban végzendő szociális segítő tevékenységekről.
előadók: dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető, EMMI
Túri Katalin igazgató, PTR Gyakorló Gimnázium
meghívott: Merklné Kálvin Mária főosztályvezető Oktatási Hivatal
2./ Az idegen nyelvi képzési program megvalósítási tervének ismertetése
előadó: Bartos Mónika miniszteri biztos

 


16./ 2019. november 12.

Napirendi pontok

1./ A köznevelés fejlesztésének súlypontjai: út az új ágazati stratégia felé
előadó: dr. Maruzsa Zoltán államtitkár

2./ Konzultáció a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény végrehajtási rendeleteiről
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezet

3./ Az OKNT bizottságainak beszámolója

 


 

2018. évi ülések

4./ 2018. január 11.

Napirendi pontok

1. A vezetői életpálya, a vezetők helyzete. A tanfelügyeleti és önértékelési rendszer hogyan szolgálja a pedagógiai minőség fejlesztését.

meghívottak: Horváth Péter NPK elnök
Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításából adódó jogszabály módosításokról (az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet).

előadó: dr. Hafiek Andrea főosztályvezető NGM

meghívott: Borosán Beáta főosztályvezető-helyettes EMMI

3. Egyebek

 

5./ 2018. február 15.

Napirendi pontok
1. A NOKS-osok alkalmazási feltételei
2. A tankerületi fenntartói rendszer egyéves munkájának tapasztalatai
előadó: dr. Solti Péter elnök
3. Az OKNT bizottságainak megalakulása
4. Egyebek

 

6./ 2018. március 8.

Napirendi pontok
1. A 2018/2019. évi tanév rendjéről szóló .../2018. (... ...) EMMI rendelet
2. OKNT részvétel a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkacsoportjaiban
3. Az OKNT második félévi munkatervének összeállítása
4. Egyebek

 

7./ 2018. június 21.

Napirendi pontok:
1. A tanárképzés jelenlegi működése, OKNT ajánlások a tanárképzés megújításához
2. Javaslat az OKNT második félévi munkatervére
3. Egyebek

 

8./ 2018. szeptember 13.

Napirendi pontok:
1. A nemzeti alaptanterv tervezete:
 • Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében.
 • A dokumentum a www.oktatas2030.hu oldalon érhető el.
 • előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria
2.  Egyebek

 

9./ 2018. október 18.

Napirendi pontok:
1./ Az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója 2017. évi tevékenységéről
előadó: dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa
2./ Az egyes köznevelési tárgyú törvények és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításának tervezete
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
3./ A pedagógus ellátottság egyenetlensége és utánpótlás megoldási javaslatok
előadóBárányos József OKNT-Köznevelési Környezet Elemző Bizottság

 

10./ 2018. december 6.

Tervezett napirend:
1./ Tájékoztatás az EUNEC 2018. évi tevékenységéről
előadó: Dr. Szebedy Tas OKNT alelnök
2./ A pedagógusképzés és továbbképzés helyzete
előadó: Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

 


 

2017. évi ülések

1./ 2017. október 20.

Napirendi pontok:
1. Köszöntő
2. Az OKNT tagságra vonatkozó felkérők átadása
3. Javaslatok az OKNT Ügyrendjének módosítására
4. Tisztségviselő választás (elnök, alelnök)
5. OKNT képviselő választás a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalba
6. Egyebek

 

2./ 2017. november 16.

Napirendi pontok:
1. Az OKNT ügyrendjének elfogadása
2. Az OKNT Bizottságainak megalakulása
3. Munkaterv összeállítás a javasolt témák figyelembe vételével
4. Egyebek
 • OKNT megjelentetés az OH honlapján
 • Tájékoztatás az EUNEC-ben végzett OKNT képviseleti munkáról

 

3./ 2017. december 14.

Napirendi pontok:
1. Az Oktatási Hivatal által működtetett iskolai lemorzsolódási jelzőrendszer főbb tapasztalatai.
előadók: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes OH
2. Az országos kompetenciamérés, az idegen nyelvi mérés és ami az adatok mögött van.
előadó: Pongrácz László főosztályvezető OH
3. A nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről.
előadó: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH
4. Egyebek

 Nyomtatás

CÍMKÉK

OKNT