MaTalent7 – Negyedik évfolyamos tanulók online matematikai tehetségazonosító mérése, Tudásközpontok támogatása

Az Oktatási Hivatal évek óta több pályázat megvalósításával járul hozzá a tehetségsegítést hosszú távon támogató Nemzeti Tehetség Program céljaihoz. Az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosító rendszer továbbfejlesztését a 2021/2022-es tanévben újabb pályázat segíti. (NTP-TK-M-21-0004)

A MaTalent7 országos méréssel folytatódik idén a negyedikes tanulók online matematikai tehetségazonosítása. Az Oktatási Hivatal célja, hogy az ország összes negyedikes tanulójának, valamennyi intézmény feladatellátási helyén biztosítsa a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét. Az intézmények számára a mérés jelentkezési felülete áprilisban nyílik meg, amelyről értesítést is kapnak. Az online mérés idén június 7-13. között valósul meg. A MaTalent7 továbbra is jó lehetőség arra, hogy a matematikai tehetségazonosításba bevont tanulók tehetsége megmutatkozzon, az iskolák tehetséggondozó munkája pedig támogatást nyerjen.

A 2021/2022. évi pályázati támogatással az Oktatási Hivatal tovább bővíti a feladatbankot, országszerte tíz Matematikai Tudásközponttal együttműködve továbbra is támogatja a felfedezett általános iskolai matematikai tehetségeket és a pedagógusok tehetséggondozó tevékenységét.

A pályázat idei kiemelt eseménye a Tudásközpontoknak szervezett szakmai konferencia, amelynek célja a projektbe bevont Tudásközpont pedagógusai számára új ismeretek, új módszerek bemutatása, hogy a régióikban végzett, matematikai tehetséggondozással kapcsolatos feladataikat innovatív módon fejleszthessék. A konferencia további feladata a Tudásközpontok vezetői és pedagógusai közötti párbeszéd kialakítása, ennek érdekében a résztvevők lehetőséget kapnak a jó gyakorlataik bemutatására. A konferencia szakmai előadásai támogatják és mélyítik a Tudásközpontok tehetségazonosításról, tehetséggondozásról alkotott tudását, valamint segítik a matematikai képességek és logikai készségek fejlesztésére irányuló szakmai-pedagógiai programjaik szervezését. A Tudásközpontok közreműködésével megvalósuló bemutatók a kollaboratív tanulás jegyében gyarapítják a tehetséggondozással kapcsolatos ismereteiket és tudásukat.

A támogatás összege: 42 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: 2021. 09. 01. - 2022. 06. 30.