TIMSS 2011 mérés

A TIMSS 2011 vizsgálat tesztfüzeteit Magyarországon 2011. március 28-a és április 29-e között 150 iskola 5381 4. évfolyamos tanulója és 147 iskola 5406 8. évfolyamos tanulója írta meg. A TIMSS 2011 vizsgálat adatfelvétele egybeesett az IEA másik vizsgálatának, a PIRLS 2011-nek az adatfelvételével, a két mérést ugyanazok a 4. évfolyamos tanulók írták meg, így a 4. évfolyamon a két vizsgálat eredményeit együttesen elemezve a tanulók matematikai és természettudományi eredménye mellett a szövegértési képességéről is képet kaphatunk.

Rövid ismertető a PIRLS és TIMSS 2011 vizsgálatokról és a magyar eredményekről

A 4. évfolyamos eredményeket a PIRLS 2011 vizsgálat 4. évfolyamos eredményeivel együtt az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztályának PIRLS és TIMSS 2011 Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről című kiadványa mutatja be, a 8. évfolyamosok eredményeit pedig a TIMSS 2011 Összefoglaló jelentés a 8. évfolyamos tanulók eredményeiről kiadvány ismerteti.

Az eredményeket ismertető kiadvány mellett az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya elkészítette a PIRLS és TIMSS 2011 tartalmi és technikai jellemzői című kötetet is, amely a vizsgálatok legfontosabb jellemzőit és tartalmi elemeit mutatja be.

A TIMSS-vizsgálatok feladatainak többsége titkos, hiszen az egymást követő mérések eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében a mérések tesztanyagai részben megegyeznek. Ugyanakkor a nemzetközi központ minden mérés után nyilvánosságra hoz néhány feladatot, amelyek szemléltetik a mérés tartalmát és felépítését. A 2011 nyilvánosságra hozott feladatok és javítókulcsaik alább letölthetők. Ugyancsak letölthetők a tanulói, szülői, tanári és iskolai háttérkérdőíveinek magyar nyelvű változatai.


A mérés hivatalos nemzetközi honlapja: www.timss.com

Nyomtatás

CÍMKÉK

TIMSS, eredmény