Tájékoztató az Oktatási Hivatal 2019/2020. évi a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatairól

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, amelynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: Program) jelöli ki. A Program – amelynek célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése – elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos támogatására. Ehhez kívánt az Oktatási Hivatal is hozzájárulni a Program keretében elnyert 3 pályázatának a megvalósításával, amelyek a korábbi évek pályázati szakaszaiban elkezdett fejlesztések folytatása.

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatai:

MaTalent 5

 • A pályázati azonosító: NTP-MTKM-M-19-0001
 • A pályázat célja: a matematikai tudásközpontok támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 42.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2019. július 1. – 2020. december 31.

A pályázat rövid összefoglalója

A Matematikai Tudásközpont olyan nevelési-oktatási intézmény, amely a matematikában tehetséges tanulók gondozását kiemelt céljának tekinti. Céljai megvalósításához intézményi támogató szakmai csoporttal és támogató programmal rendelkezik.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai támogatást kapjanak a tehetséggondozó tevékenységükhöz országos szinten nyolc – általános iskolai bázison működő -  Tudásközpont működik, amelyek biztosítják a matematikai tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetét.

A regionális feladatokat ellátó Tudásközpontok fő feladata - a matematikai tehetségek felismerésén és segítésén túl - a komplex tehetségfejlesztés, a pedagógusok tehetségazonosító és -fejlesztő tevékenységének támogatása és a TehetségKapu portál népszerűsítése, használata volt.

A Tudásközpontok a pályázati időszakban nyílt tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat, továbbá elsősorban matematika tematikájú tanulmányi versenyek szervezését tűzték kis célul a saját és a régió érdeklődő tehetséges tanulói számára. 2020-ban azonban a tervezett tevékenységek egy részét felülírta a járványhelyzet. Több tervezett programelem sajnos e miatt tavasszal elmaradt és az őszi időszakban sem sikerült azokat mind hiánytalanul pótolni.

A nyolc Matematikai Tudásközpont földrajzi elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be:

 

 

A MaTalent5 pályázat keretében is megszervezésre került a negyedik évfolyamos tanulók online tehetségazonosító mérése. Az alkalmazott feladatok a MaTalent korábbi pályázati szakaszában kialakított tartalmi keretmátrix alapján kerültek kiválasztásra, az előző pályázati szakaszban elvégzett próbamérés eredménye alapján megfelelőnek bizonyult feladatok közül.

A 2020. február 25 - március 5. között megszervezett online tehetségazonosításban 792 általános iskolai feladatellátási hely 17 220 negyedik osztályos tanulója vett részt. A tanulók közül a mérés eredménye alapján 168 fő teljesített 736 képességpont felett, ők átütő tehetségfejlődésű tanulóként kerültek azonosításra. Kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulóként a mérés 1034 tanulót azonosított.

 

A beazonosított kiemelkedő és átütő tehetségfejlődésű tanulók területi megoszlását az alábbi térképen szemlélteti:

Települések létszámmal jelölve (kék: 6%, lila: 1%)

 

(kék oszlopok magassága jelzi, hogy az adott településhez mennyi olyan tanuló tartozik, aki a felső 6%-ban teljesített, a lila pedig azt, hogy mennyi teljesített a felső 1%-ban)

TehetségKapu 5

 • A pályázati azonosító: NTP-TTKIR-M-19-0001
 • A pályázat célja: A tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek nemzeti, komplex információs rendszer működésének és fejlesztésének támogatása
 • A támogatás mértéke és formája: 40 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
 • Támogatási időszak: a 2019. július 1. – 2020. december 31.

A pályázat rövid összefoglalója

A pályázat a TehetségKapu portál (www.tehetsegkapu.hu) további működtetését, illetve informatikai és szakmai továbbfejlesztését célozta. A portálon keresztül ismét lebonyolításra került – a mára hagyományosnak számító – 4. évfolyamos matematika tehetségazonosító mérése több, mint 17 000 tanuló részvételével. Tovább bővítettük a portálon elérhető események tárházát, számos új programmal és versenykiírással bővül a tartalom. A 13-14 éves tanulói korosztály számára készített interaktív és szimulációs típusú problémamegoldásra épülő gyakorló feladatlapokat a matematika, szövegértés, természettudomány területén tovább bővítettük.

A pályázat keretében kiemelt célunk volt, hogy a portál megújult technológiai alapokra kerüljön, mely sikeresen megvalósult. Ezzel egy még inkább felhasználóbarát informatikai rendszer jött létre, mely számos új lehetőséget biztosít a szakmai tartalom megosztására, valamint a portálba integrált feladatszerkesztő továbbfejlesztésével a portálon keresztül lebonyolítható digitális méréseket is nagy mértékben támogatni tudja hosszú távon is.

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny támogatása

 • A pályázati kategória kódja: NTP-TMV-M-A-19-0003
 • A pályázat célja: a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása a 2019/2020. tanévben
 • A támogatás mértéke és formája: 18.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatási időszak: 2019. július 1. – 2020. június 30.

A pályázat összefoglalója

A program célja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny és az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek lebonyolításának támogatása.

A versenyek színvonalának, elismertségének megtartása érdekében a támogatás segítségével az Oktatási Hivatal biztosította

 • az eszközigényes, laboratóriumi körülményeket igénylő természettudományos tantárgyak döntő fordulóinak megvalósítására fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, hogy a döntő fordulók körülményei és a kitűzhető feladatok lépést tudjanak tartani a technikai fejlődéssel, a korszerű ismeretekkel;
 • az OKTV egyes fordulóinak megvalósításához szükséges versenyanyagok elkészítésére és a versenydolgozatok javítására, értékelésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, hogy a feladatkörébe tartozó, szakmailag hasonló szaktudást és munkamennyiséget igénylő, hasonló fontosságú, összetettségű feladatok díjazása egységesebbé váljon;
 • az OKTV helyezett versenyzők teljesítményének elismerésére fordítható – az NTP-TV-M-16 pályázatnak köszönhetően – megemelt összeget, így a helyezettek ebben a tanévben is a korábbi, jelképes összegnél magasabb díjazásban részesülhettek.

 


Nyomtatás