Ugrás a tartalomhoz

Országos vizsgaelnöki névjegyzék

Az Országos vizsgaelnöki névjegyzékre történő jelentkezéssel, illetve a meghosszabbítással kapcsolatos tudnivalók.


Az Országos vizsgaelnöki névjegyzékre történő jelentkezéssel, illetve a meghosszabbítással kapcsolatos eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, így arra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Országos vizsgaelnöki névjegyzékre kerülés módja

A vizsgaelnöki névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A pályázati felhívást a Hivatal az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé évente legalább egyszer, továbbá folyamatosan megjelenteti a Hivatal és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

Az új pályázók, illetve a nyilvántartásba vételüket meghosszabbítók jelentkezésének módja eltérő.

Új jelentkezés
Azokra a pályázókra vonatkozik, akik első alkalommal jelentkeznek a névjegyzékre, illetve nyilvántartásba vételük lejárta után jelentkeznek.

Hosszabbítás
A névjegyzéken szereplő vizsgaelnökök, akik a nyilvántartásba vételük lejárta előtt nyújtják be hosszabbítási kérelmüket.

Az Országos vizsgaelnöki névjegyzékbe kerülés, névjegyzéken való meghosszabbítás

Az eljárás díja

Országos vizsgaelnöki névjegyzék

1. Jegyzékre kerülés

a minimálbér 15 %-a

13 950 Ft

2. Meghosszabbítás

a minimálbér 15 %-a

13 950 Ft

3. Kiegészítés

vizsgaterületenként a minimálbér 15 %-a

13 950 Ft

4. Adatmódosítás

amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak

0 Ft

amennyiben az igazoláson található adatok változnak

3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén

3000 Ft

6. Törlési kérelem


-

7. Elvégzett tanfolyam bejelentése


-

8. Jogorvoslati kérelem

Az alapeljárás szerinti díj 50 %-a

A minimálbér 2012-ben: 93 000 Ft

A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A hivatal a befizetésekről számlát állít ki, és megküldi azt a pályázónak.

Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát.

A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály
Közoktatási Engedélyezési Osztály - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály, Közoktatási Engedélyezési Osztály - Névjegyzék

1363 Budapest, Pf. 19.

Ügyintéző neve: Lencsés Melinda
Telefon: (+36-1) 374-2316
Fax: (36-1) 374-2493
E-mail: lencses.melinda@oh.gov.hu

Ügyintéző neve:  Rózsa Gábor
Telefon:  (+36-1) 374-2233
Fax:  (+36-1) 374-2493
E-mail: rozsa.gabor@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra