Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2016/2017 évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott (lezárt) pályázatairól

 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert 5 pályázatának a megvalósításával, amelyek közül 3 az előző évi pályázati szakaszban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai:


MaTalent 2

 • A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-16-0001
 • A pályázat célja: a matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon.
 • A támogatás mértéke és formája: 38.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2016. július 1. – 2017. június 30.

A pályázat rövid összefoglalója

A projekt keretében megtörtént az ország első online tehetségazonosító mérése, amelynek célja a matematikában tehetséges negyedikes tanulók megtalálása. Kiépült az online informatikai mérési rendszer, és ismét bővült a matematikai feladatbank. Az online mérésben és a tesztelésben 1165 iskola 16201 tanulója vett részt. A tehetségazonosító megfigyelési szempontsor és a hozzá tartozó értékelési rendszer átdolgozásának célja a pedagógusok tehetségazonosító/gondozó munkájának támogatása. A feladatbankot továbbfejlesztettük (88 feladat) és kipróbáltuk. A megfelelő mutatókkal rendelkező feladatokból tartalmi-gondolkodási műveletek szerinti, valamint statisztikai mutatók felhasználásával feladatbank készítettünk.

Az online tesztelésre alkalmas feladatok fejlesztésével párhuzamosan, a TehetségKapu 2 és a TehetségTár 2 fejlesztőivel együttműködve online tesztelésre, feladatértékelésre és tanulói visszajelzésre alkalmas online felületet alakítottunk ki., . A feladatokból 14 feladatlap készült, amelyek mindegyike tartalmazta a 15 OKMfeladatot, valamint az 5 felmérendő feladatot. A feladatlapokat véletlen mintán 300 intézményben 4178 tanulóval teszteltük. Az eredmények alapján összeállítottuk a végleges tehetségazonosító feladatsort, amelyet a mérésbe jelentkezett 865 intézmény 15-15 tanulója kitöltött. Az eredmények és a pszichológiai modell alapján kiválogattuk a tehetségígéreteket (2980 fő), a kiemelkedően tehetséges tanulókat (712 tanuló) és az átütő tehetségeket (118 fő).

A projekt megvalósulásában létrejöttek a Köznevelési Matematikai Tudásközpontok is, amelyek célja, hogy a tehetséges tanulók azonosítását és fejlesztését támogassák egy adott régióban.


TehetségKapu 2


 • A pályázati kategória kódja: NTP-ENK-M-16-0001
 • A pályázat célja: egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer működtetésének és fejlesztésének támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2016. július 1. – 2017. június 30.

Rövid összefoglaló

„Ha én kapu volnék, bárkit beengednék"

A TehetségKapu rendszer arra hivatott, hogy minél többen jussanak a tehetségfejlődésüknek megfelelő lehetőségekhez. Tehetségek és programok keresésére kínál ajánlatokat, illetve ad lehetőséget. A TehetségKapu sokféle információforrásra támaszkodva nem csak beengedi a fejlődni vágyó tehetségeket, hanem az információk alapján olyan profilt is rendel a belépéshez, amelynek segítségével a felhasználók nagyobb valószínűséggel jutnak az igényeinek megfelelő programokhoz. A TehetségKapu mindig nyitva áll, így folyamatosan adott a lehetőség a tehetségek bejutására. A felhasználók kompetenciamérések adataival, illetve online tréningeken mutathatják meg képességeiket. A rendszer a diákok viselkedési, személyiség- és motivációs jellemzőinek megismerésére alkalmas szempontrendszereket ad a szakembereknek, így a helyi szakemberek, pedagógusok maguk is segíthetik, hogy minél több gyerek és fiatal élhessen a rendszer előnyeivel.

dr. Gyarmathy Éva


A pályázati program hosszú távú célja megvalósult, hiszen a kialakított egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer továbbfejlesztése megtörtént. A fejlesztések elérhetők a www.tehetsegkapu.hu portálon, így nőtt az esélye a tehetséges gyermekek, tanulók, fiatalok megtalálásának. A továbbfejlesztett tehetségazonosító rendszer módszereit és eszközállományát kismintán (10 intézmény) teszteltük. A próba után véglegesítettük az átdolgozott, illetve új eszközök. Az átdolgozott és megújított módszer- és eszköztár, valamint az értékelő felület fejlesztésével a tehetségazonosító rendszer minőségileg javult. A felhasználó diákok száma 146-ról 1798-ra nőtt. Érdekes adat, hogy a portált indulása óta több fiú használja, mint lány (976 fiú és 822 lány), ugyanakkor az online tréningek közül a legnépszerűbb az anagramma játék volt (709-szer használták), amelyet több lány (430) használt, mint fiú (277). Megvalósult a program legfontosabb célkitűzése, hogy olyan tevékenységeket kínáljon a tanulóknak, amelyek tehetségük fejlesztését szolgálják. A rendszert használók számának növekedésével a tehetségek felismerésének aránya is emelkedik.

A program közvetlen célja egy kétszer 60 órás, a tehetséggondozásban tevékenykedő pedagógusok szakszerű felkészítését szolgáló, szemléletében és gyakorlatában is korszerű akkreditált továbbképzés lértehozása volt. . A Tehetségakadémia 1. és 2. folyamatába ágyazott képzés kontaktrészeinek kipróbálása (próbaképzés 20 fővel) után véglegesítettük a szakmai anyagot, és elindítottuk az akkreditációs folyamatot. Az akkreditáció sikeres volt, az alapítási engedély kiadásának dátuma: 2017.06.13.. Útmutatót és módszertani segédanyagot is készítettünk a TehetségKapu 2 fejlesztéseinek az alkalmazásához.

A TehetségKapu 2 program fejlesztéseivel a pedagógusok az egyéni sajátosságokat tiszteletben tartó, az egyéni fejlődést közvetetten támogató, tevékenységre irányuló, módszertani sokféleségre épülő, az önálló és a társas tevékenységet is erősítő hatékony tehetséggondozó tevékenységét támogatjuk


TehetségTár 2

 • A pályázati kategória kódja: NTP-TTKIR-M-16-0001
 • A pályázat célja: a tehetségazonosítást és koordinációját, valamint a tehetségkövetést támogató információs rendszer fejlesztésének támogatása.
 • A támogatás mértéke és formája: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat összefoglalója

A TehetségTár 2 pályázatban továbbfejlesztett TehetségKapu honlap olyan hiánypótló, egyedi informatikai rendszer, amely azon alapul, hogy a tehetséggondozás nem teljesítmény-, hanem tevékenységalapú. A portál a tehetséges fiatalok aktivitását elemezve fejlődési igényeikhez illesztett programokat kínál, és személyre szóló ajánlatokkal teszi hatékonyabbá a tehetséges gyermek és a tehetségprogram egymásra találását. A portál minél több típusú programot kínál a tehetséges tanulóknak, annál célszerűbb ajánlásokat lesz képes adni – kreatív munkára ösztönözve, illetve tevékenységben tartva az érintett diákokat. Ezt a TehetségKapu honlap szakmai fejlesztésének folytatásával, a helyi és az online eszközök gyarapításával, a programkínálat gazdagításával és a hordozó felület technikai (hardver és szoftver) bővítésével értük el.

A 2016/2017-es tanévben a TehetségTár portál felhasználói közül 12658 tanuló vett részt a portál segítségével a MaTalent online matematikai felmérésben. A portálnak 2017. május végén 5961 regisztrált felhasználója volt: 1740 diák, 2233 pedagógus, 1892 köznevelési intézmény 8310 feladatellátási hellyel, valamint 3 felsőoktatási intézmény 8 feladatellátási hellyel, továbbá 57 tehetségazonosítással, tehetséggondozással foglalkozó szervezet.

A tehetségek felismerése és fejlesztése közös társadalmi érdek. Első lépésben a megcélzott populáció egészének vizsgálatára van szükség, majd azon tanulók kiválasztására, akiknek különleges képességeik kibontakoztatásához speciális képzésre van szükségük, és akik a legtöbbet tudnak profitálni az adott képzésből. A TehetségTár rendszerben kifejlesztett „online mérések" alrendszer a tehetségazonosítás területén különösen is hasznos, mivel a populáció egészéhez segít eljuttatni különböző tehetségterületeket vizsgáló azonosító eszközöket.
A rendszer lehetővé teszi a tehetségazonosításra alkalmas különböző mérőeszközök rögzítését és eljuttatását a megfelelő célcsoporthoz, továbbá azt is biztosítja, hogy a kiértékelési folyamat végeztével a vizsgálatban résztvevők a rendszeren keresztül visszajelzést kapjanak elért eredményeikről.

A Nemzeti Tehetség Program jelen pályázati szakaszában a fenti alrendszer kiépítését követően a matematikai tehetségazonosítás keretében a 4. évfolyamon végzett online mérést sikeresen lebonyolítottuk. A TehetségTár rendszerbe beépítettük a matematikai tehetségazonosítás alapját jelentő feladatbankot, a mérőeszközöket és a mérés lebonyolításához szükséges valamennyi funkciót. A MaTalent 2 tehetségpályázatának keretében megírt feladatok online közzétételre alkalmas formában kerültek a rendszer feladatbankjába. A benne rögzített feladatokból összeállított feladatlapokat online mérőeszközzé alakítva létrehozhatók a konkrét mérési események. A matematikai tehetségazonosítás keretében az online mérést 2017 márciusában végeztük. Ezt a mérést januárban próbamérés előzte meg, amelyen 300 köznevelési intézményben/feladatellátási helyen több mint 3500 tanuló vett részt. A próbamérés adatainak összesítése, valamint az intézmények, a pedagógusok és a diákok visszajelzései alapján a tapasztalatok fényében a szükséges korrekciókat elvégeztük, így márciusra az online felületet teljes egészében a felhasználói igényekhez igazítottuk.

A programban kifejlesztett egyes funkciók lehetővé teszik a mérési körülmények feltételeinek központi szabályozását. A rendszerben regisztrált intézmények közül a mérésben részt vevők kiválasztásával, a mérési időszak (napra, percre) pontos kijelölésével, a maximális kitöltések számának meghatározásával biztosítható a rendszer optimális, egyenletes terhelése is. A TehetségTár rendszerben 2017. március 21. és március 30. közötti időszakban megvalósult a matematikai tehetségazonosítás keretében a 4. évfolyamon végzett online mérés. A mérésben több mint 800 köznevelési intézmény / feladatellátási hely és 12000 tanuló vett részt.


A tanulók mérési eseményei intézményhez kötötten szerepelnek a rendszerben, így lehetőség nyílik arra, hogy az intézmény is visszajelzést kapjon. A mérésben részt vevő tanulók a TehetségTár rendszerbe történő regisztrációt követően megtekinthetik saját eredményüket, grafikus ábrázolást is láthatnak róluk, és ezt intézményükkel, pedagógusaikkal is megoszthatják. A megosztás engedélyezése bármikor visszavonható.

Az Oktatási Hivatal regisztrált felhasználói az adminisztrációs felületen megtekinthetik a mérések adatait. A megtekintést, elemzést és kimutatások készítését különböző exportlehetőségek segítik.

A TehetségTár rendszerben megvalósított online mérések alrendszer a matematikai tehetségazonosítás keretében lehetőséget teremtett a köznevelési intézmények, a pedagógusok és maguk a tehetséges tanulók hatékony, országos szintű elérésére. Az online mérések – a tehetségazonosítással és -gondozással foglalkozó intézmények, további szereplők bevonásával – további tehetségterületeken is, akár szélesebb körben is alkalmazhatók.

Az online tréningek megvalósítása is kulcsfontosságú a TehetségTárban: segítségükkel bárki erősítheti képességeit. A fejlődés nem csupán az adottságokon és képességeken múlik, meghatározóbb a kitartó gyakorlás és a megfelelő irányú folyamatos aktivitás. A tréningekben mutatott tevékenység a fejlődés egyik jelzője. A tréningeken elért eredmények alapján a rendszer végleges verziója kirajzolja minden diák egyéni tehetségprofilját.

A TehetségTár rendszerben elérhető online tréningek négy (téri-vizuális, auditív, logikai-matematikai és nyelvi) tehetségterületen segítik a tehetségazonosítást. A tréningek során elért pontszámok megjelennek a TehetségTárba regisztrált diákok eredményei között, és így beépülnek a tehetségprofiljukba is. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki felismerje, milyen területeken mutat kiemelkedő teljesítményt, és miben érdemes még fejlődnie. A diákok az egyéni beállításaik alapján a tehetségprofiljukat megoszthatják a velük kapcsolatban álló intézményekkel, így saját pedagógusaik is láthatják azokat.

Az egyes online tréningeket bármely látogatónak lehetősége van regisztráció nélkül is kipróbálni. A tréning indításához az életkor megadása szükséges. A kipróbálás során gyűjtött pontok nem épülnek be a tehetségprofilba, akkor sem, ha később a tréninget kipróbáló személy diákként regisztrál a rendszerbe. A TehetségTár portálon jelenleg a négy tehetségterülethez összesen tíz online tréning érhető el. Az egyes területekhez kapcsolódó online tréningek számának megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

A felhasználók eddig több mint 3000 alkalommal használták a különböző tréningeket. A legtöbb használat (169 alkalom) a nyelvi képességterülethez kapcsolódó tréningek esetében történt. Annak ellenére, hogy a téri-vizuális területhez kapcsolódóan jelenleg csupán két tréning érhető el a felhasználók számára, mégis ezek a második legtöbb alkalommal használt tréningek. A használatok számadatait, képességterületekre bontva, az alábbi diagramm mutatja be.


A portálon megtalálható tréningek képességterületenként az alábbiak: Auditív képességek (zenei), logikai-matematikai képességek (N-back, számolós, PIN-kód-játék), nyelvi képességek (N-back karakterek, anagramma, szóbunkó, titkosírás), téri-vizuális képességek (N-back formák, rövidtávú, síkbeli emlékezet). Az egyes tréningek leírásai megtalálhatók a TehetségTár portálon, és a felhasználó már a tréning megkezdése előtt megismerheti őket. Az egyes elvégzendő feladatokra vonatkozó útmutatások a képernyőn is megjelennek a tréning során.


Versenyezzünk!

 • A pályázati kategória kódja: NTP-TSZH-M-16-0001
 • A pályázat célja: a tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez tartozó tanulmányi versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása.
 • A támogatás mértéke és formája: 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázati program célja a köznevelési intézmények tanulói számára meghirdetett tanulmányi versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása. Ennek érdekében a versenyszervezési gyakorlatot átvilágítottuk, korszerű és jogszerű versenystandardokat fogalmaztunk meg, továbbá kialakítottuk a tanulmányi versenyek monitoringrendszerét és a működtetésére alkalmas szakemberek felkészítését szolgáló képzési programot.
A fejlesztés során 18 kiválasztott tanulmányi verseny dokumentumainak elemzésével és a versenyszervezésben érintett szereplőkkel folytatott interjúkkal megvizsgáltuk a jelenlegi versenyszervezési gyakorlatot. Az eredmények és a tanulmányi versenyek szervezésére vonatkozó hatályos jogszabályok felhasználásával elkészítettük a versenyszervezési eljárásrendet, amely szabályozza a versenyek meghirdetésének, az iskolai (első), a második forduló és az országos döntő megszervezésének módját, továbbá a versenyek meghirdetői és szervezői számára hasznos dokumentumsablonokat is tartalmaz.
Javasoljuk, hogy a monitoringeljárásban vizsgálják meg a versenyeken keletkezett dokumentumokat, ehhez segédletként monitoringadatlapot dolgoztunk ki a szakértők számára.


Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

 • A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16-0003
 • A pályázat célja: a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása a 2016/2017-es tanévben.
 • A támogatás mértéke és formája: 21.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A program célja, hogy az OKTV finanszírozását méltóbb szintre emelje.

A versenyek színvonalának, elismertségének további emeléséhez a támogatás segítségével az Oktatási Hivatal:

 • annak érdekében, hogy a döntő forduló lebonyolítási körülményei és a kitűzhető feladatok lépést tudjanak tartani a technikai fejlődéssel és a korszerű ismeretekkel, megemelte az eszközigényes, laboratóriumi körülményeket igénylő természettudományos tantárgyak döntő fordulóinak lebonyolítására fordítható összeget,
 • annak érdekében, hogy a feladatkörébe tartozó, szakmailag hasonló szaktudást és munkamennyiséget igénylő, hasonló fontosságú, összetettségű feladatok díjazása egységesebbé váljon, megemelte az OKTV-versenyek egyes fordulóinak lebonyolításához szükséges versenyanyagok elkészítésének és a versenydolgozatok javításának, értékelésének díjazását,
 • megemelte az OKTV-helyezett versenyzők teljesítményének díjazását. Így a helyezettek az eddig jelképes összegnél magasabb díjazást kaphatnak.


A fejlesztésekről készült beszámolókat itt találja::