Lezárult a TehetségKapu7 pályázat

Sikeresen zárult az Oktatási Hivatal (OH) által koordinált TehetségKapu7 (NTP-TTKIR-M-21-0001) pályázat, melyet az OH a Nemzeti Tehetség Program (NTP) támogatásával kialakított online felületén bonyolított le.

A Tehetségkapu projekt célja a tehetség felismerése, a gyermek köznevelési intézménybeli eredményességétől függetlenül. Ennek érdekében a hivatal online tehetségazonosítást és tehetséggondozást támogató rendszert fejleszt és működtet, amely lakóhelytől és szociokulturális háttértől függetlenül bárki számára elérhető. Az OH online felületet biztosít tantárgyi és tantárgyfüggetlen tehetségazonosító méréseknek, tanulmányi versenyeknek, valamint tehetséggondozó szervezetek és programjaik adatbázisának. A portál szolgáltatásaink folyamatos fenntartása mellett az NTP finanszírozásában az Oktatási Hivatal szakembereinek koordinációjával, valamint szakmai közreműködésével számos fejlesztés valósult meg.

A TehetségKapu portál Magyarországon egyedülálló szolgáltatása az előző projektidőszakban létrehozott versenyszervező felület, melynek része a versenykiírás és a teljes dokumentáció publikálása; a nevezések fogadása; a részvételhez szükséges nyilatkozatok megtétele; az online feladatlapszerkesztő; valamint a választható automatikus- és manuális pontozás.

Az OH Oktatási Központjai a saját versenyeiket a TehetségKapu portálon hirdették meg. A versenyszervezők hagyományaikat, céljaikat és módszertani megfontolásaikat szem előtt tartva dönthettek a többi versenyszervező szolgáltatás igénybevételéről. A teljes egészében online lebonyolított tanulmányi versenyek között voltak nemzetiségi nyelvi, történelmi és informatikai versenyek. A résztvevők száma meghaladta az ezer főt.

A határon túli MaTalent tehetségazonosító mérés szervezésekor a külhoni pedagógus szervezetekkel kialakult szakmai kapcsolatot felhasználva a projektidőszak utolsó szakaszában a hivatal két tanulmányi versenyt is meghirdetett a külhoni magyar tanítási nyelvű iskolák tanulóinak, illetve tanulói közösségeinek.

Ugyanakkor a TehetségKapu projektben Magyarországi kalandok címmel olyan tanulmányi verseny is elérhetővé vált, ahol a gyermekek nem egymás ellen, hanem osztályközösségükért versenyeznek. A megmérettetés amellett, hogy változatos témakörökben kínál rejtvényeket, számtalan új információt is átad a résztvevő gyermekeknek Magyarország nevezetességeiről. A verseny következő évadának előkészítése már folyamatban van, és remélhetőleg a jövőben nemcsak hazánk tájait járhatják be képzeletben a versenyzők, hanem a határon túli magyarlakta területeket is.

A tehetséggondozás sok módszertani hasznot ígérő, változatos tartalmakat kínáló eszköze a tanulók által önállóan-, vagy tanár irányításával kitölthető Gyakorló feladatlap gyűjtemény, melynek legújabb eleme a Parlamenti hétpróba. A feladatlap csomag három tantárgy (történelem, fizika, matematika) tudását mérő, illetve ismereteit gyakoroltató 7-7, összesen 21 feladatlapból áll.

A tartalomfejlesztés harmadik területe a tanulói projektleírások fejlesztése. Ennek keretében jöttek létre az óvodás korosztálynak előkészített projektek, valamint a Budapestem projekt, vagy a Budapestem projekthez hasonló, de más városok történelmét, nevezetességeit, hagyományait megismertető projekt kidolgozását támogató szakmai anyag.

Az OH bővítette, és folyamatosan aktualizálta a portál eseménytárában elérhető programokat, versenyeket. Elérhetővé vált az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos és megyei versenyek kiírása, valamint a jelentkezések dokumentációja.

A TehetségKapu7 az NTP támogatásával a Nemzeti Tehetség Alapból valósult meg.

A támogatás összege: 40 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: 2021. 07. 01. - 2022. 12. 31.

Nyomtatás