2016. évi intézményi önértékelés

A 2016. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (a továbbiakban: ellenőrzési terv) bekerült pedagógusok/vezetők/intézmények számára kötelező volt elkészíteni az önértékelésüket, mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés pedagógusra/intézményvezetőre/intézményre vonatkozó eredményeinek elemzése. 2016. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzések időpontja előtt legalább 15 nappal az egyes pedagógusok, vezetők esetében a teljes önértékelésnek meg kellett valósulnia.

Természetesen azon pedagógusoknak/vezetőknek/intézményeknek is lehetősége volt az önértékelés elkészítésére, amely pedagógusoknak/vezetőknek/intézményeknek tanfelügyeleti látogatására 2016-ban nem került sor. Ebben az esetben a felület megnyitásához szándékukat jelezniük kellett az Oktatási Hivatalnak.
2016-ban több mint 3000 pedagógus / vezető / intézmény esetében indítottak és fejeztek be önértékelési eljárást az informatikai felületen.

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni. A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége erre a linkre kattintva érhető el.

Kézikönyvek 2016. (második kiadás)

A 2016. évi önértékelések során használt szakmai dokumentumok, önértékelési kézikönyvek (második kiadás) intézménytípus szerinti bontásban az alábbi linkeken érhetők el:

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés