Elérhetők a 2019-től érvényes tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek

Hivatalunk honlapján elérhetők a 2019. január 1-jétől megvalósuló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeleti látogatások) és önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit és módszereit tartalmazó, intézménytípusok szerinti kézikönyvek.

Tanfelügyeleti kézikönyvek

Önértékelési kézikönyvek

A tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek módosítása nem érintette a vizsgálandó területek, szempontok, elvárások számát, azokban semmilyen módosítás nem történt.

Csupán az elmúlt években megvalósult tanfelügyeleti látogatások és önértékelések tapasztalatai, az érintettektől érkezett visszajelzések indokolták több helyen a kézikönyvek megfogalmazásainak pontosítását.

Nyomtatás