Ugrás a tartalomhoz

Országos szaktanácsadói névjegyzék

2019. szeptember 23.

Az Országos szaktanácsadói névjegyzéket 2015. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdése alapján. Az Országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi oldalon érhető el:

Országos szaktanácsadói névjegyzék

A névjegyzékbe történő jelentkezés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61. § (4a) bekezdése alapján az Országos szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezésre kérelem alapján van lehetőség. A kérelem benyújtása folyamatos, nincs határidőhöz kötve.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése, valamint az Nkt 61. § (4d) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékbe a kérelmező akkor vehető nyilvántartásba, ha büntetlen előéletű, nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, pedagógus-szakvizsgával rendelkezik az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett. A Rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékre az is kérheti felvételét, aki a választott szakterület országosan vagy nemzetközileg elismert képviselője, s ezt a jogszabályban előírtaknak megfelelően igazolni tudja.

A kérelem benyújtásához kapcsolódó eljárás illetékköteles, melynek mértéke: 3000.- Ft

Tájékoztató dokumentumok:

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok (letölthető és benyújtandó) listája:

 1. Adatlap szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
 2. Szakmai gyakorlat idejének igazolása a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
 3. Nyilatkozat a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
 4. Eredeti, 90 napnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány vagy a munkáltató igazolása arról, hogy a jelentkező által betöltött munkakörben az alkalmazás és foglalkoztatás feltétele a büntetlenség
 5. 3000 Ft illeték megfizetéséről szóló banki bizonylat vagy 3000 Ft illetékbélyeg az adatlapra ráragasztva
 6. Oklevelek, tanúsítványok másolata
 7. A Rendelet 10.§-15/A. §-a alapján az adott szakterület nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok

Amennyiben pedagógus-továbbképzésben oktatói feladatok ellátását szükséges igazolnia:

Új szakterület felvétele

Új szakterület felvételi kérelme esetén benyújtandó dokumentumok listája:

 1. Adatváltozás bejelentése adatlap
 2. 3000 Ft illeték megfizetéséről szóló banki bizonylat másolata vagy 3000 Ft értékben illetékbélyeg az adatlapra felragasztva
 3. Három hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
 4. Tanúsítvány másolata (amennyiben releváns az új szakterület szempontjából)

Az illeték befizetéséhez szükséges adatok:

Oktatási Hivatal bankszámlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Utalás összege: 3000 Ft
Megjegyzés: „Kérelmező neve, Szaktanácsadói névjegyzék"

Adatmódosítás

 1. Adatváltozás bejelentése adatlap

A személyes adatokban történt változás bejelentése, nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának bővítésére, szakterület törlésére, névjegyzékből történő törlésre vonatkozó kérelem benyújtása nem illetékköteles!

 

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetősége a következő:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Szaktanácsadói névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály– Szaktanácsadói névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintéző neve Varga Andrea
Telefon (+36-1) 374-2319
Fax (+36-1) 374-2474
E-mail varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket kizárólag papíralapon lehet benyújtani, a faxon vagy e-mailben érkezett kérelmeket nem áll módunkban befogadni! Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni!

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra