Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2018/2019. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert 3 pályázatának a megvalósításával, amelyek a korábbi évek pályázati szakaszaiban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai:

MaTalent 4

 • A pályázati azonosító: NTP-MTKM-M-18
 • A pályázat célja: a matematikai tudásközpontok támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 42.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2018. július 1. – 2019. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója

A Matematikai Tudásközpont olyan nevelési-oktatási intézmény, amely a matematikában tehetséges tanulók gondozását kiemelt céljának tekinti. Céljai megvalósításához intézményi támogató szakmai csoporttal és támogató programmal rendelkezik. A Tudásközpont meghatározott közigazgatási régióban, adott tevékenységek vonatkozásában országos hatókörrel végzi tevékenységét.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai támogatást kapjanak a tehetséggondozó tevékenységükhöz országos szinten nyolc – általános iskolai bázison működő - Tudásközpont működik, amelyek egységes koncepció, egységes szemlélet alapján biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetét.

A Tudásközpontok legfontosabb feladatai:

 • a komplex tehetségfejlesztés
 • a pedagógusok tehetségazonosító- és fejlesztő tevékenységének támogatása
 • a Tehetségkapu portál szolgáltatásainak megismerése, igénybevétele, széleskörű népszerűsítése.

A Tudásközpontok nyílt tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat szerveznek a saját és a régió érdeklődő tehetséges tanulói számára, az OH POK által szervezett szakmai napok keretében bemutatják tevékenységüket a régió pedagógusai számára. Részt vesznek továbbá a negyedik évfolyamos tanulók körében végzett matematikai tehetségazonosítás feladataiban, segítik a régió intézményeit a MaTalent3 keretében megszervezett, a 4. évfolyamos tanulók matematikai tehetségazonosítását szolgáló online mérések lebonyolításában.

A nyolc Matematikai Tudásközpont földrajzi elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be:

 

TehetségKapu 4

 • A pályázati azonosító: NTP-TTKIR-M-18-0001
 • A pályázat célja: A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 70.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2018. július 1. – 2019. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázat a TehetségKapu portál (www.tehetsegkapu.hu) további működtetését, illetve informatikai és szakmai továbbfejlesztését célozza. A portálon keresztül lebonyolítjuk a 4. évfolyamos matematika tehetségazonosító méréseket, új típusú, interaktív, szimulációs típusú problémamegoldásra épülő feladatlapokat ajánlunk ki a 13-14 éves tanulói korosztálynak, ezen feladatlapok számát a matematika, szövegértés, természettudomány területén további 30-30 feladattal bővítjük. A feladatok összeállításához a korábbi évben kifejlesztett feladatszerkesztő alkalmazási részt tovább fejlesztjük, illetve elérhetővé kívánjuk tenni az iskolák, valamint a portált használó pedagógusok számára. A pályázatban képzések keretében biztosítjuk az érdeklődő pedagógusok felkészítését a portál feladatszerkesztő alkalmazásának szakszerű és hatékony felhasználásához, hogy minél szélesebb körben tudják a pedagógusok a mindennapi oktatási folyamataikba is beépíteni ezeket a tehetségazonosításra alkalmas teszteket, feladatokat.

Emellett az általános iskola felső tagozatos korosztályának online, többfordulós természettudományos versenyt hirdetünk a portál továbbfejlesztett funkcióival. A versenyen legjobban teljesítő tanulók és felkészítő tanáraik díjazásban részesülnek.

A pályázat keretében kiemelt célunk, hogy a portál szolgáltatásait a határon túli pedagógus-, és tehetséggondozó szervezetek, illetve pedagógusok, tanulók számára is elérhetővé tegyük. Ezen cél megvalósítása érdekében a portál regisztrációs folyamatán is további fejlesztéseket hajtunk végre.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

 • A pályázati azonosító: NTP-TMV-M-18-0002
 • A pályázat célja: a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása a 2018/2019-es tanévben.
 • A támogatás mértéke és formája: 21.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2018. július 1. és 2019. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A program célja, hogy az OKTV finanszírozása feladathoz méltó legyen.

A versenyek színvonalának, elismertségének megtartásához a támogatás segítségével az Oktatási Hivatal:

 • biztosítja az eszközigényes, laboratóriumi körülményeket igénylő természettudományos tantárgyak döntő fordulóinak lebonyolítására fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget annak érdekében, hogy a döntő forduló lebonyolítási körülményei és a kitűzhető feladatok lépést tudjanak tartani a technikai fejlődéssel és a korszerű ismeretekkel,
 • biztosítja az OKTV-versenyek egyes fordulóinak lebonyolításához szükséges versenyanyagok elkészítésére és a versenydolgozatok javítására, értékelésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt díjazását annak érdekében, hogy a feladatkörébe tartozó, szakmailag hasonló szaktudást és munkamennyiséget igénylő, hasonló fontosságú, összetettségű feladatok díjazása egységesebbé váljon,
 • biztosítja az OKTV helyezett versenyzők teljesítményének elismerésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt díjazását, így a helyezettek az eddig jelképes összegnél magasabb díjazást kaphatnak.
Nyomtatás