2024. évi intézményi önértékelés

Az intézményi önértékelés célja, hogy intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető tevékenységeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazott általános szabály, hogy az intézményeknek ötévente kell elvégezni az intézmény önértékelését.

A 2024. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe bekerült intézmények számára – amennyiben még nem készítették el – kötelező elkészíteni az önértékelésüket, mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés eredményeinek elemzése.

Az Oktatási Hivatal 2018-tól az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja előtt 30 nappal biztosítja a tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők részére a feltöltött dokumentumokba és az intézkedési tervbe való betekintést. Ezért eddig az időpontig az intézményi önértékelés eredményét, az intézkedési tervet célszerű feltölteni a szakértők számára az informatikai felületre.

Az önértékelést támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények feladata az intézményre vonatkozó elvárásrendszer elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő, általánosan minden azonos intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát – amennyiben az intézmény azt konkrétan szabályozza – a helyi szabályozás szerint módosítja (pontosító, értelmező elvárásokat fogalmazzon meg). Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. Az önértékelések előtt az intézményre vonatkozó 2024. évi intézményi saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben, mivel ennek hiányában nem indítható önértékelés.

Kérjük, hogy az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyv 2024. (hetedik kiadás)

A 2024. évi intézményi önértékelések során használt szakmai dokumentum, az önértékelési kézikönyv erre a linkre kattintva érhető el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés