Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

 

Az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos tudnivalók.


Online felület az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékhez

Az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék elektronikus elektronikus felületén kereshet az adatbázisban, és ez úton is elvégezheti a névjegyzékekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezdeményezheti a jegyzékbe kerülést, igazolása megújítását, a vizsgaterület módosítását, szükség esetén az elveszett igazolás pótlását.

Felhasználói útmutató az elektronikus felülethez

Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint már nem lehet az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken való nyilvántartást meghosszabbítani. Mindezekre tekintettel valamennyi pályázó az Nkt. 82. § (7) pontja, valamint a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015 (III.13) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése  szerint megjelentetett pályázati kiírásra nyújthatja be pályázatát:

Pályázat az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a nyilvántartás megújítására

A pályázathoz letöltendő dokumentumok

Az eljárás díja

1. Jegyzékre kerülési kérelem 15 000 Ft
2. Megújítási kérelem 15 000 Ft
3. Kiegészítés Érvényességi időn belül új vizsgaterület felvétele esetén 3000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft
amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft
5. Új igazolás kiállítása elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem 0 Ft
7. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 7500 Ft

  • A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A hivatal a befizetésekről számlát állít ki, és azt megküldi a pályázónak.
  • Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát.
  • A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.
  • Amennyiben kérelmét az elektronikus felületen keresztül nyújtja be, lehetőség van bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni az eljárási díjat az OTP Bank Nyrt. oldalán (Simple Pay). (Az azonnali számlakiállítás miatt minden esetben meg kell adni a számlázási adatokat is.)

Igazolás pótlása

Adatmódosítás, igazolás elvesztése esetén az Oktatási Hivatal – kérelemre – új igazolást állít ki. Adatmódosítási kérelem esetén kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező mely adatok változtatását kéri. Az új igazolás kiállításának díja 3000 Ft, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Az átutalás megjegyzéseként szerepeltetni kell a kérelmező nevét és azt, hogy új igazolás kiállítását kéri. Az új igazolás kiállítása iránti kérelmet postai úton az Oktatási Hivatal postacímre, vagy az elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintézők elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

A kérelem benyújtható az elektronikus felületen keresztül, vagy postai úton, vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Küldeménykezelő Irodájában a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám alatt a F/54. irodában.

 

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők: