2015. évi intézményi önértékelés

A 2015. évi intézményi önértékelések lebonyolítására a TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban c. uniós projekt keretében került sor.

Mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részét képezi az intézményi önértékelés pedagógusra/intézményvezetőre/intézményre vonatkozó eredményeinek elemzése, ezért a 2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (a továbbiakban: ellenőrzési terv) bekerült pedagógusok/vezetők számára kötelező volt elkészíteni a tanfelügyeleti látogatás előtt, az önértékelésüket is.
A 2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekhez szükséges önértékelés elkészítésének nem volt feltétele az óra/foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúztatás és a pedagógus saját magára vonatkozó értékelés, a teljes önértékelési folyamat elvégzése. Az önértékelés kötelező eleme a pedagógusra / intézményvezetőre vonatkozó kérdőíves felmérések lefolytatása volt. A kérdőíves felmérések lefolytatását és a dokumentumok feltöltését az Oktatási Hivatal informatikai rendszere segítette.
2015-ben több mint 3000 kolléga tanfelügyeleti látogatása történt meg pedagógusként vagy (intézmény) vezetőként, és az érintettek az egyszerűsített önértékelést is elvégezték.

Kézikönyvek 2015. (első kiadás)

A 2015. évi intézményi önértékelések során használt szakmai dokumentumok, önértékelési kézikönyvek első kiadása intézménytípus szerinti bontásban az alábbi linkeken érhetők el:

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés