Jelnyelvoktatói Névjegyzék

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján a Jelnyelvoktatói Névjegyzéket az Oktatási Hivatal vezeti az alábbiakban:

Jelnyelvoktatói névjegyzék

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 8/A. §-a alapján a Jelnyelvoktatói Névjegyzékbe bejelentés útján lehet jelentkezni. A kérelem benyújtása folyamatos, nincs határidőhöz kötve.

A Jelnyelvoktatói Névjegyzékbe az a kérelmező kerülhet be, aki

 • büntetlen előéletű,
 • oktatói tevékenység tekintetében nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • valamint rendelkezik
  • a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által 2018. szeptember 28-át követően kiállított jelnyelvoktatói tanúsítvánnyal, vagy
  • jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzésben jelnyelvoktatói oklevelet szerzett.

A nyilvántartásba vételhez benyújtandó dokumentumok:

 • Adatlap;
 • Adatkezelési nyilatkozat;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kérelmező büntetlen előéletű és nem áll az oktatói tevékenység tekintetében foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • A végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány illetve a jogszabályban előírt tanúsítvány hiteles másolata.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály – Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály – Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve: Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon: (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail: pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelem benyújtható postai úton, vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Küldeménykezelő Irodájában a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám alatt a F/54. irodában.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők: