Országos szaktanácsadói névjegyzék

Az Országos szaktanácsadói névjegyzéket 2015. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdése alapján. Az Országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi oldalon érhető el:

Országos szaktanácsadói névjegyzék

A névjegyzékbe történő jelentkezés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61. § (4a) bekezdése alapján az Országos szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezésre kérelem alapján van lehetőség. A kérelem benyújtása folyamatos, nincs határidőhöz kötve.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése, valamint az Nkt 61. § (4d) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékbe a kérelmező akkor vehető nyilvántartásba, ha büntetlen előéletű, nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, pedagógus-szakvizsgával rendelkezik az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett. A Rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékre az is kérheti felvételét, aki a választott szakterület országosan vagy nemzetközileg elismert képviselője, s ezt a jogszabályban előírtaknak megfelelően igazolni tudja.

A szaktanácsadói névjegyzék eljárásai 2021. január 1-jétől illetékmentesek!

Tájékoztató dokumentumok:

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok (letölthető és benyújtandó) listája:

  1. Adatlap szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
  2. Szakmai gyakorlat idejének igazolása a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
  3. Nyilatkozat a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
  4. Eredeti, 90 napnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány vagy a munkáltató igazolása arról, hogy a jelentkező által betöltött munkakörben az alkalmazás és foglalkoztatás feltétele a büntetlenség
  5. Oklevelek, tanúsítványok másolata
  6. A Rendelet 10.§-15/A. §-a alapján az adott szakterület nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok

Amennyiben pedagógus-továbbképzésben oktatói feladatok ellátását szükséges igazolnia:

Új szakterület felvétele

Új szakterület felvételi kérelme esetén benyújtandó dokumentumok listája:

  1. Adatváltozás bejelentése adatlap
  2. Három hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
  3. Tanúsítvány másolata (amennyiben releváns az új szakterület szempontjából)

Adatmódosítás

  1. Adatváltozás bejelentése adatlap

A személyes adatokban történt változás bejelentése, nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának bővítésére, szakterület törlésére, névjegyzékből történő törlésre vonatkozó kérelem benyújtása nem illetékköteles!

 

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetősége a következő:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Szaktanácsadói névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály– Szaktanácsadói névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket kizárólag papíralapon lehet benyújtani, a faxon vagy e-mailben érkezett kérelmeket nem áll módunkban befogadni! Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni!

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás