Összegző beszámoló az Oktatási Hivatal „Versenyezzünk” pályázatához

Projektazonosító száma: NTP-TSZH-M-16 Projekt neve: Versenyezzünk (minőségbiztosítás)

  • A pályázati kategória kódja: NTP-TSZH-M-16-0001
  • A pályázat célja: a tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez tartozó tanulmányi versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása.
  • A támogatás mértéke és formája: 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
  • Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázati program célja a köznevelési intézmények tanulói számára meghirdetett tanulmányi versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása. Ennek érdekében a jelenleg működő versenyszervezési gyakorlatot átvilágítottuk, korszerű és jogszerű versenystandardokat fogalmaztunk meg, továbbá kialakítottuk a tanulmányi versenyek monitoringrendszerét és a működtetésére alkalmas szakemberek felkészítését szolgáló képzési programot.

A fejlesztés során 18 kiválasztott tanulmányi verseny dokumentumainak elemzésével és a versenyszervezésben érintett szereplőkkel folytatott interjúkkal megvizsgáltuk a jelenlegi versenyszervezési gyakorlatot. A tanulmányi versenyek szervezésére vonatkozó hatályos jogszabályok felhasználásával elkészítettük a versenyszervezési eljárásrendet, amely szabályozza a versenyek meghirdetésének, az iskolai (első), a második forduló és az országos döntő megszervezésének módját, továbbá a versenyek meghirdetői és szervezői számára hasznos dokumentumsablonokat is tartalmaz.

Javasoljuk, hogy a monitoringeljárásban vizsgálják meg a versenyeken keletkezett dokumentumokat, ehhez segédletként monitoring-adatlapot dolgoztunk ki a szakértők számára.

A megvalósult szakmai tevékenységek rövid bemutatása

A pályázat megvalósítása során összegyűjtöttük a tanulmányi versenyekre vonatkozó jogszabályokat. 18 db, a 2015/2016-os tanévben megszervezett országos tanulmányi versenyt vizsgáltunk meg. A vizsgálat kiterjedt a versenykiírásra, a versenyszabályzatra, a nevezési eljárásra, a versenyek lebonyolítására, a feladatlapok összeállítására, a versenyzők teljesítményének értékelésére, valamint az eredmények közzétételére. Elvégeztük a támogatott tanulmányi versenyek kínálatának rendszerezését tanulmányi terület és tanulói életkor szerint.
Interjúkat készítettünk a tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában érintett szereplőkkel (versenykiírók, felkészítő tanárok, intézményvezetők, OH Pedagógiai Oktatási Központ vezetői és a versenyek szervezésével foglalkozó kollégák, versenyek lebonyolításába bevont szaktanácsadók).
A vizsgálatok és az interjúk során szerzett tapasztalatok alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg a versenyek szervezéséhez, és elkészítettük a versenyszervezésre vonatkozó eljárásrend-javaslatot.
Ezt követően elkészítettünk a versenyszervezésre vonatkozó monitoringeljárást és a monitoringszakértők felkészítését szolgáló 8 órás továbbképzési programot, amelyet teszteltünk is. A képzésen bemutattuk a tanulmányi versenyekre vonatkozó hatályos jogszabályokat, a fejlesztés során elkészült versenyszervezési standardot, valamint a monitoringeljárást és – kiscsoportban végrehajtott gyakorlati feladat keretében – az eljárásban alkalmazandó monitoring-adatlapot is.

A pályázat indikátorai:

Indikátor megnevezése Vállalt indikátorszám Teljesített indikátorszám
1. A program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek száma 12 12
1. a) ebből a vizsgálatot folytató szakemberek száma 6 6
2. A vizsgálatba bevont tanulmányi versenyek száma 15 18
2. a) ebből a természettudományos témájú versenyek száma 5 6
2. b) ebből a művészeti versenyek száma 3 3
2. c) ebből egyéb témájú versenyek száma 7 9
3. Képzési anyagok száma 1 1
4. Képzések száma 1 1
5. Elkészült tanulmányok száma 2 2
6. A program megvalósításához beszerzett tárgyi eszközök, szoftverek száma 2 2
7. A kötelezően előírtakon kívül programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma 1 1

 

Nyomtatás