PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Az Oktatási Hivatal az évenként megrendezett Országos kompetenciamérések mellett az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és az IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement – Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága) által szervezett nemzetközi felmérések hazai lebonyolításáért és az adatok interpretálásáért is felelős.

IEA logo

A PIRLS-vizsgálat (Progress in International Reading Literacy Study) célja a 4.-es tanulók szövegértési képességének felmérése. Segítségével nemcsak az országon belüli szövegértési képesség jellemzői követhetők nyomon, hanem az is, hogy az egyes országok tanulóinak képessége miben tér el egymástól. A vizsgálat része az otthoni olvasási szokások, az olvasás iránti attitűd és az iskolai olvasástanítási gyakorlat feltérképezése is.

Az értő olvasás minden gyermek fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Ezért az IEA e képesség mérésére, illetve a képesség
megszerzését befolyásoló tényezők vizsgálatára vállalkozott
a világ számos országában.

A PIRLS-vizsgálatot ötévente bonyolítják le. Az első nemzetközi összehasonlító szövegértés-vizsgálat 2001-ben 35 ország részvételével zajlott, majd 2006-ban 48, 2011-ben 49, 2016-ban pedig 50 ország vett részt benne. Magyarországon az eddigi három adatfelvétel mindegyikében körülbelül 150 iskola mintegy 5000 tanulója írta meg a mérés tesztfüzeteit. A vizsgálat célja a trendek elemzése is – az egymást követő 2001-es, 2006-os, 2011-es és 2016-os felmérések során nyújtott teljesítmények összehasonlítása.

Az IEA által kialakított szövegértés-fogalom magában foglalja az olvasott szövegre való reflektálás, illetve az olvasottak egyéni és közösségi célokra való felhasználásának képességét.

A felmérés az általános iskola alsó tagozatának negyedik évfolyamát vizsgálja, mivel ez az év fordulópontot jelent a tanulók mint olvasók fejlődésében. Ugyanis ekkorra a gyerekek megtanultak olvasni, és már azért olvasnak, hogy tanuljanak.

Nyomtatás

CÍMKÉK

PIRLS, nemzetközi