2018. évi intézményi önértékelés

A 2018. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (a továbbiakban: ellenőrzési terv) bekerült vezetők/intézmények számára kötelező elkészíteni az önértékelésüket, mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés pedagógusra/intézményvezetőre/intézményre vonatkozó eredményeinek elemzése.

Az Oktatási Hivatal 2018-tól az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja előtt 30 nappal biztosítja a tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők részére a feltöltött dokumentumokba és az önfejlesztési/intézkedési tervbe való betekintést. Ezért eddig az időpontig az intézményvezetői önértékelés eredményét, a fejlesztési tervet, illetve az intézményi önértékelés eredményét, az intézkedési tervet célszerű feltölteni a szakértők számára az informatikai felületre. A dokumentum feltöltését a látogatást megelőző 15. napig teljesíteni kell.

Az intézményeknek ötévente kell elvégezni az intézmény és a pedagógusok önértékelését, a vezető önértékelésére az ötéves vezetői megbízatásuk második és negyedik évében kerül sor.

Az önértékelést támogató informatikai rendszer továbbra is lehetővé teszi, hogy az intézmény a sajátosságait figyelembe véve módosítsa, intézményére szabja a kézikönyvekben található egységes elvárásrendszert, és az így kialakított, egyedi elvárásrendszer alapján végezhesse el az intézményi önértékeléseket.

A hatályos jogszabály alapján a szakképző iskolákban lefolytatandó országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) eljárásrendje, az alkalmazott ellenőrzési eszközök az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) figyelembe vételével módosulnak. Mivel az önértékelés során alkalmazott eszköz- és elvárásrendszer megegyezik a tanfelügyeleti ellenőrzés során használttal, így a tanfelügyelet ellenőrzési eszközeinek módosulása miatt változik a pedagógusra, intézményvezetőre, intézményre vonatkozó önértékelés eljárásrendje, eszköz- és elvárásrendszere is. A módosítások átvezetése, az Önértékelési Kézikönyv - Szakképző intézmények számára c. kiadvány átdolgozása folyamatban van. Szakképzés típusú elvárásrendszer alapján 2018. évi önértékelést indítani a kézikönyv megjelenését követően tudnak majd.

Kérjük, hogy az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyvek 2018. (harmadik, negyedik kiadás)

A 2018. évi önértékelések során használt szakmai dokumentumok, önértékelési kézikönyvek intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés