Tájékoztatás az Oktatási Hivatal 2015/2016. évi (lezárt) tehetségpályázataival kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki. A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére. Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Tehetség Program céljaival összhangban széles körű, átfogó rendszerű támogatást kíván nyújtani a tehetséggondozás ügyében tevékenykedő pedagógusoknak és szakembereknek a Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert pályázatainak a megvalósításával.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai a következők:

MaTalent

A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-15-0001

A pályázat célja: a matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon.

A pályázaton elnyert összeg: 20.000.000 Ft

A pályázat megvalósításának időszaka: a 2015. július 1.-2016. június 30.

Rövid összefoglaló

A MaTalent program pályázati céljainak megfelelően kidolgozásra került az általános iskola 4. évfolyama számára egy olyan tehetségazonosító módszertan és eszköztár, amely alkalmas a matematikai tehetségek feltérképezésére és megismerésére. A kidolgozott módszertan és eszköztár használata segíti a megfelelő tehetségfejlesztő programok kiválasztását a matematikai tehetségek számára. A pilot program keretében megtörtént a szakmai fejlesztések reprezentatív mintán történő kipróbálása, valamint a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetének biztosításához egy köznevelési Matematikai Tudásközpont koncepciójának a kidolgozása.

Elkészült a MaTalent honlap, amely TehetségTár informatikai felületén, a TehetségKapu nevet viselő (www.tehetsegkapu.hu) honlapon belül, különálló egységként jelenik meg. Így biztosítható, hogy a TehetségKapu, a TehetségTár és a MaTalent programok fejlesztései egységes elméleti alapokon, azonos célrendszerrel, egymáshoz illeszkedő eszköztárral segítsék az intézményi- és az intézményen kívüli tehetségazonosítást.

tehetségkapu.png

TehetségKapu

A pályázati kategória kódja: NTP-ENK-M-15-0001

A pályázat célja: egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer kidolgozása és bevezetésének támogatása.

A pályázaton elnyert összeg: 30.000.000 Ft

A pályázat megvalósításának időszaka: a 2015. július 1.-2016. június 30.

Rövid összefoglaló

A TehetségKapu pályázat szakmai fejlesztéseivel átfogó rendszerű segítséget kíván nyújtani a tehetséggondozás ügyében tevékenykedő pedagógusoknak, szakembereknek és segítőiknek a szakszerű tehetségazonosító tevékenységhez. A tehetséggondozás tevékenység- és nem teljesítményalapú. A teljesítmények az intenzív tevékenység következményeként jelennek meg, ezért a tehetségazonosítás és a tehetségfejlesztés nem választható szét. A TehetségKapu ennek a szemléletnek megfelelően működik

A programban a hazai és nemzetközi eredményeket integráló, korszerű elméleti alapokon nyugvó tehetségazonosító módszerek és eszközök kerültek kifejlesztésre négy életkori csoportban. A módszerekhez és eszközökhöz értékelési útmutató, alkalmazási protokoll és módszertani ajánlás készült, amely az egyes módszerek, eszközök tartalmát, alkalmazásának célját, metodikáját és az eszközök által nyert információk értelmezési keretét tartalmazza.

A kidolgozott koncepció alapján készült tehetségazonosító módszerek és eszközök két csoportját a helyi vizsgálatokra alkalmas tehetségazonosító módszerek és eszközök és az online játékok alkotják. A fejlesztések pilot program keretében kipróbálásra kerültek, így korrekciójuk a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai alapján történt meg. A TehetségKapu pályázatban fejlesztett módszerek és eszközök a TehetségTár informatikai felületen (www.tehetsegkapu.hu) elérhetők és alkalmazhatók. Mindezeken túl a TehetségTár informatikai rendszer az Országos Kompetenciamérés tanulói eredményeit és az új, komplex tehetségazonosítási rendszert összehangolja, és az eredmények alapján kirajzolódik a tanulók tehetségprofilja.

tehetségtár.png

TehetségTár

A pályázati kategória kódja: NTP-TTKIR-M-15-0001

A pályázat célja: a tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációját valamint a tehetségkövetést támogató információs rendszer létrehozásának támogatása.

A pályázaton elnyert összeg: 80.000.000 Ft

A pályázat megvalósításának időszaka: a 2015. július 1.-2016. június 30.

Rövid összefoglaló

A TehetségTár pályázat keretében a tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére alkalmas web-alapú szoftver kifejlesztése történt meg, a tehetségügy eddigi szerteágazó kezdeményezéseinek összefogása érdekében. Az eredményes tehetséggondozás olyan feladat, amely csak az érintett populációk ismeretére épülhet. Ezért volt fontos egy olyan TehetségTár létrehozása, amely információs bázist biztosít a tehetségazonosításhoz, a tehetséggondozó programokhoz és a tehetségek nyomon követéséhez. A kialakított informatikai rendszer (www.tehetsegkapu.hu) alkalmas a hatékony tehetséggondozó módszerek megismertetésére, terjesztésére, és a tehetségprofil alapján személyre szóló ajánlásokkal segíti a tehetségek számára legmegfelelőbb program, mentor megtalálását. Ezáltal a TehetségTár a tehetségek fejlődését támogató optimális környezet lényeges eleme.

tehetségkapuoldal.png

A pályázatok szakmai fejlesztései a www.tehetsegkapu.hu honlapon elérhetők.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, pedagógusoknak, gyermekeknek, tanulóknak és szüleiknek, akik kipróbálták az Oktatási Hivatal tehetségpályázatainak fejlesztéseit, és tapasztalataikkal hozzájárultak a pályázati programok megvalósulásához.

A pilot programokban részt vevő intézmények listája itt található.

MaTalent
összegző beszámoló

TehetségKapu
összegző beszámoló

TehetségTár
összegző beszámoló

Nyomtatás