Az Országos Köznevelési Tanács ülései és az ülések napirendi pontjai

 

1./ 2017. október 20.

Napirendi pontok:
1. Köszöntő
2. Az OKNT tagságra vonatkozó felkérők átadása
3. Javaslatok az OKNT Ügyrendjének módosítására
4. Tisztségviselő választás (elnök, alelnök)
5. OKNT képviselő választás a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalba
6. Egyebek

 

2./ 2017. november 16.

Napirendi pontok:
1. Az OKNT ügyrendjének elfogadása
2. Az OKNT Bizottságainak megalakulása
3. Munkaterv összeállítás a javasolt témák figyelembe vételével
4. Egyebek
 • OKNT megjelentetés az OH honlapján
 • Tájékoztatás az EUNEC-ben végzett OKNT képviseleti munkáról

 

3./ 2017. december 14.

Napirendi pontok:
1. Az Oktatási Hivatal által működtetett iskolai lemorzsolódási jelzőrendszer főbb tapasztalatai.
előadók: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes OH
2. Az országos kompetenciamérés, az idegen nyelvi mérés és ami az adatok mögött van.
előadó: Pongrácz László főosztályvezető OH
3. A nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről.
előadó: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH
4. Egyebek

 

4./ 2018. január 11.

Napirendi pontok

1. A vezetői életpálya, a vezetők helyzete. A tanfelügyeleti és önértékelési rendszer hogyan szolgálja a pedagógiai minőség fejlesztését.

meghívottak: Horváth Péter NPK elnök
Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes OH

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításából adódó jogszabály módosításokról (az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet).

előadó: dr. Hafiek Andrea főosztályvezető NGM

meghívott: Borosán Beáta főosztályvezető-helyettes EMMI

3. Egyebek

 

5./ 2018. február 15.

Napirendi pontok
1. A NOKS-osok alkalmazási feltételei
2. A tankerületi fenntartói rendszer egyéves munkájának tapasztalatai
előadó: dr. Solti Péter elnök
3. Az OKNT bizottságainak megalakulása
4. Egyebek

 

6./ 2018. március 8.

Napirendi pontok
1. A 2018/2019. évi tanév rendjéről szóló .../2018. (... ...) EMMI rendelet
2. OKNT részvétel a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkacsoportjaiban
3. Az OKNT második félévi munkatervének összeállítása
4. Egyebek

 

7./ 2018. június 21.

Napirendi pontok:
1. A tanárképzés jelenlegi működése, OKNT ajánlások a tanárképzés megújításához
2. Javaslat az OKNT második félévi munkatervére
3. Egyebek

 

8./ 2018. szeptember 13.

Napirendi pontok:
1. A nemzeti alaptanterv tervezete:
 • Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében.
 • A dokumentum a www.oktatas2030.hu oldalon érhető el.
 • előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria
2.  Egyebek

 

9./ 2018. október 18.

Napirendi pontok:
1./ Az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója 2017. évi tevékenységéről
előadó: dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa
2./ Az egyes köznevelési tárgyú törvények és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításának tervezete
előadó: dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
3./ A pedagógus ellátottság egyenetlensége és utánpótlás megoldási javaslatok
előadó: Bárányos József OKNT-Köznevelési Környezet Elemző Bizottság

 

10./ 2018. december 6.

Tervezett napirend:
1./ Tájékoztatás az EUNEC 2018. évi tevékenységéről
előadó: Dr. Szebedy Tas OKNT alelnök
2./ A pedagógusképzés és továbbképzés helyzete
előadó: Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

 

11./ 2019. február 14.

Tervezett napirend:
1./ Tájékoztatás az EUNEC 2018. évi tevékenységéről
előadó: Dr. Szebedy Tas OKNT-alelnök
2./ Az OKNT-KIB tájékoztatója az elmúlt évben történt bizottsági ülésekről és annak eredményeként megfogalmazódott felvetések, javaslatok az integrált neveléssel, oktatással kapcsolatban
előadó: Horváthné Moldvay Ilona OKNT_KIB-elnök
3./ Egyebek
Javaslat az OKNT 2019. évi munkatervére

 

12./ 2019. március 14.

Napirendi pontok:
1./ „Kodályi Kincsek – Nemzetstratégiai koncepció a magyar zenei nevelés ügyében”
előadó: Rónaszékiné Keresztes Monika miniszteri biztos
2./ Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program pályázat két moduljának ismertetése
 • 2.1./  „4 vizuális modul”
  előadó: dr. Kárpáti Andrea prof.
 • 2.2./ „Énektanítás mozgással”
  előadó: dr. Deszpot Gabriella tudományos főmunkatárs
3./ Művészettel nevelés
előadó: dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész
4./ Alapfokú művészetoktatás a köznevelés rendszerében
előadó: Lebanov József főosztályvezető
Nyomtatás