Ugrás a tartalomhoz

2019. évi intézményi önértékelés

2018. december 18.

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.

Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni a saját maga által készített pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, hol tart a célok megvalósításában.

Általános szabály, hogy az intézményeknek ötévente kell elvégezni az intézmény és a pedagógusok önértékelését, a vezető önértékelésére az ötéves vezetői megbízatásuk második és negyedik évében kerül sor.

A 2019. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (a továbbiakban: ellenőrzési terv) bekerült pedagógusok/vezetők/intézmények számára kötelező elkészíteni az önértékelésüket, mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés pedagógusra/intézményvezetőre/intézményre vonatkozó eredményeinek elemzése.

Az Oktatási Hivatal 2018-tól az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja előtt 30 nappal biztosítja a tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők részére a feltöltött dokumentumokba és az önfejlesztési/intézkedési tervbe való betekintést. Ezért eddig az időpontig a pedagógusi, intézményvezetői önértékelés eredményét, a fejlesztési tervet, illetve az intézményi önértékelés eredményét, az intézkedési tervet célszerű feltölteni a szakértők számára az informatikai felületre. A dokumentum feltöltését a látogatást megelőző 15. napig teljesíteni kell.

Az önértékelést támogató informatikai rendszer továbbra is lehetővé teszi, hogy az intézmény a sajátosságait figyelembe véve módosítsa, intézményére szabja a kézikönyvekben található egységes elvárásrendszert, és az így kialakított, egyedi elvárásrendszer alapján végezhesse el az intézményi önértékeléseket. Az önértékelések előtt a pedagógusra, intézményre, vezetőre vonatkozó 2019. évi intézményi saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben (ennek hiányában nem indítható önértékelés)!

Kérjük, hogy az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyvek 2019. (negyedik kiadás)

A 2019. évi önértékelések során használt szakmai dokumentumok, önértékelési kézikönyvek intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra