Az Országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgaelnöki névjegyzék

Az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések tekintetében.

Az oktatásért és kultúráért felelős miniszter alá tartozó szakképesítések esetén a vizsgaelnöki névjegyzék az alábbi oldalon érhető el:

Szakmai vizsgaelnökök névjegyzéke

Névjegyzékbe kerülés

Az Oktatási Hivatalhoz beérkezett szakmai vizsgaelnöki pályázatokat az Oktatási Hivatal ügyintézője formailag áttekinti, majd az évente legalább három alkalommal összeülő szakmai vizsgaelnöki bírálóbizottság elbírálja és javaslatot tesz. Az Oktatási Hivatal elnöke a szakmai vizsgaelnöki bírálóbizottság javaslatát továbbítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. A szakképesítésért felelős miniszter elkészíti, és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal továbbiakban: NSZFH) részére megküldi az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöknek javasoltak listáját. Az NSZFH gondoskodik az igazolások elkészítéséről a jegyzék összeállításáról, vezetéséről és annak frissítéséről.

Felvételi kérelem

A vizsgaelnöki névjegyzékbe vételhez pályázatot kell benyújtani. Egy pályázaton belül több szakképesítés is megjelölhető.

A felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A szakmai névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet
  Az adatlapon meg kell jelölni, azokat a szakmacsoportokat és szakképesítéseket, amelyeket a nyilvántartásban szerepeltetni kíván a pályázó.
 2. Részletes szakmai önéletrajzot.
 3. Hatósági erkölcsi bizonyítványt.
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kell csatolni, illetve akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, munkáltatói igazolást.
 4. A szakirányú pedagógus végzettséget, felsőfokú szakirányú végzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát.
  A másolatnak az eredetivel történő azonosságát a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató igazolhatja, ennek hiányában a pályázó más hitelt érdemlő módon (közjegyzővel, személyes bemutatással) igazolja.
 5. A tíz év szakmai gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást.
  A szakmai névjegyzékbe benyújtott pályázat esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység.
 6. A jelentkező szakmai tevékenységét értékelő - legalább két - szakmai ajánlást.
 7. A bírálati díj befizetésének igazolását.
  Igazolásként a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény, bizonylat másolatát kell csatolni.

A pályázathoz csatolhatók:

 • A pályázó által megjelölt szakmacsoporthoz, szakképesítéshez kapcsolódó képzések és továbbképzések elvégzését igazoló oklevelek, illetve tanúsítványok hiteles másolatai.
 • A szakterület elismert képviselőjeként kapott díjak, címek stb. igazolása.

Meghosszabbítási kérelem

A névjegyzékben szereplők kérhetik a nyilvántartásban szereplő szakképesítésre nyilvántartásuk meghosszabbítását.

A vizsgaelnöki névjegyzékbeli nyilvántartás meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásának feltétele, hogy a szakértő a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott időközönként – legalább három évenként – továbbképzésen vegyen részt.

A beadványnak tartalmaznia kell:

 1. A kérelmet, melyen szerepel a nyilvántartásba vétel ideje, a szakmacsoport, illetve a szakképesítés megnevezése. (Fenti információkat a „Kérelem” adatlapon kell szerepeltetni.)
 2. A nyilvántartásba vétel óta végzett vizsgaelnöki tevékenység ismertetését.
 3. A korábban beadott részletes szakmai önéletrajz kiegészítését.
 4. Azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a szakértő szakterületéhez kapcsolódó továbbképzésben való részvételt, vagy az ilyen továbbképzésen képzőként való részvétel igazolását, amennyiben ezeket a korábbi pályázatban még nem nyújtotta be.
 5. A bírálati díj befizetésének igazolását.

Az eljárás díja

1. Felkerülési kérelem minimálbér 10 %-a 14 900 Ft
2. Meghosszabbítás minimálbér 5 %-a 7 450 Ft

A minimálbér 2019-ben 149 000 Ft.

A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A hivatal a befizetésekről számlát állít ki, és megküldi azt a pályázónak.

Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát.

A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

Letölthető dokumentumok

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály,
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya – Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintéző neve: Varga Andrea Németh Nikolett
Telefon: (+36-1) 374-2319 (+36-1) 374-2254
E-mail: varga.andrea@oh.gov.hu nemeth.nikolett@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni

Az eljárást meghatározó jogszabályok

Nyomtatás