A 2006-os PISA felmérés

A 2006-ban lefolytatott PISA felméréshez kapcsolódó anyagok.


A háromévente megrendezésre kerülő PISA-vizsgálat három tudásterületen (szövegértés, matematika és természettudomány) méri a tanulók képességeit.

Minden felmérés részletesebben foglalkozik egy-egy tudásterülettel: 2006-ban a tanulók természettudományos műveltsége kapott kiemelt figyelmet.

A mérés eredményeiről a PISA 2006 Összefoglaló jelentés számol be.
A jelentés melléklete a PISA 2006 felmérés néhány nyilvános példafeladatát tartalmazza.

Az összefoglaló jelentés és melléklete angol nyelven is olvasható: PISA 2006: Executive Summary - Today’s Education and Tomorrow’s Society és Sample items.