2017. évi önértékelés

A tanfelügyeleti látogatásokkal és a pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követően az oktatásért felelős miniszter már 2016 elején döntött a tanfelügyeleti és önértékelési eljárások egyszerűsítéséről, amelyek egy része, már a 2016. évi önértékelések és tanfelügyeleti eljárások során alkalmazásra került. Folytatva ezt a munkát, a 2017. január elsejétől megvalósuló tanfelügyeleti látogatások és önértékelések eljárásrendje, az alkalmazott eszköz- és elvárásrendszer több ponton módosult, egyszerűsödött, ezzel is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazását és az érintettek adminisztrációs terheinek csökkentését.

Fontos változás, hogy mind a tanfelügyelet, mind az önértékelés esetében csökkent az értékeléskor használt elvárások száma. Továbbá az önértékelést támogató informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmény a sajátosságait figyelembe véve módosítsa, intézményére szabja a kézikönyvekben található egységes elvárásrendszert, és az így kialakított, egyedi elvárásrendszer alapján végezhesse el az intézményi önértékeléseket.

Az intézményeknek ötévente kell elvégezni az intézmény és a pedagógusok önértékelését, a vezető önértékelésére az ötéves vezetői megbízatásuk második és negyedik évében kerül sor.

A 2017. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (a továbbiakban: 2017. évi ellenőrzési terv) bekerült vezetők, intézmények számára kötelező volt elkészíteni az önértékelésüket, tekintettel arra, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre, intézményre vonatkozó eredményeinek elemzése (az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések kijelölt időpontja előtt legalább 15 nappal fel kellett tölteni az önfejlesztési/intézkedési tervet).

2017-ben több mint 11.000 pedagógus / vezető / intézmény esetében indítottak és fejeztek be önértékelési eljárást az informatikai felületen.

Kérjük, hogy az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaihoz szíveskedjenek fordulni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyvek 2017. (harmadik kiadás)

A 2017. évi önértékelések során használt szakmai dokumentumok, önértékelési kézikönyvek (harmadik kiadás) intézménytípus szerinti bontásban erre a linkre kattintva érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés