PIRLS 2011 mérés

A PIRLS 2011 vizsgálat tesztfüzeteit Magyarországon 2011. március 28-a és április 29-e között 150 iskola 5381 4. évfolyamos tanulója írta meg. A PIRLS 2011 vizsgálat adatfelvétele egybeesett az IEA másik vizsgálatának, a TIMSS 2011-nek az adatfelvételével, a két mérést ugyanazok a 4. évfolyamos tanulók írták meg, így a 4. évfolyamon a két vizsgálat eredményeit együttesen elemezve a tanulók szövegértési képességei mellett a matematikai és természettudományi eredményeikről is képet kaphatunk.

Rövid ismertető a PIRLS és TIMSS 2011 vizsgálatokról és a magyar eredményekről

A vizsgálat eredményeit a TIMSS 2011vizsgálat 4. évfolyamos eredményeivel együtt az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztályának PIRLS és TIMSS 2011 Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről című kiadványa ismerteti.

Az eredményeket ismertető kiadvány mellett az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya elkészítette a PIRLS és TIMSS 2011 tartalmi és technikai jellemzői című kötetet is, amely a vizsgálatok legfontosabb jellemzőit és tartalmi elemeit mutatja be.

A PIRLS-vizsgálatok feladatainak többsége titkos, hiszen az egymást követő mérések eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében a mérések tesztanyagai részben megegyeznek. Ugyanakkor a nemzetközi központ minden mérés után nyilvánosságra hoz néhány feladatot, amelyek szemléltetik a mérés tartalmát és felépítését. A 2011-es mérés nyilvánosságra hozott feladatai és javítókulcsai alább letölthetők. Ugyancsak letölthetők PIRLS és TIMSS 2011 4. évfolyamos közös tanulói, szülői, tanári és iskolai háttérkérdőíveinek magyar nyelvű változatai.


A mérés hivatalos nemzetközi honlapja: www.pirls.com.