MaTalent 2

 

  • A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-16-0001
  • A pályázat célja: a matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon.
  • A támogatás mértéke és formája: 38.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
  • Támogatási időszak: a 2016. július 1. – 2017. június 30.

A projekt keretében megtörtént az ország első online tehetségazonosító mérése, amelynek célja a matematikában tehetséges negyedikes tanulók megtalálása. Kiépült az online informatikai mérési rendszer, és ismét bővült a matematikai feladatbank. Az online mérésben és a tesztelésben 1165 iskola 16201 tanulója vett részt. A projekt megvalósulásában létrejöttek a Köznevelési Matematikai Tudásközpontok is, amelyek célja, hogy a tehetséges tanulók azonosítását és fejlesztését támogassák egy adott régióban .

A tehetségazonosítás, különösen kisiskolás életkorban, a tehetséggondozó munka egyik legkritikusabb területe, hiszen ennek a korosztálynak még alig bizonyítja kiemelkedő teljesítmény a tehetségét. A tehetségazonosító módszertan és eszköztár hosszú távon alkalmas a matematikai tehetségek azonosítására, és ezáltal lehetséges lesz, hogy a pedagógusok a tehetségek számára megfelelő tehetségfejlesztő programokat ajánljanak. Annak érdekében, hogy a pedagógusok tehetséggondozó tevékenységükhöz szakmai támogatást kapjanak, szükséges olyan országos köznevelési matematikai tudásközpontok létrehozása, amelyek egységes koncepció és szemlélet alapján biztosítják a matematikai tehetségeknek és az érintett tehetségfejlesztő szakembereknek a támogató környezetet.

Szakmai fejlesztés

A pedagógusok tehetségazonosító/gondozó munkáját segítendő továbbfejlesztettük a tehetségazonosító megfigyelési szempontsort (Jelek), megfelelő értékelési rendszerrel egyszerűsített képességprofilt hoztunk létre . 88 feladattal bővítettük a matematikaitehetség-azonosító feladatbankot, és negyedikes tanulók közreműködésével a gyakorlatban is kipróbáltunk. A feladatbank feladatait megfelelő tartalmi-gondolkodási műveletek és statisztikai mutatókkal láttuk el.

Az online tesztelésre alkalmas feladatok fejlesztésével párhuzamosan, a TehetségKapu 2 és a TehetségTár 2 fejlesztőivel együttműködve online tesztelésre, feladatértékelésre és tanulói visszajelzésre alkalmas online felületet alakítottunk ki., . A feladatokból 14 feladatlap készült, amelyek mindegyike tartalmazta a 15 OKM-feladatot, valamint az 5 felmérendő feladatot. A feladatlapokat véletlen mintán 300 intézményben 4178 tanulóval teszteltük. Az eredmények alapján összeállítottuk a végleges tehetségazonosító feladatsort, amelyet a mérésbe jelentkezett 865 intézmény 15-15 tanulója kitöltött. Az eredmények és a pszichológiai modell alapján kiválogattuk a tehetségígéreteket (2980 fő), a kiemelkedően tehetséges tanulókat (712 tanuló) és az átütő tehetségeket (118 fő).

Tehetségazonosító eljárásunk implementálása, valamint a csatlakozó intézmények szakmai és módszertani támogatása érdekében 3 Köznevelési Matematikai Tudásközpont jött létre.

Az általános iskola 4. évfolyamán alkalmazható matematikatehetség-azonosító módszertan és a hozzá tartozó eszköztár (online teszt, megfigyelési szempontsor, feladatbank) kidolgozásának segítségével megvalósul a kijelölt évfolyamon a matematikai tehetségazonosítás. A vállalt indikátorokat (intézményszám és tanulószám) teljes mértékben teljesítettük . A tehetségazonosítás, különösen kisiskolás életkorban, a tehetséggondozó munka egyik legkritikusabb területe, hiszen ennek a korosztálynak még alig bizonyítja kiemelkedő teljesítmény a tehetségét. Ezért a kidolgozott matematikaitehetség-azonosító módszer és eszköztár hiánypótló a matematikai tehetségek feltérképezésében és megismerésében.

Online próbamérés

2017. 01. 11. és 18. között teszteltük a matematikaitehetség-azonosító feladatokat. Annak érdekében, hogy megtudjuk, melyek a matematikaitehetség-azonosításra legalkalmasabb feladatok, kipróbáltuk és elemeztük őket. Az így nyert adatok alapján állítottuk össze a végleges online feladatsorokat, amelyeket az érintett intézmények tanulói a projekt második ütemében (2017 márciusában) oldottak meg. Mivel a próbamérési szakaszban nem a tanulók, hanem a feladatok paraméterezése volt a cél, így ebben a szakaszban a tanulói eredményeket nem elemeztük.

Az online próbamérés adatai

Kipróbálás időszaka Beosztott intézmények/
feladatellátási helyek száma
Intézmények/feladatellátási helyek száma ... Pótmérésben (is) részt vevő intézmények/ feladatellátási helyek száma Átlag kitöltések száma Ered-mények száma
... akik lebonyolították a mérést ... akik nem bonyolították le a mérést
2017.01.10-01.11. 100 76
24
15
12
1186
2017.01.12-01.13. 100 84 16 8 13 1277
2017.01.16-01.17. 100 96 4 2 14 1393
2017.01.19-01.20.
pótmérés
25 23 2 - 12 322
Összesítés* 300 256 44 25 13 4178

Online tehetségazonosító mérés

A 69 új tehetségazonosító feladat fejlesztése és kipróbálása után kiválasztottuk azt a 22 feladatot, amelyekből összeállt az online mérés feladatsora. Az online mérésben részt vett tanulók pozitívan nyilatkoztak a feladatokról, szívesen vennének részt hasonló mérésekben a jövőben is.

Az online tehetségazonosító mérés adatai

Mérés időszaka Beosztott intézmények/
feladatellátási helyek száma
Intézmények/feladatellátási helyek száma ... Átlag kitöltések száma Eredmények száma
... akik lebonyolították a mérést ... akik nem bonyolították le a mérést
2017.03.21. 214
115 12
14 1629
2017.03.22. 95 1294
Összesítés
214 202 12 14 2923

2017.03.23. 218 118 20
13
1725
2017.03.24. 82 1170
Összesítés
218 198 20 13 2895

2017.03.27. 215
99
16
14
1459
2017.03.28. 102 1480
Összesítés
215 199 16 14 2939

2017.03.29. 236 136
14 14
1954
2017.03.30. 90 1302
Összesítés 236 222 14 14 3256

Összes mérés összesítése
865 816
49
14
12013


Példafeladat az online mérés gyakorló feladataibólA vállalt és a teljesített indikátorok száma

Indikátor megnevezése Indikátorszám
Vállalt Teljesített
1. Kidolgozott matematikai tehetségazonosító módszertanok 1 1
2. Kidolgozott módszertani segédanyagok 1 1
3. Kidolgozott feladatbankban szereplő feladatok 60 88
4. Összegző tanulmány 1 1
5. A program megvalósításában részt vevő szakemberek 7 11
5. a. ebből a tehetségsegítő szakemberek 4 4
6. A matematikai tehetségazonosításban részt vevő intézmények 900 1165
6. a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban levő intézmények 10 131
7. A matematikai tehetségazonosításban részt vevő tanulók 15000 16201
7. a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban tanulók 100 1915
7. b. ebből az azonosított matematikai tehetségek 300 3810
8. A matematikai tehetségazonosításban részt vevő pedagógusok 900 1165
9. A program megvalósításába bevont önkéntesek 10 10
10. A program megvalósításához beszerzett tárgyi eszközök 58 58
11. A kötelezően előírtakon kívül a programhoz kapcsolódó
nyilvános megjelenések
3 5

 

Nyomtatás