Sikeresen zárult a matematikai tehetséggondozó tábor (MaTalent8)

Az Oktatási Hivatal háromnapos matematikai tehetséggondozó tábort szervezett a MaTalent országos online mérésben azonosított kiemelt és átütő tehetségfejlődésű tanulóknak 2023. május 12. és 14. között. A Nemzeti Tehetség Program (NTP) támogatásával megvalósult eseményre az ország tíz régiójából és három határon túli területről érkeztek a tanulók és kísérő tanáraik.

Az Oktatási Hivatal (OH) évek óta több pályázat megvalósításával járul hozzá a tehetségsegítést hosszú távon támogató Nemzeti Tehetség Program céljaihoz. Az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosító rendszer továbbfejlesztését a 2022/2023-as tanévben újabb pályázat segítette. (NTP-TK-M-22-0002) Ennek egyik, idei kiemelt eseménye a MaTalent országos online mérésben azonosított kiemelt és átütő tehetségfejlődésű tanulók számára szervezett háromnapos matematikai tehetséggondozó tábor volt. A  részt vevő tanulók és tanáraik az ország tíz régiójából, valamint három határon túli területről – Szlovákiából, Szerbiából és Romániából – érkeztek. Minden régióból négy tanuló és egy pedagógus kapott meghívást, így a szakmai programokon 52 tanuló és 13 pedagógus vett részt. A magyarországi területeken élő résztvevők koordinálását a tíz matematikai Tudásközpont támogatta.

A tábor célkitűzése volt a tehetséges tanulók matematikai kompetenciáinak fejlesztése, tanáraik ismereteinek bővítése korszerű tehetséggondozó módszertanokkal.

A programot Urbán Ferenc Ábel, az OH köznevelési elnökhelyettese nyitotta meg, aki beszédében kiemelte az Oktatási Hivatal tehetséggondozással kapcsolatos szerteágazó feladatait, valamint méltatta a Matematikai Tudásközpontok fejlesztő tevékenységét. Majd Herczeg Katalin, a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket, közvetítve a pályázat közreműködői részéről azt az örömet, hogy személyesen is találkozhatnak a MaTalent mérésben legkiválóbban teljesített tanulókkal. A tábor nyitónapján részt vett Kiss Dávid, az Elnöki Kabinet főosztályvezetője, valamint Dugasz János, a Köznevelési Programok Főosztályának vezetője.

A pályázati program kiemelt küldetése a hálózatépítés, a Tudásközpontok közötti és a régióik intézményei közötti szakmai együttműködés támogatása. A tábor kiválóan megfelelt e célkitűzésnek, hiszen a Tudásközpontok közreműködésével 15 településről érkeztek tanulók: Békéscsaba, Edelény, Budapest, Nyíregyháza, Pécs, Bóly, Szeged, Szolnok, Rákóczfalva, Szombathely, Tata, Veszprém, valamint Szatmárnémeti, Szenttamás és Komárno.

A tanulók három napon át négy csoportban vettek részt játékos, gondolkodtató, problémamegoldó, szakköri jellegű foglalkozásokon. A tábor szakmai hátterét a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai biztosították. A programokat Dobos Sándor vezető matematikatanár koordinálta, a foglalkozások Ádám Réka, Hujter Bálint, Jakucs Erika és Pereczes Marianna irányítása alatt zajlottak. A tanulócsoportok négy helyszínen forgószínpad szerűen vándorolva vettek részt a másfél órás blokkok foglalkozásain, amelyeken a következő témákkal találkozhattak: kísérletek a felfedezés útján; stratégiai játékok; rejtélyes számok; számtulajdonságok; trükkös feladványok; sík- és térszemlélet; Polydron készlet; játékos feladatok testekkel; testhálók; hexaflexagon készítés; fejtörők; beugratós kérdések; mesés feladványok; problémák sakktáblán; különleges sokszögek.

A modulok interaktív és változatos feladatokat kínáltak, amelyek a problémamegoldó képességre és a logikus gondolkodásra fókuszáltak. Továbbá abban segítették a diákokat, hogy örömet találjanak a matematikában, önbizalmat szerezhessenek, továbbfejleszthessék gondolkodási képességeiket. A modulok „könnyebbtől a nehezebbig” tartalmaztak feladatokat, így mindenki számára volt kihívást jelentő játék. A megvalósított munkaforma támogatta, hogy a csoportok és tanulók a saját tempójukban haladjanak egyéni fejlődésüknek megfelelően.

A konferenciára érkező pedagógusok betekinthettek a tanulók számára biztosított foglalkozásokba, valamint olyan szakmai előadásokon vehettek részt, amelyek támogatják és mélyítik a Tudásközpontok tehetségazonosításról, tehetséggondozásról alkotott tudását és segítik a matematikai képességek és logikai készségek fejlesztésére irányuló szakmai-pedagógiai programjaik szervezését.

Lévainé Müller Katalin, az Oktatási Hivatal Sulinet Osztályának vezetője a Scientix: inspirációk STEM témakörben tartott előadást, Dobos Sándor a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető matematikatanára Utak, útjelzők, útvesztők címmel a matematikai tehetséggondozás hazai hagyományainak áttekintésében kalauzolta el a hallgatóságot érintve a különböző területekkel kapcsolatos lehetőségetek és dilemmákat. Jánossy Zsolt mesterpedagógus-szaktanácsadó pedig a digitális eszközökkel támogatott értékelés lehetőségeit mutatta be, miként lehet azt a tehetséggondozás szolgálatába állítani.

A MaTalent pályázati program továbbra is jó lehetőség arra, hogy a matematikai tehetségazonosításba bevont tanulók tehetsége megmutatkozzon, az iskolák tehetséggondozó munkája pedig támogatást nyerjen.

A támogatás összege: 42 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási időszak: 2022. 09. 01. - 2023. 06. 30.

Nyomtatás