Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

Az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos tudnivalók.


Online felület az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékhez

Az Országos szakértői névjegyzék és az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék elektronikus felületén online kereshet az adatbázisban, és ez úton is elvégezheti a névjegyzékekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezdeményezheti a jegyzékbe kerülést, a szakterület, a szakirány vagy a vizsgaterület módosítását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint már nem lehet az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken való nyilvántartást meghosszabbítani. Mindezekre tekintettel valamennyi pályázó az Nkt. 82. § (7) pontja, valamint a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015 (III.13) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése  szerint megjelentetett pályázati kiírásra nyújthatja be pályázatát:

Pályázat az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a nyilvántartás megújítására

A pályázathoz letöltendő dokumentumok

Igazolás pótlása

Adatmódosítás, igazolás elvesztése esetén az Oktatási Hivatal – kérelemre – új igazolást állít ki. Adatmódosítási kérelem esetén kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező mely adatok változtatását kéri. Az új igazolás kiállításának díja 3000 Ft, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Az átutalás megjegyzéseként szerepeltetni kell a kérelmező nevét és azt, hogy új igazolás kiállítását kéri. Az új igazolás kiállítása iránti kérelmet postai úton az Oktatási Hivatal postacímre, vagy elektronikusan az Oktatási Hivatal weboldalán elérhető felületen keresztül lehet benyújtani.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintézők elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni!

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás