Európai Uniós projektek keretében létrejött hazai és nemzetközi tanulói képességméréseket és eredményeiket bemutató kötetek és tanulmányok

Alább letölthetők az európai uniós projektek keretében megvalósult hazai és nemzetközi tanulói képességmérések ismertetői.

TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

1.2.1 Tartalmi keretek

Megújult az Országos kompetenciamérés tartalmi kerete, amely a matematika és szövegértés mellett már a méréshez kapcsolódó háttérkérdőívekre is kiterjed. Elkészült a Természettudományi kompetenciamérés tartalmi kerete is, így a közoktatást vizsgáló komplex mérési rendszer a matematikán és a szövegértésen túl a tanulók természettudományos tudását is tudja vizsgálni.

A kutatások szerint a szociális kompetenciák fejlettsége befolyásolja a későbbi tanulmányi sikereket és a munka világában való helytállást is, ezért indokolt, hogy a jövőben a tanulói teljesítménymérési rendszer a szociális kompetenciákat is periodikusan vizsgálja. A mérés tartalmi keretét és a mérőeszközt a projekt keretében kifejlesztettük.

A horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nemzetiségi kisebbséghez tartozó 8. évfolyamos tanulók kisebbségi nyelvi kompetenciáinak felmérésére alkalmas mérőeszközöket készítettünk, amelyek a Közös Európai Referenciakeret (KER, 2002) B1 nyelvi szintjéhez illeszkednek. A mérőeszközökkel lehetőség nyílik a hazai nemzeti kisebbségekhez tartozó, az általános iskolai oktatást befejező tanulók nyelvi kompetenciájának értékelésére.

1.2.5 Minőségirányítási rendszer

Annak érdekében, hogy könnyebbé tegyük az Országos kompetenciamérés adatainak felhasználását, technikai leírást készítettünk, amely részletesen ismerteti a kompetenciamérés módszertanát, technikai megvalósításának, illetve az adatok feldolgozásának, kezelésének eljárásait. A technikai leírás a 2012-es kompetenciaméréshez készült, de mivel általános leírást ad az Országos kompetenciamérésről és a belőle keletkező adatbázisokról, azok számára is hasznos, akik a korábbi vagy a későbbi mérések eredményeivel és adatbázisaival kívánnak foglalkozni.

1.3.1 Másodelemzések

Hazai és nemzetközi mérések adatbázisaira épülve tanulmányok készültek, amelyek a magyar közoktatás eredményességét befolyásoló hatásokat és különbségeket mérik az iskolák, az osztályok és a tanulói motivációk és stratégiák szintjén.

A projekt keretében készült egy tanulmány, amely – az Országos kompetenciamérés adatai szerint – az elvártnál magasabb teljesítményt nyújtó hátrányos helyzetű (reziliens) tanulókat vizsgálja.

Nyomtatás