2021. évi intézményi önértékelés

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető tevékenységeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.

Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni a saját maga által készített pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, hol tart a célok megvalósításában.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazott általános szabály, hogy az intézményeknek ötévente kell elvégezni az intézmény és a pedagógusok önértékelését. Mivel ez a rendelkezés 2016-ban lépett hatályba, így az ötévenként teljesítendő kötelezettség végső határideje 2021. szeptember 1.. Tehát eddig minden intézményre vonatkozóan az intézmény, illetve pedagógusok első önértékelését el kell készíteni.

A vezető önértékelésére az ötéves vezetői megbízatása második és negyedik évében kell, hogy sor kerüljön.

A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (a továbbiakban: ellenőrzési terv) bekerült pedagógusok/vezetők/intézmények számára – amennyiben még nem készítették el – kötelező elkészíteni az önértékelésüket, mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés pedagógusra/intézményvezetőre/intézményre vonatkozó eredményeinek elemzése.

Az Oktatási Hivatal 2018-tól az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja előtt 30 nappal biztosítja a tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők részére a feltöltött dokumentumokba és az önfejlesztési/intézkedési tervbe való betekintést. Ezért eddig az időpontig a pedagógusi, intézményvezetői önértékelés eredményét, a fejlesztési tervet, illetve az intézményi önértékelés eredményét, az intézkedési tervet célszerű feltölteni a szakértők számára az informatikai felületre. A dokumentum feltöltését a látogatást megelőző 15. napig teljesíteni kell.

Az önértékelést támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények feladata az intézményi (pedagógusra; vezetőre; intézményre vonatkozó) elvárásrendszer elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő, általánosan minden azonos intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát – amennyiben az intézmény azt konkrétan szabályozza – a helyi szabályozás szerint módosítsa (pontosító, értelmező elvárásokat fogalmazzon meg). Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. Az önértékelések előtt a pedagógusra, intézményre, vezetőre vonatkozó 2021. évi intézményi saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben, mivel ennek hiányában nem indítható önértékelés!

Kérjük, hogy az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyvek 2021. (ötödik kiadás)

A 2021. évi önértékelések során használt szakmai dokumentumok, az összevont önértékelési kézikönyv erre a linkre kattintva érhető el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés