TehetségKapu 2

    A pályázati kategória kódja: NTP-ENK-M-16-0001
  • A pályázat célja: egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer működtetésének és fejlesztésének támogatása
  • A támogatás mértéke és formája: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
  • Támogatási időszak: a 2016. július 1. – 2017. június 30.

„Ha én kapu volnék, bárkit beengednék"

A TehetségKapu rendszer arra hivatott, hogy minél többen jussanak a tehetségfejlődésüknek megfelelő lehetőségekhez. Tehetségek és programok keresésére kínál ajánlatokat, illetve ad lehetőséget. A TehetségKapu sokféle információforrásra támaszkodva nem csak beengedi a fejlődni vágyó tehetségeket, hanem az információk alapján olyan profilt is rendel a belépéshez, amelynek segítségével a felhasználók nagyobb valószínűséggel jutnak az igényeinek megfelelő programokhoz. A TehetségKapu mindig nyitva áll, így folyamatosan adott a lehetőség a tehetségek bejutására. A felhasználók kompetenciamérések adataival, illetve online tréningeken mutathatják meg képességeiket. A rendszer a diákok viselkedési, személyiség- és motivációs jellemzőinek megismerésére alkalmas szempontrendszereket ad a szakembereknek , így a helyi szakemberek, pedagógusok maguk is segíthetik, hogy minél több gyerek és fiatal élhessen a rendszer előnyeivel.

dr. Gyarmathy Éva

A pályázati program hosszú távú célja megvalósult, hiszen a kialakított egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer továbbfejlesztése megtörtént. A fejlesztések elérhetők a www.tehetsegkapu.hu portálon, így nőtt az esélye a tehetséges gyermekek, tanulók, fiatalok megtalálásának. A továbbfejlesztett tehetségazonosító rendszer módszereit és eszközállományát kismintán (10 intézmény) kipróbáltuk. A tesztelés után véglegesítettük az átdolgozott, illetve új eszközöket. Az átdolgozott és megújított módszer- és eszköztár, valamint az értékelő felület fejlesztésével a tehetségazonosító rendszer minőségileg javult. A felhasználó diákok száma 146-ról 1798-ra nőtt. Érdekes adat, hogy a portált indulása óta több fiú használja, mint lány (976 fiú és 822 lány), ugyanakkor az online tréningek közül a legnépszerűbb az anagramma játék volt (709-szer használták), amelyet több lány (430) használt, mint fiú (277). Megvalósult a program legfontosabb célkitűzése, hogy olyan tevékenységeket kínáljon a tanulóknak, amelyek tehetségük fejlesztését szolgálják. A rendszert használók számának növekedésével a tehetségek felismerésének aránya is emelkedik.
A program közvetlen célja egy kétszer 60 órás, a tehetséggondozásban tevékenykedő pedagógusok szakszerű felkészítését szolgáló, szemléletében és gyakorlatában is korszerű akkreditált továbbképzés lértehozása volt. A Tehetségakadémia 1. és 2. folyamatába ágyazott képzés kontaktrészeinek kipróbálása (próbaképzés 20 fővel) után véglegesítettük a szakmai anyagot, és elindítottuk az akkreditációs folyamatot. Az akkreditáció sikeres volt, az alapítási engedély kiadásának dátuma: 2017.06.13.. Útmutatót és módszertani segédanyagot is készítettünk a TehetségKapu 2 fejlesztéseinek az alkalmazásához.

A TehetségKapu 2 program fejlesztéseivel a pedagógusok az egyéni sajátosságokat tiszteletben tartó, az egyéni fejlődést közvetetten támogató, tevékenységre irányuló, módszertani sokféleségre épülő, az önálló és a társas tevékenységet is erősítő, hatékony tehetséggondozó tevékenységét támogatjuk.


Néhány adat a www.tehetsegkapu.hu portálon elérhető online tréningek használatáról

 

A vállalt és a teljesített indikátorok száma

Indikátor megnevezése Indikátorszám
Vállalt Teljesített
1. Kidolgozott alkalmazható módszerek, eljárások
4
12
2. Megvizsgált kompetenciaterület
2
2
3. Megvizsgált tehetségterület
7
7
4. A rendszer kidolgozásában részt vevő szakemberek
14
16
5. Kidolgozott differenciált tehetségdiagnosztikai módszertani segédanyagok/útmutatók
2
2
6. Összegző tanulmány
1
1
7. A rendszer használatában részt vevő intézmények
10
10
7. a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban levő intézmény
1
0
8. A rendszer használatában részt vevő tanulók
50
50
9. A rendszer pilot szakaszában részt vevő pedagógusok
20
20
10. Akkreditált
2
2
10. a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban megtartott képzés
0
0
11. A képzéseken előadó szakemberek
3
2
12. A képzéseken részt vevő pedagógusok 20
20
13. A program megvalósításához beszerzett tárgyi eszközök/szoftverek 33
40
14. Kidolgozott képzési tematika 2
2
15. A kötelezően előírtakon kívül a programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések
3 4

 


Nyomtatás