Általános szakmai anyagok

Tartalmi keret

Az Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében megújultak az Országos kompetenciamérés matematika- és szövegértéstesztjei, valamint elkészült a háttér tartalmi kerete is. A jelenlegi kompetenciamérések anyagának alapját az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei - Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek című okmány jelenti, a mérés korábbi tartalmi kerete is elérhető oldalunkon.

Technikai leírás

Az Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című, TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt keretében elkészült egy technikai leírás is, amely a kompetenciamérés módszertanának, technikai megvalósításának, illetve az adatok feldolgozásának, kezelésének eljárásait foglalja össze. A technikai leírás a 2012-es kompetenciamérésre vonatkozik, emellett általános leírást ad a mérésről és a belőle keletkező adatbázisokról.

Fejlesztések a kompetenciamérések skáláiban

A 2008. évi méréssel kezdődően új, évfolyamfüggetlen skálát alakítottunk ki a matematika és a szövegértés területén, így 2010-től a tanulók egyedi fejlődése is nyomon követhető. Ezt az Országos kompetenciamérés különböző évfolyamainak tartalmi keretei és a több évfolyamon szereplő közös feladatok, valamint a 2008-ban bevezetett mérési azonosító tette lehetővé.

Az skálát a Változások az országos kompetenciamérések skáláiban című dokumentum mutatja be.

Másodelemzések az Országos kompetenciamérések adatainak felhasználásával

Az Expanzió Kft. 2013-ban készített másodelemzései egy-egy kutatói kérdésre koncentrálva elemzik az OKM-eredményeket.

Nyomtatás