Országos szakértői névjegyzék

Online felület az Országos szakértői névjegyzékhez

Az Országos szakértői névjegyzék és az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék elektronikus felületén online kereshet az adatbázisban, és ez úton is elvégezheti a névjegyzékekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezdeményezheti a jegyzékbe kerülést, a szakterület, a szakirány vagy a vizsgaterület módosítását.

Felhasználói útmutató az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületéhez

Az Országos szakértői névjegyzékre kerülés módja

Bejelentés, engedélyezés

A jelentkezés kétféle módon történhet (bejelentés, engedélyezés), attól függően, hogy a kérelmező az alábbiak alapján mely feltételeknek felel meg:

Bejelentés Engedélyezés
 • büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel és
 • pedagógus vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal, valamint
 • pedagógus-szakvizsgával rendelkezik
 • pedagógus-munkakört tölt be, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta öt évnél kevesebb idő telt el
 • büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • szakirányú felsőfokú végzettséggel és
 • szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkezik
 • szakterületének elismert képviselője

Az Országos szakértői névjegyzékbe kerülés feltételei

Az Országos szakértői névjegyzék választható szakterületei és szakirányai

A tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői szakterületre történő nyilvántartásba vételről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a pedagógusok minősítési rendszerének működtetését. A pedagógusok minősítésében, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában szakértőként azok a Mesterpedagógusok vehetnek részt, akik az Oktatási Hivatal által kifejlesztett továbbképzések sikeres elvégzését követően jelentkeznek, majd felkerülnek az Országos szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületére.

Az Országos szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületére történő nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a továbbképzések sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványok másolatát is.

Az Országos szakértői névjegyzékben maradás feltételei

Az Országos szakértői névjegyzéken a szakértő mindaddig fennmarad, amíg nem kéri a névjegyzékről való törlését, és a szakértői tevékenység folytatásának feltételeit az alábbiak szerint teljesíti:

 1. Továbbra is büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 2. Az Oktatási Hivatal a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályok súlyos megszegése miatt nem törli.
 3. A bejelentésben, illetve a kérelemben foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt napon belül az Oktatási Hivatalnak bejelenti.
 4. Továbbképzési kötelezettségét teljesíti. (A továbbképzési kötelezettség teljesítésének módjairól itt további részleteket olvashat.)

Az eljárás díja

1. Bejelentés szakterületenként 40 000 Ft
2. Engedélyezés szakterületenként 40 000 Ft
3. Kiegészítés szakterületenként 40 000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft

 

amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem
0 Ft
7. Elvégzett tanfolyam bejelentése
0 Ft
8. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 20 000 Ft

 

 • A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A hivatal a befizetésekről számlát állít ki, és azt megküldi a pályázónak.
 • A bírálati díjat szakterületenként kell leróni.
 • Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát.
 • A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket kizárólag az elektronikus felületen vagy postai úton lehet benyújtani. A faxon vagy e-mailben érkezett kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás