Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2019/2020. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert 3 pályázatának a megvalósításával, amelyek a korábbi évek pályázati szakaszaiban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai:

MaTalent 5

A pályázat rövid összefoglalója

A Matematikai Tudásközpont olyan nevelési-oktatási intézmény, amely a matematikában tehetséges tanulók gondozását kiemelt céljának tekinti. Céljai megvalósításához intézményi támogató szakmai csoporttal és támogató programmal rendelkezik.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai támogatást kapjanak a tehetséggondozó tevékenységükhöz országos szinten nyolc – általános iskolai bázison működő -  Tudásközpont működik, amelyek biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetét.

A regionális feladatokat ellátó Tudásközpontok fő feladata - a matematikai tehetségek felismerésén és segítésén túl - a komplex tehetségfejlesztés, a pedagógusok tehetségazonosító és -fejlesztő tevékenységének támogatása és a TehetségKapu portál népszerűsítése, használata volt.

A Tudásközpontok a pályázati időszakban nyílt tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat, továbbá elsősorban matematika tematikájú tanulmányi versenyek szervezését tűzték kis célul a saját és a régió érdeklődő tehetséges tanulói számára. 2020-ban azonban a tervezett tevékenységek egy részét felülírta a járványhelyzet. Több tervezett programelem sajnos e miatt tavasszal elmaradt és az őszi időszakban sem sikerült azokat mind hiánytalanul pótolni.

A nyolc Matematikai Tudásközpont földrajzi elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be:

 

 

A MaTalent5 pályázat keretében is megszervezésre került a negyedik évfolyamos tanulók online tehetségazonosító mérése. Az alkalmazott feladatok a MaTalent korábbi pályázati szakaszában kialakított tartalmi keretmátrix alapján kerültek kiválasztásra, az előző pályázati szakaszban elvégzett próbamérés eredménye alapján megfelelőnek bizonyult feladatok közül.

A 2020. február 25 - március 5. között megszervezett online tehetségazonosításban 792 általános iskolai feladatellátási hely 17 220 negyedik osztályos tanulója vett részt. A tanulók közül a mérés eredménye alapján 168 fő teljesített 736 képességpont felett, ők átütő tehetségfejlődésű tanulóként kerültek azonosításra. Kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulóként a mérés 1034 tanulót azonosított.

 

A beazonosított kiemelkedő és átütő tehetségfejlődésű tanulók területi megoszlását az alábbi térképen szemlélteti:

Települések létszámmal jelölve (kék: 6%, lila: 1%)

 

(kék oszlopok magassága jelzi, hogy az adott településhez mennyi olyan tanuló tartozik, aki a felső 6%-ban teljesített, a lila pedig azt, hogy mennyi teljesített a felső 1%-ban)

TehetségKapu 5

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázat a TehetségKapu portál (www.tehetsegkapu.hu) további működtetését, illetve informatikai és szakmai továbbfejlesztését célozta. A portálon keresztül ismét lebonyolításra került – a mára hagyományosnak számító – 4. évfolyamos matematika tehetségazonosító mérése több, mint 17 000 tanuló részvételével. Tovább bővítettük a portálon elérhető események tárházát, számos új programmal és versenykiírással bővül a tartalom. A 13-14 éves tanulói korosztály számára készített interaktív és szimulációs típusú problémamegoldásra épülő gyakorló feladatlapokat a matematika, szövegértés, természettudomány területén tovább bővítettük.

A pályázat keretében kiemelt célunk volt, hogy a portál megújult technológiai alapokra kerüljön, mely sikeresen megvalósult. Ezzel egy még inkább felhasználóbarát informatikai rendszer jött létre, mely számos új lehetőséget biztosít a szakmai tartalom megosztására, valamint a portálba integrált feladatszerkesztő továbbfejlesztésével a portálon keresztül lebonyolítható digitális méréseket is nagy mértékben támogatni tudja hosszú távon is.

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

A pályázat összefoglalója

A program célja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny és az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek lebonyolításának támogatása.

A versenyek színvonalának, elismertségének megtartása érdekében a támogatás segítségével az Oktatási Hivatal biztosította

 


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra