Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2017/2018. évi, a Nemzeti Tehetség Program által támogatott (lezárt) pályázatairól

2018. szeptember 3.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008 és 2028 között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert négy pályázatának megvalósításával, amelyek közül három az előző évi pályázati szakaszban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai:

MaTalent 3

A pályázat összefoglalója

Az Oktatási Hivatal által megvalósított eddigi MaTalent pályázatainak első és második szakaszában elkészültek és kipróbálásra kerültek az általános iskola 4. évfolyamos tanulói matematikai tehetségazonosítására alkalmas eszközök, a „Jelek" elnevezésű megfigyelési szempontsor és a feladatbank. Megtörtént továbbá ezeknek az eszközöknek alkalmassá tétele az online kitöltésre.
A „Jelek" szempontsor és a hozzá tartozó értékelési útmutató a TehetségKapu portálon regisztrált pedagógusok számára hozzáférhető.
A 4. évfolyamon az alábbi tartalmi keretmátrix alapján kezdődött meg a feladatbank létrehozása a matematikában tehetséges gyerekek azonosítása céljából:

Feladatlap

Ismeret jellegű feladatok

Alkalmazás jellegű feladatok

összesen

Mennyiségek, számok, műveletek

̴ 18%

̴ 18%

̴ 36%

Hozzárendelések, összefüggések

̴ 18%

̴ 18%

̴ 36%

Alakzatok, tájékozódás

̴ 7%

̴ 7%

̴ 14%

Statisztikai jellemzők, valószínűség

̴ 7%

̴ 7%

̴ 14%

Összesen

50%

50%

100%

Jelenleg a feladatbankban 88 (MaTalent2), illetve 93 (MaTalent3) tehetségazonosításra alkalmas, kipróbált feladat van.

A MaTalent3 pályázati szakaszban országosan 852 általános iskolai feladatellátási hely 4. osztályos tanulói vettek részt az online tehetségazonosításban. A 852 feladatellátási hely közül 92 komplex fejlesztendő járásban működik. Az idei tanévben minden olyan diák számára lehetővé vált a tehetségazonosításban való részvétel, akik esetében a szülők ehhez hozzájárultak, és akik számára az iskola azt meg tudta szervezni. A 2018 márciusában elvégzett mérésben összesen 19 073 tanuló vett részt.

A résztvevők közül a legjobb eredményt elérő 25%-ot nevezzük tehetségígéretnek, a legjobb 6%-ot elérők a kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulók, és közülük a felső 1%-ban teljesítők az átütő tehetségfejlődésű tanulók. A beazonosított kiemelkedő és átütő tehetségfejlődésű tanulók száma 1147.

A beazonosított kiemelkedő és az átütő tehetségfejlődésű tanulók megyei megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

Megye

MaTalent3

A felső 1%-ba eső tanulók száma

A felső 6%-ba eső tanulók száma

Bács-Kiskun

10

58

Baranya

8

26

Békés

1

23

Borsod-Abaúj-Zemplén

9

68

Budapest

53

323

Csongrád

8

38

Fejér

13

69

Győr-Moson-Sopron

10

61

Hajdú-Bihar

10

62

Heves

6

23

Jász-Nagykun-Szolnok

4

30

Komárom-Esztergom

2

31

Nógrád

1

8

Pest

25

149

Somogy

1

11

Szabolcs-Szatmár-Bereg

9

48

Tolna

6

22

Vas

4

20

Veszprém

8

43

Zala

7

34

Összesen

195

1147

Az azonosított kiemelkedő (kék) és átütő (lila) tehetségfejlődésű tanulók elhelyezkedése a térképen:

 

A MaTalent3 pályázat során megkezdte tevékenységét az előző szakaszban kiválasztott három Matematikai Tudásközpont, és sor került további öt új tudásközpont meghívásos pályázat keretében történő kiválasztására is. Az észak-alföldi régió kivételével minden régióban van kiválasztott Matematikai Tudásközpont. Az öt újonnan kiválasztott tudásközpont közül három Tehetségpontként működik, négy az Oktatási Hivatal bázisintézménye, egy pedig komplex fejlesztendő járásban (Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edelényi járás) működik. Az újonnan kiválasztott tudásközpontok megkezdték a kapcsolatfelvételt a tehetségazonosítás során a kiemelkedő vagy átütő tehetségfejlődésű tanulóként beazonosított tanulók iskoláival. A területi lefedettséget a következő térkép ábrázolja:

 

TehetségKapu 3

A pályázat összefoglalója

Az Oktatási Hivatal strukturális változtatásokat hajtott végre a www.tehetsegkapu.hu információs rendszeren, a regisztrált felhasználók könnyebb eligazodása érdekében. Ennek eredményeként megújult a portál nyitó- és profiloldala.
Új szolgáltatásként jelent meg az országos, megyei, városi és akár online versenyekről, tanulmányi versenyekről szóló tájékoztatás. A portál lehetőséget nyújt a feltöltött versenyek közti böngészésre, a célzott keresésre, a versenyleírások megtekintésére, a tájékozódásra.
A rendszer másik új szolgáltatásának köszönhetően a tanulók – célzottan a 7. évfolyamosok – gyakorló-fejlesztő feladatokkal ismerkedhetnek meg a szövegértés, a matematika és a természettudományok területén: a TehetségKapu rendszerben elvégzett fejlesztések már 2017 végére lehetőséget biztosítottak a matematika, a szövegértés és a természetismeret sajátosságaihoz igazodó, új típusú interaktív mérések végzésére. Ehhez a mérések feladatbankjával összefüggésben alapvetően a feladatszerkesztőt kellett megújítani, kiegészítve új funkciókkal. A legújabb fejlesztések jóvoltából a Hivatal felhasználója programozási ismeretek nélkül is képes változatos feladatokat szerkeszteni a rendszerben. Az eddig is elérhető feladattípusok (egyszeres/többszörös választás, igaz-hamis kérdések, legördülő menük) mellett új, interaktív feladatoknak alapot biztosító feladattípusok kerültek a rendszerbe.
A TehetségKapu új generációs, interaktív feladatainak az a kifejezett céljuk, hogy minden iskola számára lehetővé tegyék az ilyen feladatok kipróbálását. Az interaktív online feladatlapok a TehetségKapu rendszer Tehetségazonosítás menüpontjából érhetők el a Gyakorló feladatlapok almenüben. A rendszerben elérhető gyakorló feladatlapok kitöltése során a tanulók megismerkedhetnek az online feladatmegoldások, mérések során használt interaktív elemekkel és feladattípusokkal. A rendszerben kétféle feladatlap található:

A TehetségKapu rendszerben a 2016/2017-es tanévben kifejlesztették az online mérések alrendszerét, mely intézményi közreműködéssel, intézményi keretek között lehetővé teszi az időszakosan megszervezett online mérések elvégzését. A Hivatal az előző évi online mérések során gyűjtött tapasztalatok alapján a Nemzeti Tehetség Program jelen pályázati szakaszában folytatta a TehetségKapu rendszerben az online mérések végzését lehetővé tevő alrendszer fejlesztését. A finomra hangolást követően az idei tanévben is megszervezték a 4. évfolyamosok matematikai tehetségazonosításának online mérését. A MaTalent3-ban 852 intézményben/feladatellátási helyen több mint 19 ezer negyedikes tanuló vállalkozott önkéntesen, hogy 2018. március 1. és 13. között kitöltse a főmérés online feladatlapjait, amelyeket a januári próbamérés során kipróbált és a statisztikai jellemzők alapján matematikai tehetségazonosításra alkalmas feladatokból állítottak össze a szakemberek.

A projekt része volt a TehetségAkadémia című pedagógus-továbbképzést megvalósító oktatók kiválasztása és képzése. A program célja volt a pedagógusok ismereteinek bővítése, kompetenciáik fejlesztése, attitűdjük, szemléletük formálása a köznevelési intézményekben zajló korszerű tehetséggondozó pedagógiai tevékenység megvalósítása érdekében. A képzés során a résztvevők elsajátították a tehetséggondozás korszerű elméleti alapjait és a tehetségazonosítás folyamatmegfigyeléses elméletét. A képzés az elméleti megalapozás mellett olyan gyakorlati elemeket tartalmazott, amelyek a TehetségKapu portál szolgáltatásainak teljes körű megismerését és használatát célozták meg a sokszínű és differenciált tehetséggondozás érdekében. A képzés résztvevői olyan tanulói és intézményi fejlesztési terv elkészítésével bizonyították a tanultak elsajátítását, amely a TehetségKapu honlap szolgáltatásainak, helyi és online tehetségazonosító eszközeinek használatára épült.

PedTalent

A pályázat összefoglalója

A támogatás segítségével az Oktatási Hivatal elemezte a pedagógusok számára nyitva álló, elsősorban a tehetséggondozás terén létesített és folytatott pedagógus-továbbképzéseket. A pályázat célja a tehetséggondozással kapcsolatos képzések és pedagógus-továbbképzések (a továbbiakban: képzések) kutatása, hogy ismert legyen ezek rendszere, leírhatók legyenek jellemzőik, ábrázolhatók legyenek helyszíneik az országban, feltárható legyen működési környezetük, megismerhetők legyenek megvalósítási körülményeik, valamint ismert legyen e képzések hasznosulása és sikeressége a tehetséggondozásban, a képzéseket elvégzett pedagógusok pedagógiai munkájában.

Ennek érdekében:

A kutatás zárótanulmánya megállapította, hogy a jövőben ösztönözni szükséges olyan továbbképzések létesítését, amelyek a kifejezetten nagy hiányterületekre koncentrálnak. Ilyen hiányterület az alkalmazott tehetséggondozói módszer nyomon követése és korrekciója, az egyéni mappa készítése, a hálózati együttműködés és a(z intézményi) tehetség-tanácsadás.
Fontos cél továbbá, hogy a tehetséggondozó továbbképzések ne pusztán megfelelő rendszerben épüljenek fel, és ne csupán a megfelelő témakörökre – köztük a hiányterületekre – koncentráljanak, hanem a minőségük is biztosított, sőt fokozható legyen. Nem kell feltétlenül újfajta (képzésindítási) akkreditációt előírni központilag. Bizonyos ösztönzőkkel az önként vállalt, megfelelő szervezet által tanúsított minőségbiztosítás felé is lehetne terelni a szervezőket, legalább azon továbbképzések esetében, amelyek témája és/vagy óraszáma folytán ez indokoltnak látszik.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

A pályázat összefoglalója

A program célja, hogy az OKTV a feladatához méltóbb finanszírozásban részesüljön.

A versenyek színvonalának, elismertségének megtartása érdekében a támogatás segítségével az Oktatási Hivatal biztosította


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra