Országos köznevelési szakértői névjegyzék

Online felület az Országos köznevelési szakértői névjegyzékhez

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzék elektronikus felületén online kereshet az adatbázisban, és ez úton is elvégezheti a névjegyzékekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezdeményezheti a jegyzékbe kerülést, a szakterület, a szakirány módosítását, szükség esetén az elveszett igazolás pótlását.

Felhasználói útmutató az elektronikus felülethez

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzékre kerülés módja

Bejelentés, engedélyezés

A jelentkezés kétféle módon történhet (bejelentés, engedélyezés), attól függően, hogy a kérelmező az alábbiak alapján mely feltételeknek felel meg:

Bejelentés Engedélyezés
 • büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel és
 • pedagógus vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal, valamint
 • pedagógus-szakvizsgával rendelkezik
 • pedagógus-munkakört tölt be, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta öt évnél kevesebb idő telt el
 • büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • szakirányú felsőfokú végzettséggel és
 • szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkezik
 • szakterületének elismert képviselője

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzékbe kerülés feltételei

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzék választható szakterületei és szakirányai

A tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői szakterületre történő nyilvántartásba vételről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a pedagógusok minősítési rendszerének működtetését. A pedagógusok minősítésében, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában szakértőként azok a Mesterpedagógusok vehetnek részt, akik az Oktatási Hivatal által kifejlesztett továbbképzések sikeres elvégzését követően jelentkeznek, majd felkerülnek az Országos szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületére.

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületére történő nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a továbbképzések sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványok másolatát is.

A szakértői képzés 2*60 órás blended képzés keretében zajlik, mely ötvözi a távoktatás és az online platformon megvalósuló kontakt oktatás módszereit. Az évente 1 alkalommal megszervezésre kerülő képzés kb. fél éves időtartamban (januártól-június végéig) tart. A képzésre való jelentkezés az adott évi minősítési eljárásra való jelentkezéssel egyidőben történik. A képzésben résztvevők kiválasztása a pályázatban kiírt feltételek alapján zajlik. A képzésre azok a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok jelentkezhetnek, akik:

 • pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
 • a jelentkezés határidejéig (adott év 03.31-ig) legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek, továbbá
 • akiknek 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárásuk.

A képzésbe való bekapcsolódás a már Mesterpedagógus fokozatban lévő, tevékenységváltást kezdeményező pedagógusok részére is lehetséges.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítési szakértői képzésekkel kapcsolatos további kérdése esetén a kepzes@oh.gov.hu e-mail címen érdeklődjön!

Igazolás pótlása

Adatmódosítás, igazolás elvesztése esetén az Oktatási Hivatal – kérelemre – új igazolást állít ki. Adatmódosítási kérelem esetén a (szabadszöveges) kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely adatok változtatását kéri. Az új igazolás kiállításának díja 3000 Ft, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Az átutalás megjegyzéseként szerepeltetni kell a kérelmező nevét és azt, hogy új igazolás kiállítását kéri. Az új igazolás kiállítása iránti kérelmet postai úton az Oktatási Hivatal postacímre, vagy az Országos köznevelési szakértői névjegyzék elektronikus felületén keresztül lehet benyújtani.

 

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzékben maradás feltételei

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzéken a szakértő mindaddig fennmarad, amíg nem kéri a névjegyzékről való törlését, és a szakértői tevékenység folytatásának feltételeit az alábbiak szerint teljesíti:

 1. Továbbra is büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 2. Az Oktatási Hivatal a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályok súlyos megszegése miatt nem törli.
 3. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen névjegyzékbe vett szakértő a szakterületéhez kapcsolódó rendszeres továbbképzésen köteles részt venni a névjegyzékbe történő felvételt követően háromévenként. (A továbbképzési kötelezettség teljesítésének módjairól itt további részleteket olvashat.)

Az eljárás díja

1. Bejelentés szakterületenként 40 000 Ft
2. Engedélyezés szakterületenként 40 000 Ft
3. Kiegészítés szakterületenként 40 000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft

 

amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem
0 Ft
7. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 20 000 Ft

 • A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A hivatal a befizetésekről számlát állít ki, és azt megküldi a pályázónak.
 • A bírálati díjat szakterületenként kell leróni.
 • Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát.
 • A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.
 • Amennyiben kérelmét az elektronikus felületen keresztül nyújtja be, lehetőség van bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni az eljárási díjat az OTP Bank Nyrt. oldalán (Simple Pay). (Az azonnali számlakiállítás miatt minden esetben meg kell adni a számlázási adatokat is.)

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

A kérelem benyújtható az elektronikus felületen keresztül, vagy postai úton, vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Küldeménykezelő Irodájában a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám alatt a F/54. irodában.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők: