Tájékoztatás az Oktatási Hivatal 2016/2017. évi Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázataival kapcsolatban

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki. A Nemzeti Tehetség Program célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére. Ehhez kíván az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert 5 pályázatának a megvalósításával, melyek közül 3 az előző évi pályázati szakaszban elkezdett fejlesztések a folytatása.

1. Az Oktatási Hivatal előző évben megkezdett fejlesztéseinek folytatására vonatkozó pályázatok:

MaTalent 2

A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-16-0001

A pályázat célja: a matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon.

A támogatás mértéke és formája: 38.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

Az általános iskola 4. évfolyamán alkalmazható matematika tehetségazonosító módszertan és a hozzá tartozó eszköztár kidolgozásával és tovább fejlesztésével megvalósítható a kijelölt – negyedik – évfolyamon a matematikai tehetségazonosítás. A tehetségazonosítás, különösen a kisiskolás életkorban, a tehetséggondozó munka egyik legkritikusabb területe, hiszen ennek a korosztálynak még alig bizonyítja kiemelkedő teljesítmény a tehetségét.

Ezért a folyamatosan fejlesztett matematikai tehetségazonosító módszer- és eszköztár hiánypótló a matematikai tehetségek feltérképezése és megismerése tekintetében. A tehetségazonosító módszertan és eszköztár hosszú távon alkalmas a matematikai tehetségek azonosítására, és ezáltal lehetővé válik a tehetségek számára a megfelelő tehetségfejlesztő programok ajánlása és kiválasztása. Annak érdekében, hogy a pedagógusok tehetséggondozó tevékenységükhöz szakmai támogatást kapjanak szükséges országos szinten olyan köznevelési matematikai tudásközpontok létrehozása, amelyek egységes koncepció, egységes szemlélet alapján biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetét.

TehetségKapu 2

A pályázati kategória kódja: NTP-ENK-M-16-0001

A pályázat célja: Egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer működtetésének és továbbfejlesztésének támogatása

A támogatás mértéke és formája: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A széles alapokon nyugvó, több szinten működő tehetséggondozás érdekében nélkülözhetetlen a kialakított egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. A tehetség rendkívül sokféle, ezért sokféle információra van szükség az azonosításához, és sokféle fejlesztő tevékenységre van szükség a fejlesztéséhez.

A komplex tehetségazonosító rendszer lényege a differenciált, sokféle információn alapuló tehetségazonosítás, a megfelelő tehetséggondozó program ajánlása, és mindezek online formában történő fejlesztése a könnyű elérhetőség érdekében. A kifejlesztett módszer – és eszköztár azonban csak akkor éri el a kívánt hatást, ha a felhasználó pedagógusok felkészültek a használatára.  A pályázat fókuszában ezért egy olyan pedagógus továbbképzés kidolgozása áll, amely eredményeként a pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos szemlélete és pedagógiai gyakorlata megváltozik, és képessé válnak a fejlesztett tehetségazonosító rendszer használatára.

TehetségTár 2

A pályázati kategória kódja: NTP-TTKIR-M-16-0001

A pályázat célja: Tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációját valamint a tehetségkövetést támogató információs rendszer fejlesztésének a támogatása.

A támogatás mértéke és formája: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

Az eredményes tehetséggondozás olyan feladat, amely csak az érintett populációk ismeretére épülhet. Ezért szükséges egy olyan információs bázis létrehozása, amely segítséget nyújt a tehetségazonosításhoz, a különböző tehetséggondozó programok eléréséhez és a tehetségek nyomon követéséhez is.

A TehetségTár informatikai rendszer a tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére alkalmas web-alapú szoftver, amely keretrendszert biztosít a tehetségügy eddigi szerteágazó kezdeményezéseinek és fejlesztéseinek összefogására. Ezzel mód nyílik a tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációjára, azok eredményeinek nyilvánossá és átláthatóvá tételére. Hosszú távon csökken a tehetségvesztés aránya, nő a megtalált és fejlesztésben részesülő tehetséges gyermekek, tanulók, fiatalok száma.

A TehetségTár informatikai rendszer a www.tehetsegkapu.hu honlapon érhető, és folyamatos működtetése és fejlesztése során válik képessé tehetségtámogató funkcióját, tehetségek fejlődését jobban segítő optimális környezet kialakítását eredményesen ellátni. A pályázati program fejlesztéseinek fő iránya a tehetségazonosító- és tehetségfejlesztő eszközök online elérésének és kiértékelésének a lehetővé tétele, a programtár, az online tréningek gazdagítása annak érdekében, hogy minél több pedagógus és tanuló megtalálhassa az igényeinek legmegfelelőbb tehetségazonosító és tehetségfejlesztő módszert és programot.

2. Az Oktatási Hivatal új fejlesztéseire vonatkozó pályázatok:

Versenyezzünk

A pályázati kategória kódja: NTP-TSZH-M-16-0001

A pályázat célja: Tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez tartozó tanulmányi versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása

A támogatás mértéke és formája: 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázati program célja a köznevelési intézmények tanulói számára meghirdetett tanulmányi versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása. A fejlesztés során sor kerül a jelenleg működő versenyszervezési gyakorlat átvilágítására, korszerű és jogszerű versenystandardok megfogalmazására, illetve a tanulmányi versenyek monitoring rendszerének kialakítására, valamint a monitoring rendszer működtetésére alkalmas szakemberek felkészítését szolgáló képzési program kialakítására. Mindezzel néhány éven belül kialakítható egy átlátható, jogszabályoknak megfelelően működő tanulmányi versenystruktúra, amely mind az általános-, mind a középiskolai diákok számára korszerű tudásanyagot kívánó, tervezhető versenyzési lehetőséget biztosít a különböző tanulmányi területeken.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16-0003

A pályázat célja: A nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása a 2016/2017. tanévben.

A támogatás mértéke és formája: 21.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: a 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

A pályázat rövid összefoglalója

A program célja, hogy az OKTV finanszírozását a feladathoz méltóbb szintre emelje.

A versenyek színvonalának, elismertségének további emeléséhez az Oktatási Hivatal:

  • megemeli az eszközigényes, laboratóriumi körülményeket igénylő természettudományos tantárgyak döntő fordulóinak lebonyolítására a korábbiakban fordított összeget annak érdekében, hogy a döntő forduló lebonyolítási körülményei és a kitűzhető feladatok lépést tudjanak tartani a technikai fejlődéssel, a korszerű ismeretekkel,
  • megemeli a OKTV versenyek egyes fordulóinak lebonyolításához szükséges versenyanyagok elkészítésének és a versenydolgozatok javításának, értékelésének díjazását annak érdekében, hogy a feladatkörébe tartozó, szakmailag hasonló szaktudást és munkamennyiséget igénylő, hasonló fontosságú, összetettségű feladatok díjazása egységesebbé váljon,
  • megemeli az OKTV helyezett versenyzők teljesítményének eddigi, jelképes összegű díjazását.

Az előző évi fejlesztésről készült beszámolót itt találhatja.

Nyomtatás