Országos köznevelési szaktanácsadói névjegyzék

Az Országos köznevelési szaktanácsadói névjegyzéket 2015. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdése alapján.

Online felület az Országos köznevelési szaktanácsadói névjegyzékhez

Az Országos köznevelési szaktanácsadói névjegyzék elektronikus felületén online kereshet az adatbázisban, és ez úton is elvégezheti a névjegyzékekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezdeményezheti a jegyzékbe kerülést, a szakterület/nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának módosítását.

Felhasználói útmutató az elektronikus felülethez

A névjegyzékbe történő jelentkezés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61. § (4a) bekezdése alapján az Országos köznevelési szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezésre kérelem benyújtásával van lehetőség, amelynek benyújtása folyamatos, nincs határidőhöz kötve.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel.

A szaktanácsadói névjegyzékbe a kérelmező akkor vehető nyilvántartásba,

 • ha büntetlen előéletű és nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
 • köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

A szaktanácsadói névjegyzék eljárásai 2021. január 1-jétől illetékmentesek!

Tájékoztató dokumentumok:

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok (letölthető és benyújtandó) listája:

 1. Adatlap szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
 2. Szakmai gyakorlat idejének igazolása a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
 3. Nyilatkozat a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
 4. Eredeti, 90 napnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány vagy a munkáltató igazolása arról, hogy a jelentkező által betöltött munkakörben az alkalmazás és foglalkoztatás feltétele a büntetlenség
 5. Oklevelek, tanúsítványok másolata
 6. A Rendelet 6.§ és a 11.§ (2) bekezdése alapján az adott szakterület nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok

Új szakterület felvétele

Új szakterület felvételi kérelme esetén benyújtandó dokumentumok listája:

 1. Adatváltozás bejelentése adatlap
 2. Három hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
 3. Tanúsítvány másolata (amennyiben releváns az új szakterület szempontjából)

Adatmódosítás

 1. Adatváltozás bejelentése adatlap

A személyes adatokban történt változás bejelentése, nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának bővítésére, szakterület törlésére, névjegyzékből történő törlésre vonatkozó kérelem benyújtása nem illetékköteles!

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetősége a következő:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék

1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

A kérelem benyújtható az elektronikus felületen keresztül, vagy postai úton, vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Küldeménykezelő Irodájában a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám alatt a F/54. irodában.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás