Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2022/2023. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert pályázatainak a megvalósításával, amelyek a korábbi évek pályázati szakaszaiban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal 2022/2023. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatai:

Nyomtatás