Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2018/2019. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert 3 pályázatának a megvalósításával, amelyek a korábbi évek pályázati szakaszaiban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai:

MaTalent 4

 • A pályázati azonosító: NTP-MTKM-M-18
 • A pályázat célja: a matematikai tudásközpontok támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 42.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2018. július 1. – 2019. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója

A Matematikai Tudásközpont olyan nevelési-oktatási intézmény, amely a matematikában tehetséges tanulók gondozását kiemelt céljának tekinti. Céljai megvalósításához intézményi támogató szakmai csoporttal és támogató programmal rendelkezik. A Tudásközpont meghatározott közigazgatási régióban, adott tevékenységek vonatkozásában országos hatókörrel végzi tevékenységét.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai támogatást kapjanak a tehetséggondozó tevékenységükhöz országos szinten nyolc – általános iskolai bázison működő - Tudásközpont működik, amelyek egységes koncepció, egységes szemlélet alapján biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetét.

A Tudásközpontok legfontosabb feladatai:

 • a komplex tehetségfejlesztés
 • a pedagógusok tehetségazonosító- és fejlesztő tevékenységének támogatása
 • a Tehetségkapu portál szolgáltatásainak megismerése, igénybevétele, széleskörű népszerűsítése.

A Tudásközpontok nyílt tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat szerveztek a saját és a régió érdeklődő tehetséges tanulói számára, az OH POK által szervezett szakmai napok keretében bemutatták tevékenységüket a régió pedagógusai számára. Részt vettek továbbá a negyedik évfolyamos tanulók körében végzett matematikai tehetségazonosítás feladataiban.

A nyolc Matematikai Tudásközpont földrajzi elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be:

 

A MaTalent4 pályázat keretében is megszervezésre került a negyedik évfolyamos tanulók online tehetségazonosító mérése. Az alkalmazott feladatok a MaTalent korábbi pályázati szakaszában kialakított tartalmi keretmátrix alapján kerültek kiválasztásra, az előző pályázati szakaszban elvégzett próbamérés eredménye alapján megfelelőnek bizonyult feladatok közül.

A tehetségazonosítást négy mérési szakaszban végeztük el. Az egyes szakaszok:

1. 2019. február 11-12
2. 2019. február 13-14
3. 2019. február 18-19
4. 2019. február 20-21

A MaTalent4 pályázat keretében lezajlott online tehetségazonosításban 751 általános iskolai feladatellátási hely 17 773 negyedik osztályos tanulója vett részt. A tanulók közül a mérés eredménye alapján 175 fő teljesített 739 képességpont felett, ők átütő tehetségfejlődésű tanulóként kerültek azonosításra. Kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulóként a mérés 1071 tanulót azonosított.

A tehetséges tanulók csoporthatárait a képességskálán az alábbi ábra mutatja:

A beazonosított kiemelkedő és átütő tehetségfejlődésű tanulók területi megoszlását az alábbi térképen szemlélteti:

Települések létszámmal jelölve (kék: 6%, lila: 1%)
(kék oszlopok magassága jelzi, hogy az adott településhez mennyi olyan tanuló tartozik, aki a felső 6%-ban teljesített, a lila pedig azt, hogy mennyi teljesített a felső 1%-ban)


 

TehetségKapu 4

 • A pályázati azonosító: NTP-TTKIR-M-18-0001
 • A pályázat célja: A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 70.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2018. július 1. – 2019. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázat a TehetségKapu portál (www.tehetsegkapu.hu) további működtetését, illetve informatikai és szakmai továbbfejlesztését célozta. A portálon keresztül lebonyolításra került a 4. évfolyamos matematika tehetségazonosító mérés. Új interaktív és szimulációs típusú problémamegoldásra épülő feladatlapok találhatóak a 13-14 éves tanulói korosztály számára, ezen feladatlapok számát a matematika, szövegértés, természettudomány területén további 30-30 feladattal bővítettük.

A pályázat keretében kiemelt célunk volt, hogy a portál szolgáltatásait a határon túli pedagógus- és tehetséggondozó szervezetek, illetve pedagógusok, tanulók számára is elérhetővé tegyük. Ezen cél megvalósítása érdekében a portál regisztrációs folyamatán is további fejlesztéseket hajtottunk végre.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

 • A pályázati azonosító: NTP-TMV-M-18-0002
 • A pályázat célja: a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása a 2018/2019-es tanévben.
 • A támogatás mértéke és formája: 21.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2018. július 1. és 2019. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A program célja, hogy az OKTV finanszírozása feladathoz méltó legyen.

A versenyek színvonalának, elismertségének megtartása érdekében a támogatás segítségével az Oktatási Hivatal biztosította

 • az eszközigényes, laboratóriumi körülményeket igénylő természettudományos tantárgyak döntő fordulóinak megvalósítására fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, hogy a döntő fordulók körülményei és a kitűzhető feladatok lépést tudjanak tartani a technikai fejlődéssel, a korszerű ismeretekkel;
 • az OKTV egyes fordulóinak megvalósításához szükséges versenyanyagok elkészítésére és a versenydolgozatok javítására, értékelésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, hogy a feladatkörébe tartozó, szakmailag hasonló szaktudást és munkamennyiséget igénylő, hasonló fontosságú, összetettségű feladatok díjazása egységesebbé váljon;
 • az OKTV-helyezett versenyzők teljesítményének elismerésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, így a helyezettek ebben a tanévben is a korábbi, jelképes összegnél magasabb díjazásban részesülhettek.

 

Nyomtatás