Az Országos Diáktanács üléseinek időpontja, napirendi pontjai és határozatai

 

1. / 2017. március 30. alakuló ülés

Napirendi pontok
1. Köszöntők
2. Az ODT ügyrendjének elfogadása
3. Mészáros Dávid javaslata a diák-érdekképviseleti rendszerre
4. Aktualitások
Az ODP 50 pontjának áttekintése

Közlemény az alakuló ülésről.


2./ 2017. április 27.

Napirendi pontok:
1. Az OH-POK szerepe és kapcsolata az ODT testületével
meghívott: Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes, Oktatási Hivatal
2. A szakképzést érintő ODP ajánlási pontok áttekintése
előadó: Bruckner László tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium
3. Egyebek

 

3./ 2017. május 26.

Napirendi pontok:
1. A diák önkormányzatiságot érintő ODP ajánlási pontok áttekintése
előadó: Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár
2. Kihelyezett ODT ülés előkészítése
meghívott: Mészáros Attila Székesfehérvár MJV alpolgármestere
3. Egyebek

 

4./ 2017. szeptember 27.

Napirendi pontok:
1. A 2017. évi őszi megyei diákparlamenti rendezvények előkészítése
2. Tájékoztatás az ODT munkacsoportjának, a városi diákönkormányzati rendszerre vonatkozó javaslatáról
3. Tájékoztatás az 50 pontos ajánlás már tárgyalt pontjainak jelenlegi állásáról
4. Egyebek

 

Kövér László házelnök úr 14.15-től parlamentlátogatásra hívta az ODT testületét.

Az ODT ülését 15 órakor Házelnök úr részvételével folytatjuk az alábbi napirendi pontokkal:
1. Kövér László házelnök úr köszöntője
2. Az ODT tagok rövid bemutatkozása
3. Az ODT állásfoglalása az ukrán oktatási törvény kapcsán

 

5./ 2017. október 26.

Napirendi pontok:
1. A továbbtanulással, az érettségi-felvételivel kapcsolatos ajánlási pontok áttekintése
2. Az egészségügyi témákat érintő ODP ajánlási pontok áttekintése
3. Egyebek

 

6./ 2017. december 8-9.

Tervezett program:
december 8.
1. A megyei diákparlamenti rendezvények tapasztalatai, javaslatok, kérdések.
2. Aktualitások
3. Esti városi séta (székesfehérvári adventi vásár, egyetemi klub)
4. Csapatépítő program
december 9.
1. Gyermeki és diákjogok rendszere, Diákjogok és kötelességek
2. Az iskolai diákönkormányzatra vonatkozó jogi szabályozás

 

7./ 2018. február 6.

Napirendi pontok
1./ Az ODP ajánlási pontjainak tárgyalása
2./ Az ODT munkacsoportjának tájékoztatása a települési szintű diákönkormányzatokkal kapcsolatos felméréséről
3./ Aktualitások
A Független Diákparlament levele az ODT tagoknak (pdf)
Az ODT nyilatkozata a Független Diákparlament hivatalos tárgyalásra irányuló megkereséséről (pdf)
4./ Az iskolai diákönkormányzatra vonatkozó jogi szabályozás (a kihelyezett ülésen elmaradt téma)

 

8./ 2018. április 20.

Napirendi pontok
1./ Az ODT tárgyalást előkészítő munkacsoportjának tájékoztatása az előkészületekről
2./ Döntés az ODT – Független Diákparlament (továbbiakban: FDP) tárgyalásra vonatkozó kérdésekben: Tárgyalást vezető ODT tag és jegyzőkönyvvezető megválasztása, a nyilatkozat megfogalmazására kijelölt ODT tag/tagok megválasztása
3./ Egyebek

Az ODT ülése 11 órától az FDP küldötteinek részvételével folytatódik.

1./ Az ODT – FDP tárgyalásra vonatkozó javaslatok ismertetése
2./ Az ODP 50 pontjának és az FDP 12+1 pontjának összevetése
3./ Közös nyilatkozat megfogalmazása és a tárgyalók általi elfogadása


ODT-FDP közlemény

 

9./ 2018. szeptember 28.

Napirendi pontok:
1./ A nemzeti alaptanterv tervezete
  • Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében.
    előadó: dr. Szebedy Tas
  • A dokumentum a www.oktatas2030.hu oldalon érhető el.
2./ Tájékoztató a megyei diákparlamenti rendezvények előkészítéséről
3./ Egyebek
  • Kovács Domokos ODT tag tájékoztatása az ODP települési diákönkormányzatokról szóló felmérés eredményeiről
  • Az FDP konzultáció kezdeményezéséről

 

10./ 2018. november 7.

Napirendi pontok:
1./ Az Országos Diákparlament ajánlásainak áttekintése
2./ Egyebek

 

11./ 2019. január 18–19.

Kihelyezett ülés, Székesfehérvár
Január 18., péntek

1./ A megyei diákparlamentek tapasztalatai, kérdések
2./ Kommunikációs és vitatréning
3./ Kiállításlátogatás vezetéssel (helyszín: Csók István Képtár)
https://www.szekesfehervar.hu/megnyilt-jankovics-marcell-grafikusmuvesz-trianon-cimu-kiallitasa
4./ Esti városi séta a Belvárosban
5./ Csapatépítő program
Január 19., szombat
1./ Kommunikációs és vitatréning folytatása
2./ A Titkok Háza Tudományos Élményközpont megtekintése https://www.szekesfehervar.hu/detektivtukros-terem-es-virtualis-duhongo-is-lesz-a-titkok-hazaban
3./Szállás elhagyása, hazautazás

 

12./ 2019. február 15.

Tervezett napirend:
1./ A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 2020. január 1-től hatályos módosításainak hatása a felvételi rendszerre, a felsőoktatásban tanulók összetételére és a pontszámításra
2./ Digitális fejlesztések a köznevelésben, az internet minőségének helyzete az iskolákban
3./Az ODP ajánlási pontjairól (kiemelten: 8; 35; 37 pontok)
4./ Egyebek

 

 

13./ 2019. március 22.

Napirendi pontok:
1./ Az ODP ajánlási pontjairól (különösen a 8,36,37 ajánlási pontokra)
2./ Az Országos Diákparlamentet előkészítő munkabizottság felállítása, delegált kérése az ODT testületéből
3./ Egyebek

 

Az Országos Diáktanács március 22-i ülésének határozatai

 

14. / 2019. 04. 24.

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a rendeletalkotás előrehaladásáról
előadók:
dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár

dr. Madarász Hedvig főosztályvezető
2./ A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 2020. január 1-től hatályos módosításainak hatása a felvételi rendszerre, a felsőoktatásban tanulók összetételére, pontszámításra
előadók:
dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
Ádám Zoltán osztályvezető
meghívottak:
A Nemzeti Ifjúsági Tanács képviselője
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája képviselője

 

Az Országos Diáktanács április 24-i ülésének határozata

 

15. / 2019. június 12.

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a jogalkotás előrehaladásáról
előadó: dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár

2./ Tájékoztatás a történelem érettségi vizsga kapcsán megfogalmazott ODT-kérdésekre
előadók:
dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár
dr. Gloviczki Zoltán elnök, Oktatási Hivatal

3./ Az ODP előkészítésével foglalkozó munkacsoport beszámolója
előadók:
Kovács Domokos ODT-tag
Ázbej Theodor ODT-póttag

 

Az Országos Diáktanács 2019. június 12-ei ülésének határozata

 

16. / 2019. szeptember 24.

Napirendi pontok
1. Az ODP-ajánlások helyzete, a jogalkotás előrehaladása
előadó: dr. Maruzsa Zoltán államtitkár
2.Az idegen nyelvi képzési program megvalósítási tervének ismertetése
előadó: Bartos Mónika miniszteri biztos
3. Tájékoztatás a megyei diákparlamenti rendezvények előkészületeiről, az ügyrend megvitatása
4. Egyebek

 

17. / 2019. október 18.

Napirendi pontok
1.Javaslat az ODT ügyrendjének módosítására
előadók: ODT-tagok
2. Tájékoztató a megyei diákparlamenti rendezvények szervezéséről
3. Az ODP-ajánlások helyzete, a jogalkotás előrehaladása
előadó: dr. Maruzsa Zoltán államtitkár
4. Egyebek

 

18./ 2019. december 6-7.

Kihelyezett ülés - Székesfehérvár
A kihelyezett ülés témái:
1. A megyei diákparlamenti rendezvények tapasztalatai, javaslatok, kérdések.
2. ODT tagok javaslata az ODT ügyrendjének módosítására
3. Felkészülés az Országos Diákparlamentre
4. Kommunikációs és vita tréning.
5. Közösségépítő program

 

19./ 2020 január 17.

Tervezett napirendi pontok
1. Diákjogok és kötelességek
2. Diákparlament, diákönkormányzat
3. Egyebek

 

20./ 2020. július 14.

Tervezett napirendi pontok
1. A digitális munkarend tapasztalatai
2. Tájékoztató az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről
3. Aktualitások

 

Összefoglaló az ODT 2020. július 14-ei üléséről

 

21./ 2020. november 6.

Napirendi pontok
1. A 2021 – 2027 közötti humánfejlesztések fő irányai, alapelvei
előadó: Lengyel Zoltán főosztályvezető Projektfelügyeleti és Tervezési Főosztály
2. A Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) köznevelési prioritás konstrukciói
előadó: Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár

 

22./ 2021. január 21.

Napirendi pontok
1. Járványügyi helyzet, a jelenléti és digitális munkarend tapasztalatai
előadó: dr. Maruzsa Zoltán államtitkár
2. Tájékoztató az ODP ajánlások helyzetéről
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár
Az ODT január 21-i üléséről készült összefoglaló itt érhető el.

 

23./ 2021. február 17.

Napirendi pontok
1. Járványügyi helyzet
előadó: dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár
2. A 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentessége – egységes javaslat kialakítása és ODT szóvivő választása
előadó: Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár
Az ODT február 17-i üléséről készült összefoglaló itt érhető el.

 

24./ 2021. április 8.

Napirendi pontok

1.Tájékoztató a járványhelyzettel összefüggő aktuális kérdésekről
előadó: Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár

2. Egyebek

 

25./ 2021. június 22.

Napirendi pontok

1. A tanév végéhez kapcsolódó intézkedések
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

2. A tanév és az intézkedési terv értékelése
előadó: Kisfaludy László helyettes államtitkár

 

26./ 2021. október 15-16.

október 15.
13.30 18.30
Szakmai Program – az ODP 45 pontja, aktualitások
előadók: dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr és Kisfaludy László helyettes államtitkár úr részvételével
18.30 Vacsora
20.00 Kulturális program
október 16.
09.00
Szakmai Program – Székesfehérvár MJV önkéntes rendszere; 2021. az önkéntesség éve, kapcsolódása az Iskolai Közösségi Szolgálathoz.
előadók: Samu Miklós és Rózsás Ildikó (Székesfehérvár)
10.30 – 13.00
Szakmai Program – Érdekképviseleti tréning
tréner: Túri Ádám (NIT) vezeti
Az ülésről szóló közlemény itt érhető el.

 

27./ 2022. január 27.

Napirendi pontok

1./ Az ODP 43. ajánlása

meghívottak:
Szabó Zsuzsa a Pedagógusok Szakszervezete elnöke
Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

2./ Járványügyi aktualitások

előadó:
Kisfaludy László helyettes államtitkár

Az ülésről szóló összefoglaló elérhetősége

 

28./ 2022. május 10.

Napirendi pontok
1./ Aktualitások
2./ Az ODP 43. ajánlása (jó gyakorlatok)

előadó:
Kisfaludy László helyettes államtitkár

Az ülésről szóló összefoglaló elérhetősége

 

29./ 2023. február 17.

Napirendi pontok
1./ Aktualitások (a 2020. évi ODP ajánlási pontok, a 2023. évi ODP előkészítése, egyebek)
előadók:
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár
Kisfaludy László köznevelési helyettes államtitkár
Mészáros Attila Székesfehérvár MJV alpolgármester
2./ Ebéd
3./ Tanulságok és lehetőségek a diák érdekképviseletben

 

30./ 2023. április 28.

Napirendi pontok
1./ A pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos változások.

előadók:
Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár
Kisfaludy László helyettes államtitkár
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető

A dokumentumok itt érhetők el.

Az ülésről szóló összefoglaló elérhetősége

31./ 2023. május 22.

Napirendi pontok
1./ Az ODT ügyrendjének áttekintése
2./ Aktualitások

32./ 2023. szeptember 22.

Napirendi pontok:
1./ 2023/2024-es tanév aktualitásai
2./ A 2023. évi ODP ajánlási pontjai

33./ 2023. október 20.

Napirendi javaslatunk:
1./ A 2023. évi ODP ajánlási pontjai
2./ Egyebek


Nyomtatás