Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2020/2021. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. E célt támogatva az Oktatási Hivatal 2020-ban ismét sikeresen pályázott A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása című felhívásra Tehetségkapu6 programjával (NTP-TTKIR-M-20-0001) a korábbi évek pályázati szakaszaiban elkezdett fejlesztések folytatásaként.

A támogatás összege: 40 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: 2020. 07. 01. – 2021. 06. 30.

A program célja:

Az évek óta sikeresen működő tehetsegkapu.hu információs portál további működtetése, a tehetséggondozás és a tehetségfejlesztés területén működő intézmények, pedagógusok számára az elérhető módszertani eszköztár bővítése, a szakmai tartalom gazdagítása, frissítése. Mérésmódszertani elvek és felhasználói igények figyelembevételével a feladat- és tesztszerkesztő felület eszközrendszerének gazdagítása. Tehetséggondozó tanulmányi versenyek felületen történő lebonyolításához az informatikai és szakmai feltételek megteremtése.

A pályázat tartalmának rövid összefoglalója:

Továbbra is folytatódnak a 4. évfolyamos korosztályt érintő matematikai tehetségazonosító mérések, amelyek keretében ismételten 15 ezer tanuló bevonását tűztük ki célul.

A MaTalent online tehetségazonosító mérésekhez éveken át használt, az előző évben megújuló feladat- és feladatlapszerkesztő-, valamint a mérési események megvalósítását támogató eszközrendszerrel olyan új generációs, interaktív feladatlapokat fejlesztünk, amelyek az intézményi gyakorlatban leggyakrabban előforduló szummatív jellegű értékelések mellett számos újszerű módszertani megoldással támogathatják a pedagógusok tehetségazonosító és tehetséggondozó munkáját. Az módszertan részletes kidolgozását jelen pályázat tűzi célul.

A feladat- és feladatlapfejlesztő felület használatához útmutatót, szabadon elérhető és szerkeszthető mintafeladatlapokat készítünk.

A pedagógusok számára interaktív, gyakorlatorientált képzést fejlesztünk, valamint online és jelenléti képzéseket hirdetünk.

A tehetségazonosítást és tehetséggondozást támogató, az Oktatási Hivatal Pedagógia Oktatási Központjai által rendszeresen megszervezett tanulmányi versenyekhez előkészítjük az informatikai és szakmai feltételeket.

A pályázat megvalósítása során kidolgozzuk az intézményközi térben is működőképes diákmentori hálózat kialakításának koncepcióját, megvalósításának lehetőségét, a működtetés online támogatásának módszertanát.

Folyamatosan bővítjük a portál Eseménytárában elérhető programok, versenyek számát. A pályázat keretében elérhetővé tesszük az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos és megyei versenyek kiírását, valamint a jelentkezések dokumentációját.

Gazdagítjuk a 3-6 éves korosztály tehetségazonosítását valamint tehetséggondozását támogató eszköztárat.

Egyszerűbben használhatóvá tesszük a Helyi eszközök kérdőíveit és megfigyelési szempontsorait, úgy, hogy közben megtartjuk az eredeti alkalmazási- és kiértékelési útmutatókban foglaltakat.

A fentiek mellett folyamatosan üzemeltetjük az információs rendszert, szakmai ügyfélszolgálatot biztosítunk, a szakmai tartalmakat szükség szerint aktualizáljuk, az online mérések és versenyek lebonyolításához biztosítjuk az informatika hátteret, és monitorozzuk a portál látogatottsági adatait.


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra